Přejít k obsahu

Aktuality

 

 

Aktuální informace k provozu Projektového centra 

Provoz Projektového centra je nepřerušen, pracovníci pracují z domova. Na každého pracovníka je možné  se obracet prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (pevné linky jsou přesměrované).

Případnou poštu zanechávejte v označené schránce na PC či zasílejte vnitřní poštou (pošta je pravidelně vyzvedávána).

V urgentních případech je možné kontaktovat ředitelku PC - dr. Čulíkovou (lculikov@rek.zcu.cz).

17. 3. 2020


 

Informace ke koronaviru v souvislosti s realizací projektů a zahraničních pracovních cest a další informace od jednotlivých poskytovatelů

Projektové centrum sleduje aktuální situaci ohledně šíření koronaviru Covid-19. Zeřejněné informace jednotlivých poskytovatelů v souvislosti s nouzovým stavem a dopadem na projekty (např. ve vztahu k zahraničním služebním cestám/mobilitám/stážím) jsou průběžně aktualizovány a doplňovány v textu níže.


 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 

Jak naložit s projekty zasaženými nenadálou situací kolem koronaviru - více informací ZDE (3. 4. 2020)

Doporučení k možnosti prodlužování lhtůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze - info ZDE (25. 3. 2020).

MMR prosadilo na evropské úrovni první opatření na podporu podnikatelů zasažených opatřeními proti koronaviru. Více informací naleznete ZDE


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - OP VVV, OP VK a OP VaVpI, mezinárodní výzkumná spolupráce

Sdělení ŘO OP VVV k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu
(31. 3. 2020)
.

Informace k opatření v oblasti evropských fondů.

Kontakty na pracovníky Sekce EU a ESIF MŠMT během stavu nouze.

Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI.

Informace/FAQ pro oblast VŠ a VaV - nouzový stav

Projekty mezinárodní výzkumné spolupráce: Opatření v rámci pandemie Covid-19 - více informací ZDE (27. 3. 2020).


 

Dům zahraniční spolupráce

Tisková zpráva

Doporučení pro příjemce grantů


 

Grantová agentura ČR ( GA ČR)

Informace k aktuálně vyhlášeným veřejným soutěžím na rok 2021 naleznete ZDE.

Cestovní náklady na konference, zaplacené a stornované pobyty v zahraničí: Na základě usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 a s ohledem na hrozbu nákazy koronavirem COVID-19 Grantová agentura ČR sděluje, že poplatky za zrušené či neuskutečněné konference, cestovní náklady na konference (storno) nebo již zaplacené a stornované pracovní pobyty v zahraničí, budou   způsobilými   náklady   grantových   projektů   těmito   opatřeními dotknutými/zasaženými/postihnutými.

Aktuální vyjádření ke způsobilým nákladům v běžících projektech v roce 2020 naleznete ZDE.


 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Aktuální informace naleznete ZDE. a ZDE.

Agentura pro podnikání a inovace (API)

Více informací naleznete ZDE a ZDE


 

Technologická agentura ČR (TA ČR) 

Vliv karantnénních opatření na výzkumné pojekty- ZDE.

Aktivity na podporu VaVai COVID-19

Předsednictvo TA ČR rozhodlo, vzhledem k naléhavosti situace ohledně pandemie COVID-19, že příjemci realizovaných projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s touto pandemií, budou moci požádat o jejich rozšíření.

Rovněž budou osloveni příjemci Programu GAMA 2, aby zvážili přednostní podporu těm dílčím projektům, které se zabývají výzkumem souvisejícím s COVID-19. V připravované výzvě programu meznárodní spolupráce DELTA 2 vyzveme partnerské zahraniční agentury, aby zvážily zaměření projektů na výzkum, související s COVID-19.


 

Technologické centrum AV ČR k projektům Horizont 2020

Po kliknutí na tento odkaz od EK  zjistíte prodloužení uzávěrek jednotlivých výzev. Často kladené dotazy k problematice COVID-19 najdete zde. Rozcestník informací o možnostech a okolnostech výzkumu a vývoje ve vztahu k situaci kolem COVID-19 – zde.


 

Velké výzkumné infrastruktury

Aktuální informace naleznete zde


 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - OPZ

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdaj v době nouzového stavu v ČR (3. 4. 2020).


 

19. 3. 2020 - Sdělení předsednictva Grantové agentury České republiky k vyhlášeným veřejným soutěžím na podporu projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021:


V souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky a vyhlášením nouzového stavu je narušena příprava návrhů projektů v aktuálně vyhlášených soutěžích na rok 2021 . V důsledku toho byla původní soutěž zrušená a následně vyhlášená nová soutěž s termínem odeslání návrhů do 4. 5. 2020. Více informací ZDE.

U projektů hodnocených na principu LA platí termíny uvedené ZDE.

Univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů ("draft") ke kontrole je posunut na 24. 4. 2020. U návrhů zaslaných po tomto termínu nelze zaručit dostatečnou formální kontrolu ze strany Projektového centra.

Zkontrolované finální návrhy ("final") projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 30. 4. 2020.

V případě dotazů kontaktujte administrátora PC.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

17. 3. 2020 - Vyhlášení výzvy na podporu materiálového výzkumu M-ERA.NET 2 Call 2020

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 17. března 2020 mezinárodní výzvu na podporu materiálového výzkumu a inovací M-ERA.NET 2 Call 2020.

Univerzitní deadline končí dnem 5. 6. 2020

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

13. 3. 2020 - Na základě aktuální situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 bylo rozhodnuto, že seminář plánovaný na 18.3.2020 k vyhlášeným soutěžím GA ČR na rok 2021 bude zrušen. Na základě toho nabízíme možnost domluvit si schůzku, kde je možné připravenou prezentaci a případné individuální dotazy probrat osobně.

Materiály ke stažení ZDE

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková


 

11. 3. 2020 - Informace o předběžném vyhlášení 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA 2

Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 13. května 2020.

Předběžné parametry 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2 naleznete ZDE.

Informace o programu DELTA 2 - ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

11. 3. 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko - francouzských projektů s dobou řešení 2021 - 2022.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Maximální výše podpory činí 78.000 Kč/rok, tj. 156.000 Kč na celou dobu řešení.

Termín pro předkládání návrhů projektů: 11. 3. 2020 - 30. 6. 2020.

Interní termín pro předkládání návrhů projektů: 22. 6. 2020.

Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková


 

5. 3. 2020 - Oznámení o termínu vyhlášení 2.VS DOPRAVA 2020+ a předběžné parametry

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního Vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 8. dubna 2020.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Předběžné parametry 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

2. 3. 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko - rakouských projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2021 - 2022.

Cílem této výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.

Maximální výše podpory činí 100.000 Kč/rok, tj. 200.000 Kč na celou dobu řešení.

Termín pro předkládání návrhů projektů: 2. 3. 2020 - 15. 5. 2020.

Interní termín pro předkládání návrhů projektů: 6. 5. 2020.

Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková


 

24. 2. 2020 - Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích s počátkem řešení v roce 2021 na podporu:

- standardních grantových projektů, bližší informace ZDE.
- mezinárodních grantových projektů ve spolupráci s:
  Deutsche Forschungsgemainschaft (DFG)
  Ministry of Science and Technology (MOST)
  National Research Foundation of Korea (NRF)
  Russian Foundation for Basic Research (RFBR)
  Säo Paulo Research Foundation (FAPESP), bližší informace ZDE.
- grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO, bližší informace ZDE.
- grantových projektů JUNIOR STAR, bližší informace ZDE.

Návrhy projektů jsou přijímány prostřednictvím aplikace GRIS od 22. 2. 2020 do 7. 4. 2020.

Univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů ("draft") ke kontrole je stanoven na 31. 3. 2020 do 9.00 hod. U návrhů zaslaných po tomto termínu nelze zaručit dostatečnou formální kontrolu ze strany Projektového centra.

Zkontrolované finální návrhy ("final") projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 6. 4. 2020 do 9.00 hod.

V případě dotazů kontaktujte administrátora PC. Osobní schůzky ohledně konzultace návrhů projektů budou přijímány po předchozí domluvě nejpozději v týdnu 23. - 27. 3. 2020.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

16. 2. 2020 - Oznámení o termínu vyhlášení a předběžných parametrů 2. veřejné soutěže Programu NCK

Technologická agnetura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národního centra kompetence (NCK), jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 29. dubna 2020.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Předběžné parametry 2. veřejné soutěže NCK ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

24. 2. 2020 - Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.

V rámci iniciativy CEUS je možné podat bilaterální i trilaterální projekty. Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky odpodstatněné spolupráce mezi týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.
V letošním roce je nově možnost podat projekt u GA ČR, která vystupuje poprvé jako Lead Agency.

V případě dotazů kontaktujte administrátora PC, další informace jsou k dispozici také ZDE.

Návrhy projektů jsou přijímány prostřednictvím aplikace GRIS od 22. 2. 2020 do 7. 4. 2020.

Univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů ("draft") ke kontrole je stanoven na 31. 3. 2020 do 9.00 hod. U návrhů zaslaných po tomto termínu nelze zaručit dostatečnou formální kontrolu ze strany Projektového centra.

Zkontrolované finální návrhy ("final") projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 6. 4. 2020 do 9.00 hod.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

7. 2. 2020 - Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 5. února 2020 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) podprogramu 1 Společné výzkumné projekty. Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu. Návrhy musí být podány do 1. 4. 2020. Univerzitní termín podání návrhů je stanoven na 24. 3. 2020.

Bližší informace - ZDE

Administrátor PC – Jana Brunátová


 

3. 2. 2020 - Vyhlášení interní soutěže o podporu projektů z dotačních prostředků, které budou poskytnuty Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2020 v návaznosti na uzavřenou smlouvu o partnerství s městem Plzeň

Program: Plzeň univerzitní město 2020 (PUM2020)

Pracovní skupina složená ze zástupců magistrátu a univerzity se tak jako v předchozích ročnících rozhodla podporovat pouze projekty, které navazují na témata stanovená městem Plzeň.

Žádosti s rozpočtem musí být podány písemně v jednom vyhotovení a editovatelné elektronické verzi.

Žádosti zasílejte na Projektové centrum ZČU k rukám K. Počové.

Předkládané projekty by měly mít přímou vazbu na město Plzeň, být v souladu s uzavřenou smlouvou o partnerství, současně odpovídat zásadám o poskytování dotací, vyhlášeným tématům a interním směrnicím ZČU.

Uzávěrka pro odevzdání žádostí - 21. 2. 2020.

Formulář žádosti naleznete ZDE.

Formulář rozpočtu naleznete ZDE.

Maximální výše požadované dotace na jeden projekt byla stanovena na 80 tis. Kč.

Výjimky pro stanovený limit jsou: Dny vědy a techniky, Mimořádná stipendia města Plzně pro studenty ZČU a LF UK, Podpora činnosti US Pointu a projekty v rámci univerzitní sportovní činnosti.

Podrobnější informace vám sdělí administrátor programu.

Administrátor PC - Karolína Počová

 


27. 1. 2020 - Seminář „Jak psát implementaci v projektech Horizont 2020 a Horizont Evropa“

Projektové centrum ZČU Vás zve na seminář „Jak psát implementaci v projektech Horizont 2020 a Horizont Evropa“, který se uskuteční v pondělí 16. března 2020 od 9.30 na Západočeské univerzitě.

Seminář se věnuje přípravě projektů Horizont 2020/Horizont Evropa se zaměřením na plánování a formulaci sekce implementace v projektech H2020. Seminář tematicky navazuje a doplňuje akci Dopad („Impact“) a diseminace v projektech Horizont 2020, která proběhla 14. října 2019.

Více informací naleznete v pozvánce a předběžném programu.

Seminář je pro účastníky zdarma a je otevřen všem zájemcům z řad akademického i technicko-hospodářského a administrativního personálu ZČU.

