Přejít k obsahu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Západočeské univerzity v Plzni (DPO)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen DPO) dohlíží nad tím, aby zpracování osobních údajů probíhalo v souladu s příslušnými právními předpisy a vnitřní legislativou Západočeské univerzity v Plzni. Rovněž je kontaktní osobou pro subjekty údajů zodpovědnou za vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů. 

DPO dále vykonává konzultační činnost zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů a činností s cílem zvyšovat v rámci ZČU povědomí o problematice ochrany osobních údajů a snaží se zajistit vždy co nejvyšší možný standard jejich zpracování a ochrany. DPO při výkonu své práce postupuje objektivně, nestranně a nezaujatě a vyhýbá se jakémukoliv střetu zájmů. DPO dále zejména monitoruje soulad zpracovávání osobních údajů na ZČU s nařízením GDPR, spolupracuje s dozorovým úřadem či např. vede tzv. záznamy o činnostech zpracování.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ZČU je Mgr. Lenka Caisová, Ph.D., kterou lze kontaktovat na adrese gdpr@service.zcu.cz, na telefonu +420 377 631 009 či na mobilu +420 721 655 416. Sídlí v budově rektorátu ZČU na adrese Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň v místnosti UR-117.

caisova

Mgr. Lenka Caisová, Ph.D.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZČU

tel.: +420 377 63 1009, mob.: +420 721 655 416

e-mail: gdpr@service.zcu.cz

místnost: UR 117 (Univerzitní 8, Plzeň)

úřední hodiny: po – pá 8:30 – 11:00, 13:00-14:30

Patička