Přejít k obsahu

Základní informace

Koleje a menzy ZČU v Plzni, zajišťují ubytovací a stravovací služby pro studenty, zaměstnance a veřejnost.
Adresa: Správa kolejí a menz ZČU v Plzni, Kollárova 19, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 377 634 851
E-Mail: frejlach@skm.zcu.cz
WWW: http://skm.zcu.cz/  

Vedení pracoviště

tajemnice Správy kolejí a menz Hana Menclová
ředitelka správy kolejí a menz Blanka Frejlachová

Patička