Přihlášky zasílejte nejpozději 9. března 2020 prostřednictvím registračního formuláře

Administrátorka PC - Lenka Strnadová

 


21. 1. 2020 - Grantová agentura ČR - LA projekty

V letošním roce GA ČR rozšiřuje spolupráci na projektech hodnocených na principu Lead Agency. Současná spolupráce zahrnovala pouze rakouskou agenturu FWF, která od letošního roku spadá pod iniciativu CEUS (Central European Science Partnership). CEUS zahrnuje také nové agentury: polskou NCN a slovinskou ARRS. Změna spočívá tedy ve třech rovinách:

1) rozšíření spolupráce o nové agentury

2) možnost si podat projekt u GA ČR, která vystupuje poprvé jako Lead Agency

3) možnost si podat nejen bilaterální projekt (česko-rakouský, česko-polský, česko-slovinský), ale i trilaterální (česko-polsko-slovinský, česko-rakousko-polský, česko-rakousko-slovinský)

Dále je nově navázaná spolupráce se švýcarskou agenturou SNSF, která bude vystupovat v roli Lead Agency.

V případě dotazů kontaktujte administrátora PC, další informace jsou k dispozici také ZDE.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

2. 1. 2020 - Předběžný harmonogram veřejných soutěží na rok 2020

Technologická agentura ČR zveřejnila Předběžný harmonogram veřejných soutěží na rok 2020. Informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

19.12.2019 - Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje sdružení CESNET z.s.p.o.

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlásila dne 19. prosince 2019  1.  kolo výběrového řízení pro rok 2020 na rozvojové projekty v oblasti podpory

výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení. 

Návrhy projektů musí být podány písemně v jednom vyhotovení a elektronické verzi ve formátu PDF do 14. 2. 2020.

Univerzitní deadline končí dnem 4. 2. 2020

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

5. 12. 2019 - Seminář k výzvám společného podniku ECSEL

Dne 17. prosince 2019 se koná v Technologickém centru AV ČR půldenní seminář k výzvám Společné technologické iniciativy ECSEL (Electronic Components & Systems for European Leadership). ECSEL podporuje projekty se zaměřením na mobilitu, zdraví, energetiku, bezpečnost IT systémů, digitalizaci průmyslu, konektivitu a interoperabilitu či 5G, systémy a komponenty či procesní technologie, zařízení a materiály v elektrotechnice.

Seminář má za cíl účastníky seznámit s tím, jak mohou podporu z ECSEL získat a na konkrétním případě ukázat, že tato podpora má smysl a je dosažitelná.

Akci organizuje síť Enterprise Europe Network v ČR v Technologickém centru AV ČR a v Centru pro regionální rozvoj České republiky.

Program a registraci naleznete zde.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

 

Dílčí a závěrečné zprávy za rok 2019

4. 12. 2019

Grantová agentura ČR dne 4. 12. 2019 zeřejnila termín pro předání dílčích zpráv za rok 2019 a termín pro předání závěrečných zpráv. Zároveň je dnešním dnem zpřístupněna aplikace pro vyplňování dílčích a závěrečných zpráv projektů.

Termín pro odezdání dílčích zpráv je 16. 1. 2020. Termín pro odevzdání závěrečných zprá je 3. 2. 2020.

Na základě těchto informací stanovuji:

 • interní termín ZČU pro předání finální elektronické formy dílčí zprávy za rok 2019 na 15. 1. 2020 a do 11:00 hodin dopoledne.
 • interní termín ZČU pro předání finální elektronické formy závěrečných zpráv a finálních závěrečných zpráv na 30. 1. 2020 do 11:00 hodin dopoledne.

Dílčí i závěrečné zprávy odesílejte pouze v elektronické formě, tak jak budou vygenerovány aplikací GRIS, nepřepisované a nepřejmenované, na e-mail: mensikov@rek.zcu.cz. Zajistím odeslání Grantové agentuře ČR.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

3. 12. 2019 Grantová agentura České republiky - Nová spolupráce s agenturou Swiss National Science Foundation

Předsedkyně GA ČR podepsala 27. listopadu 2019 v Bruselu memorandum o vzájemné spolupráci se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation. Díky tomu budou mít čeští vědci možnost rozšířit své aktivity v oblasti základního výzkumu o další zemi. První výzva je vyhlášená už nyní a funguje na principu hodnocení Lead Agency, kdy budou mít projekty délku řešení 3 roky. V první výzvě bude v roli Lead Agency vystupovat švýcarská agentura.

Příslušná pravidla pro podávání návrhů projektů v rámci nové LA spolupráce budou zveřejněna na začátku roku 2020.

Více informaci naleznete zde.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

29. 11. 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 28. listopadu 2019 vyhlásilo 8. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE220) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty je 31. března 2020. Univerzitní termín podání návrhů je stanoven na 24. 3. 2020.

Bližší informace - ZDE

Administrátor PC – Jana Brunátová


 

Grantová agentura ČR - Zahájení spolupráce v rámci iniciativy CEUS

25. 11. 2019

Nejvyšší představitelé GA ČR, FWF (Rakousko), NCN (Polsko) a ARRS (Slovinsko) podepsali „CEUS – Central European Science Partnership“ Lead Agency Agreement: Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures“. Tato nová spolupráce umožní vědcům z České republiky, Rakouska, Polska a Slovinska realizovat vědecké projekty s novými zahraničními partnery na principu hodnocení Lead Agency, který patří z důvodu snížení administrativní zátěže ke stále častěji preferovaným formám spolupráce mezi zahraničními agenturami podporujícími základní výzkum.

 • v první výzvě je možné podat bilaterální i trilaterální projekty
 • projekty jsou maximálně tříleté
 • první návrhy projektů budou přijímány od 22. února 2020, kdy budou oznámena podrobná pravidla

 Hlavním kritériem je dohoda mezinárodního vědeckého týmu ohledně původu vůdčí myšlenky, která bude předmětem zkoumání  a výše rozpočtu mezinárodního týmu, prostřednictvím kterého je návrh projektu podáván. Na základě těchto „Lead“ kritérií si vědci sami určí LA agenturu, která provede hodnocení návrhu projektu.  Lead Agency je jediná agentura, která bude projekty hodnotit po vědecké stránce. Partnerské agentury hodnotí formální a finanční část projektu svých národních navrhovatelů.

Více informací naleznete zde

Administrátor PC – Mgr. Veronika Menšíková


 

11. 11. 2019 - Informační den: Evropská rada pro inovace (EIC)

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. listopadu 2019 seminář, jehož cílem je přiblížit účastníkům nástroje pilotní fáze Evropské rady pro inovace (EIC). Tato Rada se stává trvalou součástí Rámcového programu Horizont 2020 a je navržena jako jeden z hlavních pilířů nového programu Horizont Evropa se zaměřením na podporu evropské excelence v inovacích. Akce je určena jak zástupcům výzkumných institucí, tak podnikům, které usilují o vývoj a komerční uplatnění inovačních řešení a produktů. Registrace je otevřena do 21.11. 2019. Návrh programu naleznete zde.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

4. 11. 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Návrhy je možné na MŠMT podávat do 16. 12. 2019. Univerzitní termín podání návrhů je stanoven na 9. 12. 2019.

Bližší informace - ZDE

Administrátor PC – Jana Brunátová


 

24. 10. 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-INFORM (LTI20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Návrhy je možné na MŠMT podávat do 9. 12. 2019. Univerzitní termín podání návrhů je stanoven na 3. 12. 2019.

Bližší informace - ZDE

Administrátor PC – Jana Brunátová


 

18. 10. 2019 - Webinář k Akcím Marie Skłodowska-Curie - Inovativní školící sítě (MSCA ITN)

Webinář k Inovativním školicím sítím (ITN) v akci Marie Skłodowska-Curie pořádaný v rámci projektu Net4Mobility+ můžete sledovat dne 6. listopadu od 14:00. Registrujte se přes odkaz zde.

Více informací naleznete v letáku k akci.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová
 

11. 10. 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo upozornění o termínu uzávěrky vnitrostátní procedury vstupu do akcí COST (program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-COST) pro nadcházející veřejnou soutěž 2020. Nejzazší termín pro zaslání přihlášek do akcí  COST (vnitrostátní procedura) je stanoven 25. 10. 2019. Bližší informace - ZDE.

Administrátor PC – Jana Brunátová


 

1. 10. 2019 - Národní informační den o grantech ERC

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou si Vás dovolují pozvat na Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady, který se uskuteční dne 6. listopadu 2019 od 9 do 16 hodin v prostorách Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1, sál č. 206). Cílem informačního dne je seznámit účastníky s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení. Akce je určena potenciálním žadatelům o granty ERC, především však zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům. Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno.

K datu Informačního dne budou otevřeny dvě výzvy Pracovního programu 2020: Consolidator Grant (do 4/2/2020) a Proof of Concept Grant (do 21/1, 23/4 a 17/9/2020)

Předběžný program akce zde.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

1. 10. 2019 - Horizont 2020 - Informační den a brokerage event Evropa v měnícím se světě (SSH)

Ve dnech 12. a 13. listopadu se v Bratislavě uskuteční informační den a brokerage event pro společenskou výzvu 6 Evropa v měnícím se světě organizovaný společností Net4Society. Akce je výbornou příležitostí pro navázání kontaktů a pro vytváření konsorcií. Další informace najdete zde.

Účast vysoce doporučujeme (nejen) badatelům z oblasti společenských a humanitní věd (SSH). Organizátor, Net4Society je jedním z nejzkušenějších a nejvíc ceněných zprostředkovatelů informací a networkingu v rámci Horizontu 2020 pro oblast SSH. Navíc je letos snadno dosažitelné i místo konání akce.

V případě zájmu o další informace doporučujeme i webové stránky Net4Society.
V případě dotazů k projektům Horizont 2020 prosím kontaktujte Projektové centrum ZČU, Lenka Strnadová (lstrnad@kap.zcu.cz).

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

1. 10. 2019 - Grantová agentura České republiky zveřejnila na svých webových stránkách výzvu k nominacím na členy hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2020.

Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Člen hodnoticího panelu je nominován jako vědecká osobnost, nikoli jako zástupce instituce, v níž působí. Očekává se tudíž schopnost posuzování výhradně podle odborných hledisek. Jedním z důležitých požadavků na člena hodnoticího panelu je ochota a schopnost umět posoudit v rámci panelu širší úsek oboru, tedy  nejen specializaci vlastní vědecko-výzkumné činnosti. Délka členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky.

Plné znění výzvy, více informací a návrhový formulář ke stažení naleznete zde.

Vzhledem k tomu, že návrhy je třeba zaslat Kanceláři GA ČR nejpozději do 30. listopadu 2019, prosím o doručení žádosti spolu s vyplněným průvodním listem nejpozději do 26. listopadu 2019.  Následně bude zajištěn podpis pana rektora a odeslání Grantové agentuuře.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

19. 9. 2019 Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo ke dni 18. září 2019 výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2020.

Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 31. 10. 2019. Bližší informace ZDE.

Administrátorka PC - Jana Brunátová


 

19. 9. 2019 Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo ke dni 18. září 2019 výzvu k předkládání žádostí o přidělení neinvestičních finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020

Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 31. 10. 2019. Bližší informace ZDE.

Administrátorka PC - Jana Brunátová


 

12. 9. 2019 - Seminář "Dopad a diseminace v projektech Horizont 2020" - poslední místa

Projektové centrum ZČU Vás zve na seminář a workshop věnovaný přípravě projektů Horizont 2020 se zaměřením na vytváření plánů diseminace a propagace (komunikace) projektu. Akce se uskuteční 14. října 2019 v prostorách ZČU.

Přednášející:
•CORDIS, EU (TBA)
• Eva Hillerová, TC AVČR
• Tomáš Mildorf (ZČU, hodnotitel projektů H2020)
• Martin Střelec (ZČU, hodnotitel projektů H2020)
• Denisa Deáková, hodnotitelka, odbornice na projekty H2020

Seminář i workshop jsou pro účastníky zdarma a jsou otevřeny všem zájemcům z řad akademického i technicko-hospodářského a administrativního personálu. Workshop je vhodný pro všechny, kteří se v době konání nacházejí v jakékoliv (i zcela rané) fázi přípravy projektu či projekt v minulosti úspěšně či neúspěšně podávali a chtějí do budoucna zvýšit kvalitu „dopadu“ svých projektů.

Přihlášky na akci zasílejte na e-mail pocova@rek.zcu.cz nejpozději do 16. září 2019.

