Přejít k obsahu

ERASMUS+

 

Erasmus+ je program Evropské unie pro vzdělání, odbornou přípravu, mládež a sport. Program Erasmus + se vztahuje na období 2014-2020.

Základní informace

Cílem programu Erasmus + je zvýšit kvalitu kvalifikací a dovedností s ohledem na jejich význam pro trh práce, podporovat zlepšování kvality na úrovni vzdělávacích institucí, podpořit vznik evropského prostoru celoživotního vzdělání, zlepšit studium a výuku jazyků v období 2014-2020.

Program Erasmus+ je vhodný pro účast mohou studentů, učitelů, učňů, dobrovolníků, vedoucích mládeže a funkcionářů amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

 Program Erasmus + je rozdělen na tři akce:

1. KA 1 - Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

2. KA 2 - Strategická partnerství v oblasti mládeže

3. KA 3 - Setkání mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti vzdělání

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země

Programové země:

  • členské státy EU – 28 zemí
  • země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnskou, Norsko
  • kandidátské země EU: Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Partnerské země:

Partnerské země sousedící s EU

  • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
  • Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina
  • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
  • Rusko

Další partnerské země

  • Více informací naleznete na stránkách Erasmus + ZDE

  

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ 2019- EAC/A03/2018 Program Erasmus +

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů se odhaduje na 2 733,4 milionu EUR:

Vzdělávání a odborná příprava: 2 503,4 mil. EUR
Mládež: 167,7 mil. EUR
Jean Monnet: 13,7 mil. EUR
Sport: 48,6 mil. EUR 

Uzávěrka pro předkládání žádostí

všechny lhůty uvedené níže vyprší ve 12:00 (poledne) bruselského času

Erasmus plus

 

termín předložení žádosti, vždy do 12:00hod.

Klíčová akce 1

 

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

5. února 2019

 

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

5. února 2019

 

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, školního
vzdělávání a vzdělávání dospělých

5. února 2019

 

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

30. dubna 2019

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

1. října 2019

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

14. února 2019

 

společné magisterské studium Erasmus Mundus –
společná výzva EU-Japonsko

1. dubna 2019

Klíčová akce 2

 

strategická partnerství v oblasti mládeže

5. února 2019

strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

21. března 2019

strategická partnerství v oblasti mládeže

30. dubna 2019

strategická partnerství v oblasti mládeže

1. února 2018

 

Evropské univerzity

28. února 2019

znalostní aliance

28. února 2019

aliance odvětvových dovedností

28. února 2019

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

7. února 2019

budování kapacit v oblasti mládeže

24. ledna 2019

Klíčová akce 3

 

projekty v rámci dialogu s mládeží

 5.února 2019

30. dubna 2019

1. října 2019

 

Akce programu Jean Monnet

 

katedry, moduly, centra excelence, podpora pro sdružení, sítě, projekty

22. února 2019

 

Akce v oblasti sportu

 

partnerství založená na spoluprácii

4. dubna 2019

 

malá partnerství založená na spolupráci

4. dubna 2019

 

neziskové sportovní evropské akce

4. dubna 2019

 

 

Pro další podrobné instrukce ohledně předkládání žádostí konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.


Administrátor PC
: Ing. Mgr. Jiřina Pešková, jpesko@rek.zcu.cz, , tel: 377 631 089

 

Patička