Přejít k obsahu

Tvoříme s vámi kampus snů

Kampus Západočeské univerzity v Plzni na Borech se chce stát ještě přívětivějším místem pro studenty i své zaměstnance. Pomoci tomu má zpracování nové územní studie, jež mohl ovlivnit každý, komu není lhostejné, jak vypadá prostředí, v němž denně tráví několik hodin. Stačilo se zapojit do pořádaných průzkumů.

Výsledkem šetření jsou podklady pro kvalitní zadání soutěže na územní studii kampusu. Studie poslouží ZČU jako podklad pro plánování rozvoje univerzitního areálu pro dalších 15 až 20 let.

Svůj názor mohli studenti a zaměstnanci ZČU vyjádřit prostřednictvím pocitové mapy či elektronického dotazníku, konaly se také workshopy.

Pocitovou mapu online nebo fyzicky v prostorách univerzity vyplnilo 735 respondentů, kteří dohromady ohodnotili 5324 míst a 2129 jich i okomentovali. Výstupy z tohoto průzkumu včetně komentářů si můžete prohlédnout na webu. V náhledu lze přepínat a zobrazit si tak jednotlivé odpovědi. Po zatržení možnosti Zobrazovat pouze místa s komentářem  se pod nápisem zobrazí box s komentáři z aktuálního výřezu na mapě. Tato možnost funguje pouze u největšího zoomu.

Možnosti vyplnit online dotazníky využilo 452 respondentů, z toho ¾ tvořili studenti a ¼ zaměstnanci ZČU. Z výsledků vyplynulo, že třetina respondentů univerzitním areálem jen prochází a zbytečně se zde nezdržuje. Ostatní využívají dostupné služby a jedenáct procent dotazovaných zde tráví i svůj volný čas. Ve venkovním prostoru by dotazovaní nejvíce uvítali možnost občerstvení a navýšení počtu laviček a stolů. Pozitivně dotázaní hodnotí údržbu a vzhled travnatých prostranství a vzrostlé zeleně v kampusu.

Z procházek s architekty, kteří provedli zájemce kampusem na Borech, a následných workshopů vyplynulo, že studenty zajímá lepší průchodnost areálem a budovami. Uvítali by také útulnější centrální prostranství kampusu.

Průzkumy pro Západočeskou univerzitu v Plzni realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ) společně s plzeňským Ateliérem k světu.

Kontakt na zpracovatele průzkumu:

Pavla Dusíková Jindrová, MSc.

pavla.dusikova@cpkp.cz; 774 497 871

Patička