Více informací naleznete v pozvánce na seminář.
Předběžný program naleznete zde.

Vaše dotazy zodpoví Lenka Strnadová


 

11. 9. 2019 - Informační den - Innovation Hubs & Open Innovation Test Beds

Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na informační den zaměřený na Innovation Hubs a Open Innovation Test Beds v prioritách H2020 ICT a NMBP, který se koná ve čtvrtek 10. října 2019 v Praze. Cílem akce je poskytnout přehled o vývoji konceptu Innovation Hubs a Open Innovation Test Beds v průběhu rámcového programu H2020 a představách o jeho rozvíjení v dalším programovém období, který představí zástupce Evropské komise Søren Bøvadt. Dále budeme informovat o souvisejících tématech v pracovních programech ICT a NMBP na rok 2020 a představíme některé v současnosti řešené projekty tohoto typu z pohledu českých partnerů.

Účast na akci je bezplatná, jednacím jazykem bude angličtina (bez tlumočení). Registraci, která bude otevřena do 7.10.2019, najdete zde.

Předběžný program, který bude ještě aktualizován, naleznete zde.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

9. 9. 2019 - Národní informační den k aktuálním ICT výzvám v Horizontu 2020

Technologické centrum AV ČR organizuje v pátek 4. října 2019 informační den za účasti zástupce Evropské komise: Aktuální výzvy v oblasti Informačních a komunikačních technologií v programu Horizont 2020.

Cílem akce je seznámit účastníky s otevřenými tématy pro r. 2020, zprostředkovat rady od hodnotitele projektových návrhů a informovat je o zkušenostech úspěšných řešitelů projektů.

Program informačního semináře naleznete zde.

Zájemci se mohou registrovat prostřednictvím registračního formuláře do 27.9. nebo do naplnění kapacity konferenční místnosti.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

6. 9. 2019 - Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejnilo výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na rok 2020. Obecným cílem dotačního programu je snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci.  

Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 30. 9. 20189. Bližší informace ZDE.

Administrátorka PC - Ing. Jana Brunátová


 

3. 9. 2019 - Seminář k přípravě projektů do výzvy ERA Chairs 2020

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 14. 10. 2019 Seminář k přípravě projektů do výzvy ERA Chairs 2020. Záměrem semináře je seznámit účastníky se zásadami přípravy projektového návrhu do poslední výzvy ERA Chairs v rámcovém programu H2020 (označení WIDESPREAD-06-2020). Účastníci získají informace o přípravě jednotlivých částí návrhu, finančních specifikách a nezbytných strategiích, které musí být v návrhu zmíněny. Představeny budou rovněž statistické výstupy prvních výzev, pohled hodnotitelů (nejčastější chyby) a zkušenosti s realizací dvou projektů z výzvy 2019 (v jednání). Návrh programu naleznete zde.

Registrovat se můžete zde.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

2. 9. 2019 - International Visegrad Fund

2. 9. 2019 byla zpřístupněna aplikace k podávání žádostí o Visegrad, Visegrad+ a Strategické granty s termínem 1. října 2019. Návrhy projektů, jejichž cílem je sdílení vědomostí, posílení inovací a podpora spolupráce ve Visegrádském regionu a v zemích západního Balkánu, se zasílají on-line prostřednictvím http://my.visegradfund.org. Uzávěrka žádostí je stanovena na 1. 10. 2019 ve 12 hodin. Více informací zde.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

23. 8. 2019 - Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-EUREKA (LTE120)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 22. srpna 2019 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 7. národní výzku ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE120) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty je 15.října 2019.

Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Ing. Jana Brunátová


 

12. 8. 2019 - Národní informační den programu H2020 – SC3 ENERGY

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. září 2019 Národní informační den k pracovnímu programu SC 3 – ENERGY programu Horizont 2020, zaměřený na témata s uzávěrkami v prosinci 2019 a v lednu 2020. Akce se bude konat v budově Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 (proti nádraží Podbaba).

Předběžný program akce naleznete zde, registrační formulář je zde.

Administrátorka PC – Lenka Strnadová


 

12. 8. 2019 - Workshop "Jak připravit výzkumný projekt H2020"

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 3. 10. 2019 workshop „Jak připravit výzkumný projekt H2020“. Modul 1 série "Jak na Horizont 2020?" je určen těm, kteří se chtějí aktivně podílet na přípravě kvalitního návrhu projektu typu RIA a IA. Workshop je určen zejména pro nováčky, kteří se s programem H2020 ještě nestihli hlouběji seznámit.

Program akce naleznete zde, registrační formulář zde.

Administrátorka PC – Lenka Strnadová


 

2. 8. 2019 - Seminář "Dopad a diseminace v projektech Horizont 2020"

Projektové centrum ZČU Vás zve na seminář a workshop věnovaný přípravě projektů Horizont 2020 se zaměřením na vytváření plánů diseminace a propagace (komunikace) projektu. Akce se uskuteční 14. října 2019 v prostorách ZČU.

Přednášející:
• CORDIS, EU (TBA)
• Eva Hillerová, TC AVČR
• Tomáš Mildorf (ZČU, hodnotitel projektů H2020)
• Hodnotitel a projektový konzultant (TBA)

Seminář i workshop jsou pro účastníky zdarma a jsou otevřeny všem zájemcům z řad akademického i technicko-hospodářského a administrativního personálu. Workshop je vhodný pro všechny, kteří se v době konání nacházejí v jakékoliv (i zcela rané) fázi přípravy projektu či projekt v minulosti úspěšně či neúspěšně podávali a chtějí do budoucna zvýšit kvalitu „dopadu“ svých projektů.

Přihlášky na akci zasílejte na e-mail pocova@rek.zcu.cz nejpozději do 8. září 2019.

Více informací naleznete v pozvánce na seminář.
Předběžný program naleznete zde.

Vaše dotazy zodpoví Lenka Strnadová.


 

1. 8. 2019 - Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu,  vývoji a inovacích podprogramu INTER-TRANSFER (LTT20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 8. 2019 do 15. 9. 2019.

Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Ing. Jana Brunátová


 

1. 8. 2019 - Horizont 2020 - Informační den k nanotechnologiím a novým materiálům

Technologické centurm AV ČR pořádá dne 13. 9. 2019 informační den zaměřený na příležitosti výzkumu pro nanotechnologie a nové materiály včetně využití relevantních velkých výzkumných infrastruktur. Informační den poskytne informace o plánovaných výzvách roku 2019-2020 pro oblast výzkumných infrastruktur, nanotechnologií a nových materiálů včetně přehledu českých i mezinárodních výzkumných infrastruktur využitelných pro výzkum v těchto oblastech.

Registrace je otevřena zde.

Více informací na stránkách programu Horizont 2020 TC AV ČR zde.

Předběžný program zde.

Administrátorka PC: Lenka Strnadová


 

31. 7. 2019 - Národní informační den k výzvám SC2 a SC5

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou pořádá Národní informační den k otevření posledních výzev v H2020 - oblasti společenské výzvy 2 (zemědělství, potraviny, bioekonomika) a 5 (ochrana klimatu, životní prostředí) dne 10.9. 2019 v prostorách ČZU v Praze-Suchdole.

Registrace je otevřena do 5.9. zde.

Předběžný program akce naleznete zde.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová25. 7. 2019 - Nový kalendář aktuálních výzev Horizont 2020

Projektové centrum ZČU vytvořilo nový Kalendář výzev H2020. Jedná se o nástroj, který je online sdílený všem zaměstnancům ZČU (přístup pouze přes systém Orion) prostřednictvím úložiště Alfresco. Kalendář umožňuje s dostatečným předstihem sledovat aktuální dotační příležitosti v rámci evropského programu na podporu vědy a výzkumu Horizont 2020, vyhledávat podle klíčových slov, příp. disciplín vhodné výzvy a témata, informovat se o uzávěrkách a zároveň koordinovat práci na výzvách a specifických tématech napříč ZČU.

Kalendář bude během následujícího měsíce doplňován o aktuální výzvy všech pracovních programů.

Bližší návod a informace k užívání kalendáře naleznete zde, popř. ve složce Projektové centrum/Kalendář výzev Horizont 2020 na Alfrescu (přímý odkaz - https://doc.zcu.cz/share/proxy/alfresco/slingshot/node/content/workspace/SpacesStore/224411bb-4789-4a86-a93f-866ef63ddb1b/Jak%20pracovat%20s%20kalend%c3%a1%c5%99em%20v%c3%bdzev%20H2020.pdf)

Kalendář výzev naleznete na:

https://doc.zcu.cz/share/page/context/shared/sharedfiles#filter=path%7C%2FProjektov%25E9%2520centrum%2FKalend%25E1%25u0159%2520v%25FDzev%2520Horizon%25202020%7C&page=1.

Pro funkčnost obou přímých odkazů je třeba přihlásit se následně prostřednictvím systému Orion a mít v počítači povolené cookies.

Jedná se o zkušební verzi kalendáře. Jakékoliv dotazy, připomínky a podněty uvítáme.

Kontaktní osoba: Lenka Strnadová, lstrnad@kap.zcu.cz, UF 202, tel. 377 631 084


 

17. 7. 2019 - Program pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Programu pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu výzvu k podávání společných výzkumných projektů spolu se Slovenskem, Rakouskem, Srbskem a Francií s dobou řešení 2020 - 2021.

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to  formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů na multilaterálním půdorysu.

Termín výzvy je stanoven na 20. 9. 2019, univerzitní termín je určen na 9. 9. 2019.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Ing. Jana Brunátová


 

12. 7. 2019 - Informace o předběžném vyhlášení 3. VS programu ÉTA

Technologická agentura Česká republika (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu ÉTA na podporu společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejíž vyhlášení se předpokládá 18. září 2019.

3. veřejná soutěž Programu ÉTA se od předcházející výzvy bude lišit v několika parametrech, které jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Tabulka s předběžnými parametry 3. veřejné soutěže Programu ÉTA je k nahlédnuutí ZDE.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

2. 7. 2019 - Horizont 2020: Nové pracovní programy pro rok 2020 a nabídka informačních setkání

Dne 2. července 2019  Evropská komise zveřejnila veškeré aktualizované pracovní programy programu na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020.
Seznam aktualizovaných programů s odkazy na znění programových dokumentů naleznete zde.

Na základě pozitivní odezvy, kterou vyvolalo informační setkání o příležitostech ve společenských a humanitních vědách zorganizované na Fakultě filozofické (https://sicip.zcu.cz/Aktuality/index.html), Projektové centrum nabízí všem součástem, fakultám, centrům, ale i výzkumným týmům, možnost uspořádat tematicky zacílené informační setkání o konkrétních příležitostech, které vybrané aktualizované pracovní programy Horizontu 2020 představují. Samozřejmě nabízíme také individuální konzultace. V případě zájmu o uspořádání informačního setkání, popř.  individuální konzultaci neváhejte kontaktovat Lenku Strnadovou, e-mail: lstrnad@kap.zcu.cz.

V součastnosti Projektové centrum připravuje kalendář jednotlivých témat výzev H2020, který budeme postupně v blízké době zveřejňovat na úložišti Alfresco. Prostřednictvím kalendáře Vás budeme informovat o aktuálních výzvách, jejich stručném popisu, klíčových slovech a oborech relevantních ve vztahu k jednotlivým tématům. Nástrojem, jak pomoci zprostředkovat interdisciplinární spolupráci, která je velmi často vyžadována ze strany Evropské komise, a lépe koordinovat projektovou činnost napříč ZČU, bude i možnost zaregistrovat zájem o projekt na vybrané téma do kalendáře, který buude sdílen všem zaměstnancům ZČU. O spuštění a funkcích  kalendáře výzev Horizont 2020 Vás budeme informovat.


 

25. 6. 2019 - 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU DELTA 2

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 25. června 2019 1. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporuu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Soutěžní lhůta začíná dnem 26. 6. 2019 a končí dnem 22. 8. 2019. Interní deadline je 21. 8. 2019 do 10:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Prezentace ze semináře k 1.VS DELTA 2 ZDE:

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

25. 6 2019 H2020 - aktualizace výzev pracovního programu ENERGY pro rok 2020

Evropská komise zveřejnila v rámci programu Horizont 2020, sekce Společenské výzvy, společenská výzva 3: Zajištěná, čistá a účinná energie návrh aktualizovaného znění svého pracovního programu.
Výběr relevantních výzev s klíčovými slovy, relevantními disciplínami a uzávěrkami naleznete zde.

