Přejít k obsahu

Přidělování DOI a on-line kontrola plagiátorství

Přidělování DOI

Základní informace o DOI

DOI (Digital Object Identifier) je unikátní, neměnný identifikátor digitálního objektu, který je publikován online. DOI tedy jednoznačně identifikuje dokumenty v prostředí internetu, přímo odkazuje na dokument, a to i v případě, že se změní URL.

Práva na přidělování DOI jsou poskytována institucím skrze registrační agentury, např. CrossRef.

Jak vypadá?

DOI má formu alfanumerického řetězce, který se skládá ze dvou částí, tzv. prefixu a sufixu. Každé DOI začíná číslicí 10, za níž následuje 4 a více číselný prefix.

Prefix  je číselný řetězec, přidělený registrační agenturou, který identifikuje instituci, která dané DOI přidělila.

Sufix  je číselný řetězec, jež identifikuje dokument v rámci dané instituce. Nemá pevně danou strukturu, zpravidla se používá názvu zdroje (časopisu, konference).rok.ročník.rozsah stran. Kromě teček lze číselné řetězce oddělit také lomítkem nebo pomlčkou.

Sufix si přiděluje sama instituce s ohledem na to, aby měl každý dokument své DOI, a aby nebylo duplicitní. 

Periodikum
   • Např. 10.24132/ACM.2017.9.2.42-56
    • ACM – článek z časopisu Applied and ComputationalMechanics
    • 2017 – rok vydání 2017
    • 9 – ročník 9
    • 2 – číslo 2
    • 42-56 – rozsah stran
Monografie
   • Např. 10.24132/ZCU.2017.06548
    • ZCU – monografie vydaná ZČU
    • 2017 – rok vydání 2017
    • 06548 – monografie s ISBN 978-80-261-0654-8

DOI je následně v publikaci/článku uvedeno ve formě odkazu: https://doi.org/10.24132/sufix

DOI přidělujeme těmto jednotkám:

   • Časopisy: titul, ročník, číslo, článek
   • Knihy: edice, titul, kapitoly/části
   • Konferenční sborníky: edice, titul, článek

V případě dotazů nás kontaktujte emailem na adresu vydavatel@uk.zcu.cz.

Jak probíhá přiřazení DOI

On-line nástroj na kontrola plagiátorství Similarity Check

Základní informace o Similarity Checku

Formuláře:

Patička