Přejít k obsahu

REŽIJNÍ NÁKLADY PROJEKTŮ 2020

 

Výpočet režijních nákladů v projektech je aktuálně upraven Pokynem č. 5K/2019.

Výpočet režijních nákladů pro rok 2020 byl proveden na nákladech 2019.

Pro zjištění režií stávajících projektů použijte list „Režie-stávající projekty-FTE“. Zde do příslušného pole vyplňte počet FTE evidovaný na daném projektu v roce 2019.

Po doplnění FTE se vám na listu „Režie-stávající projekty-Kč“ zobrazí výše režie, kterou můžete v daném projektu v roce 2020 použít.

Pro režie projektů nově zahajovaných v roce 2020 použijte list „Režie-nové projekty“.

Tento list použijte i pro projekty zahajované na novém pracovišti popř. pro projekty řešené na správním středisku výkonové jednotky.

Ekonomický odbor počátkem ledna 2021 doplní do listu „Režie-stávající projekty-FTE“ skutečné počty FTE k 31.12.2020 jednotlivých projektů dle sestavy MZ920u. Na listu „Režie-stávající projekty-Kč“ pak budete mít uvedenu skutečnou výši režií projektů realizovaných v roce 2020 pro případnou kontrolu resp. vypořádání projektů.

Pro projekty OP VVV – resp. vykazování nákladů tzv. Místní kanceláře je nutné vzhledem k nutnosti prokazování těchto nákladů prvotními doklady použít upravený výpočet režijních nákladů. V těchto případech se prosím obraťte na vedoucího EO, který vám upravený výpočet zpracuje.

Přehled aktualizovaného výpočtu režií projektů pro rok 2018 po jednotlivých fakultách:

Výpočet režií pro FST

Výpočet režií pro FEL

Výpočet režií pro FPR

Výpočet režií pro FF

Výpočet režií pro FDULS

Výpočet režií pro FPE

Výpočet režií pro FEK

Výpočet režií pro FAV

Výpočet režií pro FZS

Výpočet režií pro UJP

Výpočet režií pro NTC

Výpočet režií u projektů bez FTE_2020

Výpočet režií u projektů servisních jednotek 2020

 

Případné dotazy či připomínky prosím směrujte na Ekonomické oddělení:

Ing. Michael Holenda.

Patička