Další a podrobné informace naleznete v pracovním programu.

V případě zájmu o konzultace neváhejte kontaktovat PC - Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.


 

"Dopad (Impact) a diseminace v projektech Horizont 2020", seminář a workshop Projektového centra ZČU"

Projektové centrum ZČU Vás zve na seminář a workshop věnovaný přípravě projektů Horizont 2020 se zaměřením na vytváření plánů diseminace a propagace (komunikace) projektu. Na semináři se naučíte, jaké nástroje pro propagaci projektu, diseminaci a využití výstupů využívají úspěšné projekty. Dozvíte se, co je nezbytné pro dobré hodnocení dopadů Vašeho projektu a jak Vám může projektový manager pomoci při plánování projektu. V odpoledním workshopu budete mít příležitost pracovat na plánech diseminace a využití výstupů svých připravovaných projektů a diskutovat je se školiteli.

Více informací naleznete v informačním letáku a v pozvánce na akci.

Předběžný program naleznete zde.

Administrátor PC - Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.


 


 

20. 6. 2019 - 2. kolo výběrového řízení CESNET

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlásila dne 20. června 2. kolo výběrového řízení pro rok 2019 na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení.

Návrhy projektů musí být podány písemně v jednom vyhotovení a elektronické verzi ve formátu PDF do 9. 9. 2019.

Univerzitní deadline končí dnem 28. 8. 2019.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

18. 6 2019 MSCA COFUND: Postdoktorské vědecko-výzkumné pobyty pro ženy – výzkumnice ve všech oborech

Vídeňská univerzita za podpory programu Horizont 2020, Akce Marie Skłodovska-Curie COFUND a v rámci projektu REWIRE COFUND vyhlásila výběrové řízení pro uchazečky o 3-leté vědecko-výzkumné pobyty v širokém množství oborů. Nabídka je otevřena pouze ženám – výzkumnicím ve fázi kariéry R1 (First-Stage Researcher) či R2 (Recognized Researcher). K definicím těchto kategorií viz s. 22-24 dokumentu „Plánování vědecké kariéry“.

Deadline pro přihlášky do výběrového řízení: 30. 9. 2019

Více informací naleznete zde.
https://rewire.univie.ac.at/

Administrátor PC - Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

 

12.6.2019 - 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 12. května 1. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovací Programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT  podprogram 1 a 2.

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. 6. 2019 a končí dnem 19. 9. 2019. Interní deadline je 18.9. 2019 do 10:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Prezentace ze semináře k 1.VS Programu Prostředí pro život ZDE:

Administrátor PC - Jana Spěváčková, tel. 377 631 235


 

12. 6. 2019 - 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU DOPRAVA 2020+

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 12. května 1. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovací Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+.

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. 6. 2019 a končí dnem 13. 8. 2019. Interní deadline je 6. 8. 2019 do 10:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Prezentace ze semináře k 1.VS Programu DOPRAVA 2020+ ZDE:

Administrátor PC - Jana Spěváčková, tel. 377 631 235


 

12.6.2019 European Research and Innovation Days, registrace otevřena

Je otevřena registrace na akci European Research and Innovation Days, která proběhne v Bruselu ve dnech 24.-26. září 2019. Účast na akci je zdarma. Akce je určena mj. výzkumníkům, představitelům a vedoucím pracovníkům univerzit a jejich součástí. Poskytuje nejaktuálnější informace o evropské výzkumné a inovační politice. Program zahrnuje policy konferenci, na níž proběhnou přednášky a zásadní diskuze o směřování podpory evropského výzkumu v jednotlivých oblastech v rámci programu Horizont 2020. Zároveň se uskuteční Innovative Europe Hub, fórum věnované inovacím a jejich podpoře v EU. Součástí akce je i výstava Science is Wonderful.

Více informací zde.

Nutná registrace 

Administrátor PC - Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

12.6.2019 Horizont 2020 - grantové příležitosti Evropské rady pro inovace

Evropská rada pro inovace zveřejnila v rámci programu Horizont 2020 návrh aktualizovaného znění svého pracovního programu. Několik významných bodů tohoto návrhu, které mohou představovat nemalé příležitosti pro výzkumníky ze ZČU je shrnuto zde.

Další a podrobné informacec naleznete v pracovním programu.

Administrátor PC - Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.


 

11.6. 2019 Horizont 2020 - Navýšení rozpočtu a úprava uzávěrky výzev FET 2019

Evropská komise se rozhodla navýšit rozpočet výzev FET Proactive 05-2019 a 06-2019 o 45,4 mil. €. Důvodem navýšení je rozšíření výzev o témata zaměřená na energetiku a změnu klimatu. V souvislosti s touto změnou byla rovněž posunuta uzávěrka, a to na 8. října 2019.
Návrh aktualizovaného prodovního programu Evropské rady pro inovace naleznete na zde.

Navýšení rozpočtu a změna deadlinu se týká témat FET Proactive: emerging paradigms and communities (a EIC Transition to Innovation Activities (zde pouze v návaznosti na realizované projekty FET Open či FET Proactive).

Více informací naleznete přiloženém odkazu a zde.

Doporučujeme též účast na webináři k tématu pořádaném Evropskou komisí, který se uskuteční 14. června 2019. Nutná registrace.

Administrátor PC - Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

 

10.6. 2019 Horizont 2020 - Interdisciplinární příležitosti v pracovním programu NMBP

Evropská komise zveřejnila na svém portálu rámcového programu H2020 zatím právně nezávazné znění aktualizace PRACOVNÍHO PROGRAMU NMBP (NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND ADVANCED MANUFACTURING AND PROCESSING) na rok 2020. Mnohá témata jsou výrazně interdisciplinární, zakotvená nejen v technických oborech, ale také s přesahem do společenských věd.

Celý aktualizovaný pracovní program naleznete ZDE.

Více informací naleznete na webu Technologického centra AV ČR.

Administrátor PC - Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

 


 

6. 6. 2019 - 1. Horizont 2020 - Pracovní program v oblasti Informačních a komunikačních technologií na rok 2020

Evropská komise zveřejnila na svém portálu rámcového programu H2020 zatím právně nezávazné znění aktualizace pracovního programu ICT (Informační a komunikační technolgie) na rok 2020 Evropská komise zveřejnila na svém portálu rámcového programu H2020 zatím právně nezávazné znění aktualizace pracovního programu ICT (Informační a komunikační technolgie) na rok 2020.

Více ZDE.

Pracovní program naleznete na ZDE.

Administrátor PC - Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

 


 

5. 6. 2019 - 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU TREND

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 15. května první veřejnou soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.

Soutěžní lhůta začala 16. 5. 2019 a končí dnem 11. 7. 2019.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Martina Palečková


 

4. 6. 2019 - Vyhlášení interní soutěže na incomingové mobility zahraničních pracujících na ZČU pro rok 2020 financované z dotace Plzeňského kraje Academic Career in Pilsen.

Své kandidáty a kandidátky můžete přihlašovat do 15.8. 2019. Následně zasedne odborná komise složená ze zástupců univerzity a kraje, která vypracuje výsledné pořadí přihlášek. Konečný počet vybraných uchazečů bude závislý na celkové výši přidělených finančních prostředků z požadované dotace na rok 2020.

Bližší info naleznete ZDE.

Kontaktní osoba za PC - Ing. Markéta Ulčová


 

3. 6. 2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu.

Cílem Výzvy je podpora připomínek a oslav výročí tzv. sametové revoluce, tedy období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 31. prosincem roku 1989, realizovaných samotnými vysokými školami nebo ve spolupráci s jinými subjekty v letošním roce. Cílem je zejména podpora aktivit zaměřených nejen na akademickou obec, ale i na širokou veřejnost. Aktivity musí být mimořádného charakteru vymykající se z rámce pravidelně konaných aktivit škol.

Minimální výše podpory na jednu žádost činí 100 tis. Kč, maximální 500 tis. Kč Je vyžadováno povinné spolufinancování žádosti v minimální výši 25 % rozpočtu.

Termín pro podání žádosti je do 15. 7. 2019. Každá vysoká škola může v rámci Výzvy předložit maximálně jednu žádost. Interní termín pro nahlášení zájmu o dotaci do 14. 6. 2019 (aby se v případě zájmu více fakult zkoordinovaly aktivity).

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová


 

23. 5. 2019 Technologické centrum AV ČR zve všechny zájemce na seminář k přípravě projektů do výzvy TWINNING 2020, který se koná v prostorách TC AV ČR v Praze dne 19. 6. 2019.

Záměrem semináře je seznámit účastníky se zásadami přípravy projektového návrhu do výzvy TWINNING (označení WIDESPREAD-05-2020). Účastníci získají informace o přípravě jednotlivých částí návrhu, finančních specifikách a nezbytných strategiích, které musí být v návrhu zmíněny. Představeny budou rovněž statistické výstupy předchozích výzev, pohled hodnotitelů (nejčastější chyby), průběh hodnoticího procesu a zkušenosti s realizací českých projektů.

Registrovat se můžete do 17. 6. 2019 prostřednictvím tohoto odkazu: http://geform.tc.cz/twinning2020.

Návrh programu ZDE.

Administrátor: Bc. Markéta Tobolová


 

23.5.2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2020. Cílem Centralizovaného rozvojového programu je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016-2020 a Plánem realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2020.

Více informací naleznete ZDE.

Termín pro podávání návrhů projektů: 31. října 2019.

Počet projektů, do kterých se vysoká škola může zapojit, je omezen, a tak žádáme o zaslání záměrů do 16. zárí 2019 na emailovouu adresu mensikov@rek.zcu.cz. Záměry budou následně poskytnuty k posouzení členům vedení.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

16.5.2019 - Ministerstvo zdravotnictví vypisuje dne 15. 5. 2019 jednostupňovou  Veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

Soutěžní lhůta je od 16.5.2019 - 28.6.2019 (do 12:00).

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová


 

16.5.2019 - Výzva "Building blocks for resilience in evolving ICT systems", Horizont 2020

V rámci programu Horizont 2020 EU bude 25. července 2019 otevřena výzva na téma "Building blocks for resilience in evolving ICT systems", součást pracovního programu Information and Communication Technologies, výzvy Cybersecurity. Jde o výzvu na podávání projektů výzkumných a inovačních aktivit (RIA).

Deadline na podávání návrhů projektů je 19. listopadu 2019.

Více informací naleznete ZDE.

Informace k výzvě naleznete také v přiloženém pracovním programu Information and Communication Technologies na odkazu ZDE.

Administrátor PC - Lenka Strnadová


 

10.5.2019 - Visegrad/Visegrad+/Strategické granty

Byla zveřejněna 2. výzva k podávání žádostí o Visegrad, Visegrad+ a Strategické granty s termínem 1. června 2019. Návrhy projektů, jejichž cílem je sdílení vědomostí, posílení inovací a podpora spolupráce ve Visegrádském regionu a v zemích západního Balkánu se zasílají on-line prostřednictvím http://my.visegradfund.org. On-line aplikace pro vyplňování žádostí byla otevřena 1. května 2019, uzávěrka žádostí je stanovena na 1. června 2019 ve 12 hodin.

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková


 

7.5.2019 - Informační den pro velké výzkumné infrastruktury a Akce "Marie Sklodowska-Curie"

Dne 20. června od 9:30 do 13:00 hodin se v Technologickém centru AV ČR v Praze bude konat informační den pro velké výzkumné infrastruktury a Akce "Marie Skłodowska-Curie". Tato akce poskytne informace o plánovaných výzvách v roce 2019-2020, výsledcích výzev již uzavřených a výhled o směřování nového programu Horizont Evropa pro oblast výzkumných infrastruktur i Akcí "Marie Skłodowska-Curie.Program informačního dne naleznete ZDE. Registrace ZDE.

