Přejít k obsahu

Odbor Strategie:

  • zpracovává strategii rozvoje ZČU - dlouhodobý Strategický záměr ZČU a jeho roční aktualizace, sleduje naplňování jejich cílů a ukazatelů
  • v rámci institucionálního rozvojového programu MŠMT zpracovává Institucionální plán ZČU a sleduje naplňování jeho cílů a ukazatelů
  • zpracovává Výroční zprávu o činnosti ZČU
  • koordinuje přípravu a projednávání strategických záměrů a výročních zpráv o činnosti součástí ZČU
  • provádí analytickou činnost související s přípravou strategického záměru, institucionálního rozvojového plánu a dalších strategických dokumentů ZČU
  • zpracovává metodiku tvorby rozpočtu ZČU
  • provádí agendu prorektora

Vedení pracoviště

Patička