Administrátor PC - Lenka Strnadová


 

26.4.2019 - Workshop pro žadatele o individuální vědecko-výzkumné pobyty Akcí Marie Skłodowska-Curie

Technologické centrum AV ČR zve na workshop pro žadatele o individuální vědecko-výzkumné pobyty MSCA "How to write a competitive proposal for Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships?", který se uskuteční 5. června 2019 v prostorách Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6.

Workshop je otevřený pouze pro výzkumníky, kteří v součastnosti připravují žádost v rámci výzvy MSCA-IF a již existuje dohoda mezi nimi a jejich budoucí hostitelskou institucí na konkrétním plánu práce.

K účasti na workshopuu je třeba zaslat CV (max. 5 stran) a krátký abstrakt žádosti (max. 2000 znaků) ve shodě s instrukcemi v MSCA-IF-2019 Guuide for Applicants, s použitím příslušného formuláře výzvy MSCA-IF-2019. Vaše CV a abstrakt v jednom dokumentuu formátu word zasílejte, prosím, paní P. Ondračkové (ondrackovap@tc.cz) nejpozději do 15. května 2019.

Upozornění: Akce proběhne v anglickém jazyce, bez překladů a tlumočení.

Předběžný program a další informace naleznete ZDE

 

25.4.2019 - Otevření výzvy European Open Science Cloud (EOSC) Early Adopter Programme - Horizont 2020

V rámci programu Horizont 2020, pilíř Vynikajcí věda - Výzkumné infrastruktury byla otevřena první výzva na European Open Science Cloud Early Adopter Programme. Výzva je zaměřena na poskytování odbornosti a zdrojů (nejnovější technologie, expertíza, výzkumné infrastruktury, službyvýzkumným pracovníkům tak, aby se stali aktivními uživateli EOSC. Poskytovatelé EOSC služeb se orientují na pěstování kultury spolupráce mezi výzkumnými pracovníky a poskytovateli služeb, a také získání vhledu do jejich potřeb. Výzva je otevřena do 15. června 2019, vyhodnocení výsledků se očekává 30. září 2019 a začátek spolupráce je plánován na 1. listopadu 2019. Podrobnosti naleznete ZDE a ZDE.

Administrátor PC - Lenka Strnadová

 

24.4.2019 - Technologická agentura vyhlásila první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 1.
Program GAMA 2, podprogramu 1 (dále jen GAMA 2, PP1) je zaměřen na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a které mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech nebo službách. Předpokládáme, že posílení systému komercializace přispěje k lepší motivaci uplatňování výsledků, zvýší finanční i nefinanční přínosy pro výzkumné organizace a přispěje k lepší spolupráci s podniky.
Cílem podprogramu 1 (dále jen PP1) je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů ve výzkumných organizacích a zavádět je do praxe. Vlastní aplikace poznatků cílem PP1 není. U
Uchazeč může do této veřejné soutěže podat pouze jeden návrh projektu bez ohledu na to, zda se hlásí jako hlavní uchazeč nebo další účastník. 

Bližší informace naleznete ZDE. Univerzitní termín pro odeslání návrhuu projektuu je 6.6.2019 do 10:00 hodin.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

24.4.2019 - Seminář "Jak připravit výzkumný projekt pro H2020", Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR zve na prakticky orientovaný seminář "Jak připravit výzkumný projekt pro H2020", první modul série "Jak na Horizont 2020?". Seminář se uskuteční 16. května 2019 od 10 hod. do 15 hod. v prostorách Technologického centra AV ČR v Praze. Seminář je určen těm, kteří se chtějí aktivně podílet na přípravě kvalitního návrhu projektu typu RIA a IA. Workshop je určen pro ty, kteří se s programem H2020 ještě nestihli hlouběji seznámit. Více informací naleznete ZDE

 

24.4.2019 - 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU TREND

Technologická agentuura ČR (TA ČR) informuje o přípravě veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, jejíž vyhlášení se plánuje na 15. května 2019.

Text vyhlášení, podklady a informace k podání projektů naleznete ZDE.

Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěže Programu TREND - ZDE.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

23.4.2019 - V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Další informace naleznete zde.

Administrátor PC - Jiřina Pešková

 

10.4.2019 - Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou si Vás dovolují informovat o workshopu ze série školení Jak na H2020? pro *žadatele o granty Evropské výzkumné rady (ERC)* na téma *JAK NAPSAT KOMPETITIVNÍ NÁVRH ERC PROJEKTU?*

Cílem workshopu je zprostředkovat žadatelům o granty ERC informace a znalosti, které jsou zásadní pro přípravu konkurenceschopného návrhu projektu a poskytnout jim účinnou formu zpětné vazby k jejich záměrům. Kvůli účelnosti je tento workshop určen pouze žadatelům o ERC Starting/Consolidator (a eventuálně Advanced)granty, kteří již mají konkrétní projektový záměr, který chtějí podat ve výzvě pro rok 2020 (resp. 2019 pro Advanced granty).

Workshop je rozdělen na dvě části. 1. část proběhne v termínu *20. – 21. května 2019 na UK* jako dvoudenní intenzivní trénink na psaní návrhů ERC projektů. Žadatelé budou mít možnost svůj záměr diskutovat s řešiteli ERC projektů a hodnotitelem. Druhý den budou mít účastníci workshopu možnost pracovat s podpořeným ERC projektem z oblasti věd o živé přírodě a nebo z oblasti věd společenských (dle volby při registraci na workshop) a vyzkouší si tak roli hodnotitelů, aby měli bližší představu, jaké aspekty je potřeba zdůraznit při psaní reálného návrhu projektu. 2. část workshopu proběhne 3. či 4. září 2019 v podobě krátkých prezentací záměrů jednotlivých žadatelů, na něž naváže diskuze s ostatními účastníky workshopu, zkušenými řešiteli ERC grantů a hodnotiteli z různých vědních oblastí. Více informací zde.

 

2.4.2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 4. - 31. 5. 2019. Více informací zde.

Administrátor PC - Jiřina Pešková

 

27.3.2019 - Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_19_076 Inovace v pedagogice v prioritní ose 3. Cílem výzvy je podpořit systematické, monitorované a reflektované zavádění inovací ve výuce zacílených na podporu kvalitní výuky, učitele jako jejího klíčového předpokladu a efektivní systém vedení a řízení. Inovaci lze definovat jako implementaci nejen nových myšlenek, znalostí a praxe, ale také významně zlepšených myšlenek, znalostí a praxe. V souvislosti se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020 i zaměřením OP VVV se budou inovativní aktivity podpořené v této výzvě vztahovat k oblasti kvalitní výuky, učiteli jako jejího klíčového předpokladu a efektivního systému vedení a řízení. Důležitými oblastmi pro inovace ve vzdělávání jsou především pojetí výuky, řízení a vedení a klima školy. Podpořen bude i výzkum v oblasti sledování dopadů vybraných opatření vzdělávací politiky v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a příprava podkladů pro řešení problematických jevů, se kterými dosud vzdělávací politika systematicky nepracovala. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27.3.2019 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.8.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

27.3.2019 - Evropská komise hledá experty pro hodnocení projektů H2020

Evropská komise hledá hodnotitele projektů Horizont 2020. Výraznější zastoupení výzkumníků ze ZČU mezi experty - hodnotiteli může posílit roli ZČU v podávání projektů a především může přinést množství interních a praktických informací ohledně procesu hodnocení žádostí o projekty ZČU. Více informací naleznete ZDE

 

15.3.2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAIN19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indické spolupráci.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů, je stanovena od 23. března 2019 do 31. července 2019.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

15.3.2019 - Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA - IF III v prioritní ose 2. Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships, které jsou uvedené v no-money seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships. Omezení výzvy: Žadatel musí mít sídlo na území ČR. Akceptována bude pouze první podaná žádost o podporu každého oprávněného žadatele v IS KP14+. Ostatní žádosti o podporu téhož žadatele podané v téže věci budou vyřazeny v průběhu procesu hodnocení. Zároveň platí, že další žádost o podporu žadatele bude akceptována pouze v případě, že dříve podaná a akceptovaná žádost o podporu téhož žadatele byla vyřazena v procesu hodnocení nebo byla oprávněným žadatelem v průběhu procesu schvalování z jakýchkoli důvodů stažena. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15.3.2019 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.8.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

13.3.2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo "Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků na rok 2019"

Cílem podpory je vytvoření příznivějších finančních podmínek pro studijní programy zaměřené na vzdělávání budoucích učitelů, příprava studentů učitelství na přechod do učitelské praxe a jejich následná stabilizace ve školském sektoru. Podpora navazuje na obdobně koncipovaná opatření realizovaná ministerstvem v letech 2014-2018. 

Žádost musí být do jednoho měsíce od zveřejnění (tj. 11.4.2019) předložena na příslušném formuláři žádosti a jeho příloze.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

13.3.2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo "Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tvůrčí umělecké činnosti na neuměleckých veřejných vysokých školách na rok 2019".

Cílem Podnětu je podpora umělecky zaměřených studijních programů na neuměleckých veřejných vysokých školách (dále jen „VVŠ“) a zajištění příznivějších podmínek pro tvůrčí uměleckou činnost studentů. Finanční prostředky poskytnuté podpory by měly být využity zejména na materiálně technické a organizační zajištění vzdělávacích a tvůrčích aktivit.

Žádost musí být do jednoho měsíce od zveřejnění (t.j. 11.4.2019) předložena na příslušném formuláři žádosti a jeho příloze.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

11.3.2019 - Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II v prioritní ose 3. Výzva cílí na posílení systémovosti a komplexnosti v počáteční přípravě budoucích učitelů s cílem vytvořit podmínky pro jejich kvalitnější přípravu a koncepční proměnu jejich přípravného vzdělávání. Výzva klade důraz na síťování fakult vzdělávajících budoucí učitele v rámci jedné vysoké školy. Výzva je zaměřena na podporu reflektovaných pedagogických praxí studentů – budoucích učitelů. Studenti zvýší své kompetence v oblasti společného vzdělávání dětí a žáků. Výzva podpoří i rozvoj kompetencí vysokoškolských pedagogů a učitelů spolupracujících škol, kteří se podílejí na výuce studentů – budoucích učitelů. Studenti získají podporu v didaktickém využívání digitálních technologií ve výuce. Omezení výzvy: Každá oprávněná vysoká škola podává žádost o podporu souhrnně za své fakulty a příp. celoškolská pracoviště, které splňují podmínku, že uskutečňují akreditované bakalářské a/nebo magisterské studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace učitele. Pro účely výzvy se nejedná o programy celoživotního vzdělávání.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11.3.2019 v 16 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 28.6.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

11.3.2019 - Ministerstvo kultury vyhlásilo 3. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Soutěžní lhůta začíná 12. března 2019 a končí dne 30. dubna 2019 v 14.00 hodin.

Interní termín pro odevzdání (kontrola): 15.4.2019.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

5.3.2019 - Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE vyhlásil dne 4. března 2019 4. výzvu na podávání žádostí o dotaci. Na ni bude na podzim navazovat výzva programu nadnárodní spolupráce tzv. Interreg DANUBE. Oba programy podporují spolupráci mezinárodních týmů vytvořených institucemi z veřejného i soukromého sektoru. K dispozici bude zhruba 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Peníze půjdou hlavně na projekty, které zlepšují kvalitu našich životů v různých oblastech. Výzva je otevřena od 4.3.2019 a její ukončení je stanoveno na 5.7.2019. Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

4.3.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobouu řešení 2020-2021. Termín pro předkládání návrhů projektů: 5.3.-28.6.2019. Více informací zde.

Administrátor PC - Jiřina Pešková

 

1.3.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s  dobou řešení 2020-2021. Termín pro předkládání návrhů projektů: 2.3.2019 - 30.4.2019. Více informací zde.

Administrátor PC - Jiřina Pešková

 

1.3.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů projektů ECSEL v roce 2019. Paralelně byly vyhlášeny výzvy k předkládání návrhů projektů v rámci „Research and Innovation Actions“ (RIA) a „Innovation Actions“ (IA). Rozdíl mezi těmito dvěma typy projektů spočívá v tzv. „TRL level“ (technology readiness level). IA projekty odpovídají TRL 5-8 zatímco RIA projekty odpovídají TRL 2-4. Rozdílné úrovni TRL odpovídají rozdílné úrovně financování ze strany společného podniku ECSEL a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na straně jedné a

Pro předkládání návrhů projektů společnému podniku ECSEL je stanoven dvoufázový režim. Termín pro předložení tzv. „Project Outlines“ (PO) je 7. květen 2019 do 17:00 hodin středoevropského času pro a pro tzv. „Full Project Proposals“ (FPP) 18. září 2018 do 17:00 hodin středoevropského času.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

1.3.2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá seminář k výzvě č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Seminář se bude konat dne 19. března 2019 od 9:30 hod. v Praze. Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

5.2.2019 Česká rozvojová agentura vyhlášuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Podpora spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami a vysokoškolskými pracovišti“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 1. 4. 2019 do 13.00 hodin.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

25.2.2019 - Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II v prioritní ose 2.  Cílem výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje, vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Omezení výzvy: Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu (žadatelem je zde rozuměno jedno IČO). Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 25.2.2019 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 10.6.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

22.2.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů, je stanovena od 22. února 2019 do 8. dubna 2019.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

22.2.2019 Vyhlásila Grantová agentura České republiky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu:

 • standardních grantových projektů, bližší informace ZDE.
 • juniorských grantových projektů, bližší informace ZDE.
 • mezinárodních grantových projektů ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemainschaft (DFG), Ministry of Science and Technology (MOST), National Research Foundation of Korea (NRF), Russian Foundation for Basic Research (RFBR), São Paulo Research Foundation (FAPESP), bližší informace ZDE.
 • grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO, bližší informace ZDE.

 

Návrhy projektů jsou přijímány od 22.2.2019 do 8.4.2019.

Univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů (draft) ke kontrole je stanoven nejpozději na 29.3.2019, finální návrhy (final)  projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 5.4.2019 do 9. hodin.

 

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

 

22.2.2019 - NOVÁ INFORMACE!!! Na stránkách Projektového centra pod záložkou Dotační programy (informace) v části Dokumenty ke stažení nově naleznete manuál zpracovaný na základě častých dotazů od řešitelů projektu, které vznikají v průběhu přípravy či realizace projektů. Více informací naleznete na stránce zde.


 

13.2.2019 Grantová agentura České republiky (GA ČR) pořádá Seminář pro uchazeče ve veřejných soutěžích 2020

Termín konání: pondělí 11. března 2019, 12:30 až 15:00

Místo konání: Technická 8, areál Bory - společné prostory FAV, 306 14 Plzeň, místnost US 207 (Aula)

Cílem semináře je seznámit uchazeče o granty a navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží vyhlašovaných v roce 2019 a s počátkem řešení v roce 2020 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti a zaslání dotazů, které budou následně poskytnuty Grantové agentuře na email: mensikov@rek.zcu.cz


 

Projektové centrum Západočeské univerzity v Plzni srdečně zve na seminář:

Horizont 2020 – poslední fáze výzev (Zbývající příležitosti k individuálnímu výzkumu i vědecké spolupráci)

Kdy: 11. března 2019 od 9.00 do 12.00 hodin

Kde: Zasedací místnost Fakulty filozofické ZČU, SP 319, Sedláčkova 15, Plzeň

Téma: Informační seminář pro potencionální žadatele o podporu z programu Horizont 2020 z řad výzkumníků, firem i zaměstnanců (projektového managementu). Diskuze a prezentace se zaměří na představení stávajících a připravovaných výzev v rámci končícího programu Horizont 2020, možnosti a praktické aspekty přípravy a řešení individuálních i kolaborativních projektů sekce podpory Vynikající věda (akce Marie Skłodowska-Curie, granty Evropské výzkumné rady) i aktuální výzvy v sekci podpory Společenské výzvy.

Hosté:

 •  Mgr. Zuzana Čapková (Technologické centrum AV ČR, národní kontakt pro MSCA a granty ERC)
 •  PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (vedoucí katedry sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, úspěšný řešitel projektů MSCA a Horizon 2020)
 •  Ing. Kateřina Kopecká (Centrum nanomateriállů a obnovitelných zdrojů, Synpo a.s.)
 •  Mgr. Michal Pacvoň, Ph.D. (Technologické centrum AV ČR, národní kontakt pro společenskou výzvu 6 „Evropa v měnícím se světě“)
 •  Jan Petrásek (Podnikatelské a inovační centrum Plzeň, BIC, konzultant)

 Přihlášky zasílejte na e-mail mtobolov@rek.zcu.cz. Uveďte prosím své jméno, kontaktní informace, pracovní zařazení a institucionální příslušnost.

 Deadline na podávání přihlášek: 7. 3. 2019

 Program ZDE.


 

12.2.2019 Česká rozvojová agentura vyhlásila výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019 s názvem „Zavedení holistického managementu krajiny v SNNPR, Etiopie“.

Záměrem této výzvy je navázání na intervence první fáze projektu s názvem Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie s cílem zavést principy holistického managementu krajiny a „climate smart agriculture“ do nových projektových lokalit a prohloubit dopad první fáze projektu v již podpořených lokalitách.

Více informací ZDE.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotaci je do 11.3.2019 do 13. hodin.

Administrátor PC: Bc. Markéta Tobolová


 

5.2.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve ve čtvrtek 28. února 2019 na Informační den 6. národní výzvy INTER-EUREAKA a mezinárodní výzvy Eurostar 2. Místo konání: MŠMT, Budova E, Zasedací místnost č. 106, Karmelitská 5. Praha 1.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě míst je potřeba se zaregistrovat. Registrace zde: https://www.survio.com/survey/d/Z9X1L8A6B9I5M5A9C

 Více informací ZDE.

 Administrátor PC: Bc. Markéta Tobolová


 

5.2.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 6. národní výzvu ve výzkumu vývoji a inovacích podprogramu INTER_EUREKA LTE219 pro podávání projektů v rácmi programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji -EUREKA.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena do 28. března 2019.

Více informací ZDE.


Administrátor PC: Bc. Markéta Tobolová


 

4.2.2019 Technologická agentura vyhlásila národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018.
Jedná se o 6. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, které se mohou účastnit pouze uchazeči z ČR, u kterých byly projekty v rámci mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018 doporučeny k podpoře a disponují Decision Letter vydaným konsorciem M-ERA.NEt 2. Bližší informace ZDE. Lhůta pro podání návrhu projektu ve formátu MS Excel (.xlsx/xls) a jeho odeslání datovou schránkou hlavního uchazeče je 19.3.2019 do 16:30 hodin.

Administrátor PC: Jana Spěváčková


 

4.2.2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti vyhlašuje vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost č. 101 – Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu. Cílem výzvy je vytvoření možnosti kontinuálního financování pro zařízení péče o děti, dosud financované z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Datum zahájení příjmu žádostí: 4.2.2019. Datum ukončení příjmu žádostí: 30.6.2021. Bližší informace naleznete zde.

 Administrátor PC: Kateřina Straková

 

1.2.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dne veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19BAVORSKO).

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2019.

Více informací ZDE.

Administrátor PC: Bc. Markéta Tobolová

 

31.1.2019 - Západočeská univerzita v Plzni vyhlásila interní soutěž o podporu projektů z dotačních prostředků, které budou poskytnuty Západočeské univerzitě v Plzni v r. 2019 v návaznosti na uzavřenou smlouvu o partnerství s městem Plzeň.

Program: Plzeň - univerzitní město

Pracovní skupina složená ze zástupců magistrátu a univerzity se tak jako v předchozích ročnících rozhodla podporovat pouze projekty, které navazují na témata stanovená městem Plzeň.

Formuláře žádosti s rozpočtem předkládejte průběžně, nejpozději však 25. února 2018 na Projektové centrum ZČU k rukám K. Počové. Předkládané návrhy projektů by měly mít přímou vazbu na město Plzeň, být v souladu s uzavřenou smlouvou o partnerství, současně odpovídat zásadám o poskytování dotací a vyhlášeným tématům.

Maximální výše požadované dotace na jeden projekt byla stanovena na 80 tis. Kč.

Výjimky pro stanovený limit jsou: Dny vědy a techniky, Mimořádná stipendia města Plzně pro studenty ZČU a LF UK, Podpora činnosti US Pointu, a projekty v rámci univerzitní sportovní činnosti.

Administrátor PC: Karolína Počová


 

21.1.2019 - Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) v prioritní ose 3. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit (SVL). Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.1.2019 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 30.6.2020 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

16.1.2019 - Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR vyhlásilo projekt ČESKÁ KNIHOVNA pro rok 2019. Tento veřejně prospěšný projekt podporuje odbyt nekomerčních a komerčně problematických titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře a jejich distribuci do uvedených knihoven dle jejich vlastního výběru.

Podmínky pro knihovny na rok 2019 budou zveřejněny v průběhu měsíce dubna. Více informací ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová


 

18.1.2019 - Byly zveřejněny výzvy k podávání projektů Horizon 2020 - Společný podnik pro palivové články a vodík. Uzávěrka je 23. dubna 2019. Výzvy se zaměřují na Inovační akce, Výzkumné a inovační akce a Koordinační a podpůrné akce. Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

 

8.1.2019 - Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko - českých projektů základního výzkumu („ LA granty“) – více informací zde. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 7. ledna 2019, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 12. dubna 2019.

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

 

7.1.2019 - Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informaci o plánovaném semináři pro žadatele k výzvám č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II a 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury. Seminář se bude konat dne 23.1.2019 v Praze. Bližší informace naleznete ZDE.

Administrátor PC -  Kateřina Straková

 

22.12.2018 - CESNET z.s.p.o. vyhlásil první kolo výběrového řízení pro rok 2019. Text vyhlášení, podklady a informace k podání projektů naleznete zde. Uzávěrka univerzitních návrhů projektů je určena na 6.2.2019, nezapomeňte návrh projektu vložit do systému GAP.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Visegrad/Visegrad+/Strategické granty

18.12.2018 - Byla zveřejněna výzva k podávání žádostí o Visegrad, Visegrad+ a Strategické granty s  termínem 1. února 2019. Návrhy projektů, jejichž cílem je sdílení vědomostí, posílení inovací a podpora spolupráce ve Visegrádském regionu a  v zemích západního Balkánu se zasílají online prostřednictvím http://my.visegradfund.org. Online aplikace pro vyplňování žádostí bude otevřena 1.  ledna 2019, uzávěrka žádostí je stanovena na 1. února 2019 ve 12 hodin.

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

 

Visegrádský stipendijní program

18.12.2018 - Byla zveřejněna výzva k předkládání žádostí o stipendia otevřená pro studenty a vědce ze zemí Visegrádu, zemí západního Balkánu a šesti zemí Východního partnerství. jedná se o stipendia pro studium nebo výzkum na univerzitách a vědeckých a výzkumných ústavech ve střední a východní Evropě. Aplikace pro podávání žádostí se otevře 1. února 2019. Přihlášky se podávají online prostřednictvím http://my.visegradfund.org do 15. března 2019 do 12 hod.

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

 

18.12.2018 Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II v prioritní ose 1. Výzva podporuje investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur. Cílem této výzvy je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur komplementárně  financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v období  do roku 2022. Omezení výzvy: Za jednu velkou výzkumnou  infrastrukturu může být oprávněnými žadateli podána pouze jedna žádost o podporu do této výzvy. Při podání žádosti o podporu a následné realizaci projektu se předpokládá spolupráce hostitelské instituce a případných partnerských institucí velké výzkumné infrastruktury. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18.12.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 31.5.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

18.12.2018 Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury v prioritní ose 1. Výzva podporuje investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur, konkrétně e-infrastruktur. Cílem této výzvy je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur, konkrétně  e-infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v období do roku 2022.  Omezení výzvy: Za jednu velkou výzkumnou infrastrukturu  může být oprávněnými žadateli podána pouze jedna žádost o podporu do této výzvy. Akceptovaná bude pouze první podaná žádost o podporu oprávněnými žadateli v IS KP14+, ostatní podané žádosti o podporu budou vyřazeny z procesu hodnocení. Zároveň platí, že za velkou výzkumnou infrastrukturu může být oprávněnými žadateli podaná další žádost o podporu pouze v případě, že dříve podaná žádost o podporu byla vyřazena z procesu hodnocení nebo byla oprávněným žadatelem v průběhu procesu schvalování z jakýchkoliv důvodů stažena. Při podání žádosti o podporu a následné realizaci projektu se předpokládá spolupráce hostitelské instituce a partnerských institucí velké výzkumné infrastruktury, konkrétně e-infrastruktury. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18.12.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 31.5.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

28.11.2018 Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje čtyři výzvy na podávání projektů humanitární pomoci na rok 2019 s termínem pro podávání žádostí o přidělené dotace do 14.1.2019, 14:00 hodin.

Vyhlášeny jsou 4 výzvy:

 • Komplexní humanitární krize (Etiopie, Mali, Myanmnar, Niger, Ukrajina, Zambie)
 • DRR a odolnost (Etiopie, Kambodža, Indonésie)
 • Okamžitá pomoc (Irák + iráční a syrští uprchlíli v Jordánsku, Libanonu a Turecku)
 • Sýrie


Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

28.11.2018 Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2. Cíle výzvy bude dosaženo pomocí doplňkové investiční podpory intervencí ESF výzvy pro vysoké školy II realizovaných v rámci SC 1 a 2 IP 1 PO 2 OP VVV prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení. Za ZČU bude podán jeden centrální projekt, který bude řešen na projektovém centru. Kontaktní osobou je Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.11.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 29.3.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

15. 11. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje třetí  veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-INFORM (LTI19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 16. 11. 2018 do 31. 12. 2018. Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

2. 11. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní bilaterální česko-izraelské spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2018 do 31. 1. 2019. Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

2. 11. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-COST (LTC19) pro podání návrhů návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2018 do 17. 12. 2018.  Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

31.10.2018 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3. Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik (aktivní formou např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo jiných prostředků obohacujících učení či výuku), za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků (možnost využití stávajících kurzů DVPP i možnost vzniku nových), využívání nových metodických pomůcek i studijních materiálů (např. volně šiřitelných aplikací i učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem), šíření příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií.
Omezení výzvy: Jedna žádost o podporu musí obsahovat pouze jednu povinně volitelnou aktivitu. Jeden žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž v každé žádosti musí zvolit jinou povinně volitelnou aktivitu. Jedním žadatelem je subjekt s jedním IČO. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2018. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 28. 2. 2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

31.10.2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala, že v současné době probíhají přípravy veřejné soutěže nového Programu KAPPA. Ten je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. První výzva bude vyhlášená v březnu příštího roku a bude jí předcházet série seminářů pro uchazeče. Důraz bude kladen především na vyhledávání projektových partnerů. Program KAPPA je realizován v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska v období 2014 - 2021 v programu Výzkum.
Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

30.10.2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala na svých webových stránkách, že další veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena na konci února 2019.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

30.10.2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti vyhlásilo výzvu č. 03_16_059 Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže v prioritní ose 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit  kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.11.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 31.1.2019 do 12 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

Dne 24. října 2018 zveřejnila Evropská komise Výzvu pro předkládání žádostí v programu Erasmus+ na rok 2019. Společně s Výzvou byla také zveřejněna Příručka k programu Erasmus+, která obsahuje podrobné informace o všech příležitostech, které program studentům, vyučujícím, školitelům a dalším zájemcům nabízí v roce 2019. 

Znění Výzvy včetně termínů pro předložení žádostí zde. Příručka ke stažení zde.

Administrátor PC – Mgr. Petr Šimon

 

23. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotaci v rámci programu „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ pro rok 2019. Program je určen na podporu žádostí státních i nestátních organizací, které se zabývají aktivitami ve prospěch osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v České republice. Termín pro předložení žádosti je do 30. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

23. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v dotačním programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ pro rok 2019. Hlavním cílem je zlepšit zdravotní stav populace ČR a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. Termín pro předložení žádosti je do 30. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v programu „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti“ pro rok 2019. Cílem projektu je zejména zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků (primárně je podporováno zvyšování odborné úrovně učitelů) a dalších relevantních cílových skupin o problematice rozvojových zemí a o principech rozvojové spolupráce a které přispívají ke zlepšení kvality a dopadů české ZRS. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě těchto výzev je stanovena do 3. 12. 2018 do 11.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvu k podání žádosti poskytnutí dotace v programu „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství pro NNO)“ pro rok 2019. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je stanovena do 3. 12. 2018 do 11.00 hodin. Bližší informací ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v programu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“ pro rok 2019. Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je stanovena do 3. 12. 2018 do 11.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“. Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 14. 1. 2019 do 13.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019. Cílem dotačního programu je zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky v prioritních/partnerských zemích programu ZRS ČR prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory meziuniverzitní spolupráce. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě těchto výzev je stanovena do 7. 1. 2019 do 13.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

17.10.2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoje pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Interní deadline pro zaslání návrhů projektů datovou schránkou je určen na středu 28.11.2018 nejpozději v 10:00 hodin, interní termín pro kontrolu návrhů projektů je určen na *21.11.2018*
Bližší informace naleznete ZDE

Administrátor PC - Jana Spěváčková

  

17. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v dotačním programu „Protidrogová politika MZ“ pro rok 2019. Základním cílem dotačního programu je dlouhodobá podpora zdravotních služeb poskytovaných osobám s návykovým chováním, a to v souladu se záměrem zajistit občanům zdraví, důstojnost a bezpečí. Konečným cílem těchto opatření je co nejvíce snížit sociální, zdravotní a další škody a rizika, která s sebou nese návykové chování jak pro jednotlivce, tak i pro společnost jako celek. Žadatel o dotaci na projekt, který doposud nebyl financován z tohoto dotačního programu, musí připravovaný projekt projednat s poskytovatelem dotace před podáním žádosti, a to v dostatečném předstihu. Termín pro předložení žádosti je do 15. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

12. 10. 2018 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro nevládní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty v rámci dotačního titulu "Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami" pro rok 2019. Návrhy lze podávat do 31. 10. 2018 do 12.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

12. 10. 2018 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro nevládní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty v rámci dotačního titulu "Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů" pro rok 2019. Návrhy lze podávat do 31. 10. 2018 do 12.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

12. 10. 2018 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2019. Cílem dotačního titulu je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2019. Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 31. 10. 2018 do 12.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

10. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejnilo ke dni 8. října 2018 výzvu k podání žádosti o poskytnutí státní dotace z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS. Obecným cílem dotačního programu je snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci.  

Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 9. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

10. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejnilo ke dni 8. října 2018 výzvu k podání žádosti o poskytnutí státní dotace z dotačního programu Národní program zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2019. Obecným cílem dotačního programu je zlepšit zdravotní stav populace České republiky, snížení výskytu nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet, podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví. 

Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 9. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

3. 10. 2018 Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informaci o plánovaném semináři pro příjemce Výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI. Seminář pro příjemce se bude konat dne 22.11.2018 v Praze. Bližší informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

27. 9. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo ke dni 26. září 2018 výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného školství. Cílem této výzvy je podpořit digitalizaci administrativních činností veřejných vysokých škol v České republice. Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 5. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

20. 9. 2018 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program "Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019", bližší informace naleznete ZDE. Interní termín pro předkládání návrhů projektů je určen na pondělí dne 15.10.2018.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

20. 9. 2018 Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. září 2018 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v programu TRIO.

 • Žádost o podporu projektu aplikovaného výzkumu lze podat do 31. října 2018 do 14:00 hodin (po elektronickém podání do 12:00 hodin)
 • Zahájení řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019
 • Ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2022
 • Doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců

Více ZDE

Administrátorem PC - Martina Palečková

 

19. 9. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo oznámení, že začátkem října bude vyhlášena Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství. Více informací ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

19. 9. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 20. 9. 2018 do 27. 12. 2018Více informací naleznete ZDE

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

19. 9. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo oznámení, že začátkem října bude vyhlášena Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství. Více informací ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

12.9.2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoje pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Interní deadline pro zaslání návrhů projektů datovou schránkou je určen na středu 24.10.2018 nejpozději v 10:00 hodin, interní termín pro kontrolu návrhů projektů je určen na 16.10.2018
Bližší informace naleznete ZDE

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

11. 9. 2018 Byla zveřejněna nová výzva k podávání žádostí o Visegrad, Visegrad + a strategické granty. Uzávěrka přihlášek je 1. října ve 12.00 hod. Granty podporují přeshraniční a nadnárodní projekty ve Visegrádském, Východním partnerství a zemích západního Balkánu. Více informací ZDE.

Administrátor PC - Mgr Veronika Menšíková

 

30. 8. 2018 Technologická agentura ČR zveřejnila informaci o přípravě a vyhlášení 2. veřejné soutěže THÉTA, kterou vyhlásí 17.10.2018. Zaměření programu vychází z aktualizované Státní energetické koncepce ČR, která byla v vládou ČR schválena v květnu 2015.  Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

21.8. 2018 Technologická agentura ČR v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ZÉTA pořádá dne 18. září 2018 matchmakingové setkání TACRship ZÉTA (ship= Spolupráce, Hledání, Podpora), které má za cíl propojit zájemkyně a zájemce o účast ve 2. veřejné soutěži a poskytnout tak prostor pro setkání partnerů, inspiraci a informace k podání návrhů projektů do veřejné soutěže. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

14. 8. 2018 Technologická agentura ČR zveřejnila oznámení, že dne 12. 9. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žákyň/ů středoškolského vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35 let včetně. Bližší informace ZDE

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

7. 8. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 1. srpna 2018 vyhlásilo druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 8. 2018 do 15. 9. 2018. Bližší informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Silvija PITERKOVÁ

 

7. 8. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 2. srpna 2018 vyhlásilo 5. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE119 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty je 12. října 2018. Více informací ZDE.

Administrátor PC - Silvija PITERKOVÁ

 

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory ICT a sdílené služby (aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb). Žádosti o podporu jsou přijímány od 28.8.2018 do 28.5.2019. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

 

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory Partnerství znalostního transferu. Žádosti o podporu jsou přijímány od 17.9.2018 do 14.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

  

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V programu podpory Potenciál. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1.10.2018 do 15.1.2019. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

   

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V programu podpory Inovace (inovační projekt). Žádosti o podporu jsou přijímány od 26.9.2018 do 27.11.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

  

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu VI programu podpory Aplikace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 28.8.2018 do 17.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC – Martina PALEČKOVÁ

 

22. 6. 2018 Odbor Transfer a smluvní výzkum vypisuje v souladu s Rozhodnutím rektora 10R/2014 INTERNÍ VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY V OBLASTI ROZVOJE TRANSFERU POZNATKŮ pro rok 2018. Podrobnosti o podporovaných aktivitách, výši podpory či způsobu podávání a hodnocení žádostí naleznete ZDE. Žádost (dotazník) je ke stažení ZDE.

Žádosti je možné podávat do 13.7.2018 do 12:00.

Kontakt: transfer@rek.zcu.cz

 

25. 5. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 18.5.2018 vyhlásilo 3 výzvy na podávání žádostí o dotace v roce 2018:

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora zahraničních studentů studujících na veřejných školách". Cílem této výzvy je podpořit studium zahraničních studentů.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je:
a) dotace ve výši 30 % z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků v předchozím kalendářním roce; žádosti se podávají do 30 dnů od zveřejnění Výzvy č. 1 na webových stránkách ministerstva;
b) dotace na 1. pololetí 2018; žádosti se podávají od 1. 9. do 30. 9. 2018;
c) dotace na 2. pololetí 2018; žádosti se podávají od 7. 11. do 21. 11. 2018 včetně.

Výzva č. 2 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora dostudování nigerijských studentů". Cílem této výzvy je podpořit studium zahraničních (nigerijských) studentů.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je:
a) dotace za období leden až září; žádosti se podávají do 30 dnů od zveřejnění Výzvy č. 2 na webových stránkách ministerstva;
b) dotace za období říjen až prosinec; žádosti se podávají od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru". Cílem této výzvy je podpořit projekty spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, která byla podepsána dne 21. listopadu 2008 ve Vídni.

Lhůta pro podání žádosti je:
a) u dotace na první pololetí roku 2018 se žádosti podávají do 30 dnů od zveřejnění Výzvy č. 3 na webových stránkách ministerstva;
b) u dotace na třetí čtvrtletí roku 2018 se žádosti podávají od 1. 6. 2018 do 29. 6. 2018
c) u dotace na čtvrté čtvrtletí roku 2018 se žádosti podávají od 10. 10. 2018 do 9. 11. 2018


Více informací ke všem výzvám naleznete zde:

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

21. 5. 2018 Program INTERREG EUROPE vyhlásil 4. výzvu. Od 7. 5. 2018  mohou zájemci podávat projektové žádosti do programu přes elektronický systém iOLF.  4. výzva programu INTERREG EUROPE je otevřena do 22. 6. 2018, 12.00 SEČ.

Více informací naleznete  ZDE.

Administrátor PC - Mgr. Tereza Gerátová

 

19. 5. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých webových stránkách výzvu na rozvojový program podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019 a výzvu k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019. Výzvy obsahují věcné zaměření výzev, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a přiložených projektů a termíny uzávěrky podání žádostí.

Žádosti se budou nově vkládat do informačního systému ISPROM.

Žádost pro soutěže pořádané v ČR musí být podána do 3. června 2018. Žádost pro účast v mezinárodních soutěžích a pro pořádání mezinárodních soutěží musí být podána do 30. září 2018.

Bližší informace naleznete ZDE.

 

14. 5. 2018 Vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO. Bližší informace ZDE.

Nejzazší univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů (draft) ke kontrole je stanoven nejpozději na 18. 6. 2018, finální návrhy projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 27.6.2018 do 12 hodin.

Administrátor PC – Mgr. Veronika Menšíková

 

30. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 30. 4. 2018 vyhlásilo výzvu na podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vratislavi dne 13. ledna 2000. Uzávěrka pro tuto výzvu je 29. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

30. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 30. dubna2018 vyhlásilo veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR (LTV19). Uzávěrka pro tuto výzvu je 22. června 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

27. 4. 2018 byla na stránkách MŠMT (sekce Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji) zveřejněna výzva k podávání  česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020, vyhlašována ve spolupráci s ministerstvem pro vědu a technologie ČLR. Uzávěrka pro odevzdání projektů je 30. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

27. 4. 2018 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 2. 4. 2018 informuje o vyhlášení 5. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma „Funkční porézní materiály“ na základě „Memoranda o spolupráci při plánování a provádění společných výzev – EIG CONCERT Japan. Uzávěrka pro tuto výzvu je 11. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková 

 

27. 4. 2018  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 17. 4. 2018 vyhlásilo výzvu EUREKA GLOBALSTARS ARGENTINA 2018 s možnou účastí českých řešitelských organizací. Uzávěrka pro tuto výzvu je 7. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

  

25. 4. 2018 Projektové centrum ZČU Vás zve na seminář organizovaný v rámci projektu SICIP ve spolupráci s The European Network of Research and Innovation Centres and Hubs (ENRICH), který se koná 16. května 2018 od 10 hodin v budově rektorátu ZČU, Univerzitní 8, místnost UR007. Více informací zde.

 

9. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 2. 4. 2018 vyhlásilo výzvu na podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků. Uzávěrka pro tuto výzvu je 30. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci. Uzávěrka pro tuto výzvu je 31. 5. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 3. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 7. března 2018 vyhlásilo veřejné soutěže programu inter-excellence, podprogramu INTER-ACTION LTAUSA18. Uzávěrka pro tuto výzvu je 30. dubna 2018. Více informací  ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 3. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 31. ledna 2018 vyhlásilo 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka pro tuto výzvu je 27. března 2018. Více informací  ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

2.3. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu na podávání návrhů česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů za účelem navazování vzájemných kontaktů a rozvoje spolupráce. Termín pro podávání návrhů projektů: 2. 3.–30. 4. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

27.2. 2018 Vyhlásila Grantová agentura ČR veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu

 • standardních grantových projektů, bližší informace ZDE.
 • juniorských grantových projektů, bližší informace ZDE.
 • mezinárodních grantových projektů ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemainschaft (DFG), Ministry of Science and Technology (MOST), National Research Foundation of Korea (NRF), bližší informace ZDE.

Návrhy projektů jsou přijímány od 28.2.2018 do 11.4.2018
Univerzitní deadline pro zaslání návrhů projektů (draft) ke kontrole je stanoven nejpozději na 29.3.2018, finální návrhy projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 10.4.2018 do 9: hodin.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V programu podpory Aplikace – Clean Sky 2. Žádosti o podporu jsou přijímány od 18.12.2017 do 30.4.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Inovační vouchery. Žádosti o podporu jsou přijímány od 15.1.2018 do 31.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu I programu podpory Proof of Concept. Žádosti o podporu jsou přijímány od 3.1.2018 do 4.5.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu VI programu podpory Inovace (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví). Žádosti o podporu jsou přijímány od 3.1.2018 do 31.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

5. 2. 2018 Rádi bychom Vás upozornili na aktuální stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury. Na webové stránce www.btha.cz najdete v rubrikách "Stipendia" a "Granty" programy, do kterých se mohou v roce 2018 zapojit i zájemci z ČR.

 

12. 1. 2018 Program: Plzeň-univerzitní město vyhlášuje interní soutěž o podporu projektů z dotačních prostředků, které budou poskytnuty Západočeské univerzitě v Plzni v r. 2018. Pracovní skupina složená ze zástupců magistrátu a univerzity se oproti předchozím ročníkům rozhodla podporovat pouze projekty, které navazují na témata stanovená městem Plzeň. Žádosti předkládejte na formuláři průběžně, nejpozději však 15. února 2018 na Projektové centrum ZČU. Maximální výše požadované dotace na jeden projekt byla stanovena na 80 tis. Kč.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 1. 2018 Program ESPON vyzval k předkládání nabídek pro cílené analýzy. Jedná se o tyto témata: Hodnocení územních dopadů (TIA) na přeshraniční spolupráci, Námořní územní plánování a vzájemné vztahy mezi pevninou a mořem a Potenciál velkých dat pro integrovaný rozvoj územní politiky v evropských růstových koridorech. Uzávěrka přihlášek je 30. ledna 2018 v 15:30 hod. Bližší informace k jednotlivým tématům naleznete zde.

Administrátor PC - Miluše Brunátová

 

9. 1. 2018 Program INTERREG EUROPE připravuje otevření 4. výzvy. Výzva by měla být vyhlášena v květnu 2018 a ukončena v polovině června 2018. Předpokládá se, že bude možno podávat žádosti ve všech tematických oblastech jako dosud a k dispozici bude zbývající ERDF. Aktuální dokumenty k výzvě můžete sledovat na webové stránce programu. Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Miluše Brunátová

 

5. 1. 2018 Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje podle čl. B, odst. 2 Řádu hospodaření Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o. první výběrové řízení pro rok 2018 na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení. Uzávěrka je stanovena na 16. 2. 2018. Bližší informace zde.

Administrátorem PC: Marie Kotěšovcová

 

14. 12. 2017 Grantová agentura ČR (GA ČR) vyhlásila mezinárodní výzvu pro podávání projektů LA spolupráce s počátkem řešení projektů v roce 2019. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 14. 12. 2017 do 16. 3. 2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

22. 11. 2017: Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_17_043 Teaming II v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 22. 11. 2017. Ukončení příjmu žádostí pro 1. kolo dle textu výzvy: 15. listopadu 2018. Příjem projektových žádostí v 2. kole bude zahájen 15. února 2019 v 10:00 hod. a ukončen bude 20 pracovních dnů po oficiálním zveřejnění výsledků výzvy Horizontu 2020 na Teaming Phase 2 (WIDESPREAD-01-2018-2019), indikativně do 15. 5. 2019 do 14:00 hod. Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT zde. Administrátorem projektu je Tereza Gerátová

  

2. 11. 2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-COST (LTC18). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 3. 11. 2017 do 18. 12. 2017. Bližší informace zde.

 

1. 11. 2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2017 do 31. 1. 2018. Bližší informace zde.

 

1. 11. 2017: Grantová agentura ČR informuje řešitele a spoluřešitele projektů GA ČR, že v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv.

 

31.10.2017: Technologická agentura ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Soutěžní lhůta začíná
od 9:00 hodin 1.11.2017, interní deadline je určen nejpozději na 8.1.2018 do 10:00 hodin. Bližší informace zde.

 

26.7.2017: Zveřejněny výsledky programu Erasmus+ Sport. Seznamy schválených projektů jsou dostupné zde.


11.7.2017: Řídící orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1 OP VVV. Interní temín pro předkládání projektů na PC je 7. 11. 2017. Bližší informace zde.

 

11.7.2017: Řídící orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV. Interní temín pro předkládání projektů na PC je 7. 11. 2017. Bližší informace zde.

 

11.7.2017: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory Inovace (inovační projekt). Žádosti o podporu jsou přijímány od 12. 7. 2017 do 12. 11. 2017. Bližší informace zde.

 

10.7.2017: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovační vouchery. Žádosti o podporu jsou přijímány od 10.7.2017 do 31.12.2017. Bližší informace zde.

5.6.2017: Dne 31. 5. 2017 byla zveřejněna výzva pro podávání návrhů projektů v rámci Rámcového projektu ESA pro podporu českého průmyslu. Výzva je otevřena do 31. 12. 2018. Bližší informace zde.

 

26.5.2017: Připravili jsme pro vás Přehled doporučených cen za ochranu duševního vlastnictví. Bližší informace v přiloženém dokumentu.

 

24.3.2017: Monitorovací výbor programu Interreg CENTRAL EUROPE schválil 16. března na svém zasedání v Praze projekty z 2. výzvy a připravuje otevření 3. výzvy. Výzva bude vyhlášena 21. září 2017 a zůstane otevřena minimálně do konce roku 2017. Finanční podporu bude možné získat na nadnárodní spolupráci v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů nebo v oblasti dopravy. Více informací naleznete zde.

 

2.3.2017: Oddělení Transferu znalostí Západočeské univerzity bude v průběhu dubna/května 2017 realizovat první cyklus interního školení pro zaměstnance a studenty, kteří by měli zájem se blíže seznámit s moderními trendy v oblasti zakládání start-up firem a jejich řízení v počáteční fázi rozvoje vlastního podnikání. V průběhu května/června 2017 budou probíhat tzv. „H2020 mentorské dny“, v nichž hodnotitelé projektů nabídnou své znalosti a zkušenosti z hodnocení H2020 projektů v oblasti spolupráce VaV institucí a aplikační sférou. Ve spolupráci s mezinárodním týmem se bude OTT spolupodílet na realizaci mezinárodního „StartupWeekendu“, který je určen pro širokou komunitu zájemců o realizaci a ověření svého podnikatelského záměru. Tato akce je plánována na září/říjen 2017. V případě zájmu o kteroukoliv z výše uvedených akcí kontaktujte Mgr. Lucii Komrskovou.

 

16.12.2016: Připravili jsme pro Vás aktualizovaný přehled dotačních příležitostí pro ZČU v roce 2017.

 

5.12.2016: GA ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníků veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2017 hodnocení návrhů projektů. Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese GRIS.

 

29.11.2016: V programu Horizont 2020 byly zveřejněny stručné informace a pracovní plán Horizontu 2020 Space na rok 2017, společně s pracovním plánem na rok 2016-2017.

 

15.11.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 10. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 11. 12. 2017 do 14 hod. Bližší informace zde.

 

15.11.2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Zveřejněny nové výzvy na rok 2017 v programu Erasmus+. Bližší informace naleznete zde nebo v Oznámení ve věstníku EU.

 

22.9.2016: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace CZELO nabízí přehled aktuálních informací z oblasti evropského výzkumu. Toto vydání, stejně jako předchozí čísla newsletteru, naleznete zde.

 

12.8.2016: OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 8. 2016 od 10 h. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2017 do 14h. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

6. 5. 2016: Přehled výzev programu Horizont 2020 pro rok 2017 ke stažení zde.

 

 

 

 

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Výsledek výběrového řízení

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

Text

Patička