Přejít k obsahu

Přehled publikací vydaných Vydavatelstvím ZČU

Kompletní nabídku prodejných publikací Vydavatelství ZČU můžete nalézt v e-shopu na adrese www.e-shop.zcu.cz. Objednané publikace zasíláme na dobírku, popřípadě na fakturu. Svou objednávku nám můžete rovněž zaslat na e-mail objednavky@uk.zcu.cz nebo vybrané publikace zakoupit v některé z našich prodejen.

FDU

Národní cena za studentský design 2019

Lenka Žižková (ed.)
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0899-3
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.fdu.zcu.cz
Katalog k soutěži o Národní cenu za studentský design 2019.
978-80-261-0868-9

Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice

Věra Tydlitátová
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0868-9
Doporučená cena: 249 Kč
https://e-shop.zcu.cz

Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě jednak s ohledem na biblické zdroje, jednak na prameny deuterokanonické a pseudoepigrafní. Vychází ze znění Hebrejské bible, dále z literárního odkazu deuterokanonické tradice, mystické tradice pozdní antiky, zejména z Knih Henochových a z racionalismu Babylónského talmudu. Publikace představuje židovskou kosmologii v její proměnlivosti a v jejím dialogu s okolními starověkými kulturami, zaměřuje se na unikátní metodu odborné diskuse a argumentaci starověkých učenců. Pisatelé Hebrejské bible vedli polemiku s babylónskou astronomií, ale zároveň přirozeně těžili z jejího přínosu. V publikacích věnujících se biblické kosmologii obecně převládá názor, že tento babylónský model Židé respektovali po celou dobu formování kánonu, ne-li až do středověku. Ve skutečnosti byl tento archaický model židovskými intelektuály postupně korigován hlavně pod vlivem helénistické, alexandrijské vědy, která již uvažovala o realističtějším názoru na velikost, a tvar Země a na povahu nebeských těles. V době kanonizace Proroků a zvláště pak Spisů již židovští učenci znali tyto řecké koncepty a diskutovali o nich. Obrazoborecké zaujetí židovských učenců a odmítání božské povahy nebeských těles korespondovalo s materialistickými teoriemi řeckých matematiků a fyziků, elitní učenci z obou kultur odmítali mytologické výklady vzniku a povahy vesmíru.
978-80-261-0851-1

ARÉNY PŘEDKŮ. Posvátno a rituály na počátku eneolitu

Petr Krištuf – Jan Turek a kol.
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0851-1
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.kar.zcu.cz/
Publikace nabízí pohled do složité problematiky rituálů a společenských vztahů na počátku eneolitu, tedy období, kdy dochází k mnoha progresivním změnám v zemědělské společnosti, které vedou k transformaci společenských a symbolických systémů. Kniha je určena studentům, odborníkům a svým širokým pojetím některých jevů lidské kultury snad osloví i část laické veřejnosti.
978-80-261-0853-5

Výroční zpráva Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni za rok 2017

Josef Kepka (ed.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0853-5
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fpe.zcu.cz/about/contact.html
Výroční zpráva Fakulty pedagogické.
978-80-261-0753-8

Výroční zpráva Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni za rok 2016

Josef Kepka (ed.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0753-8
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fpe.zcu.cz/about/contact.html
Výroční zpráva Fakulty pedagogické.
FPE

Inkluzivní vzdělávání v souvislostech (on-line)

Josef Slowík, Šárka Káňová (eds.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0873-3
Dostupné on-line
Sborník příspěvků z konference.
FPE

Perspektivy inkluzivního vzdělávání (on-line)

Josef Slowík (ed.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0905-1
Dostupné on-line
Sborník příspěvků z konference.
978-80-261-0880-1

The Strategic Impacts of US Neo-Orientalism on Iraq

Elaaf Rajih HADI
Západočeská univerzita v Plzni
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0880-1
Neprodejná publikace
The book tackles the impact of neo-orientalism on the US strategy towards a unified Iraq.
The Author cooperate with Department of Middle Eastern Studies at the University of West Bohemia.
978-80-261-0882-5

Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám

Tomáš Dvořák (ed.) a kol.
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0882-5
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.fpr.zcu.cz/about/contact.html
Sborník vydaný u příležitosti 70. narozenin profesora Přemysla Rabana.
FEL

Elektronika a informatika 2019

Jaroslav Fiřt (ed.)
Fakulta elektrotechnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0871-9
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://ei.fel.zcu.cz/
Sborník příspěvků z konference.
978-80-261-0894-8

Průmyslové inženýrství 2019 (on-line)

Marek Bureš (ed.)
Fakulta strojní ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0894-8
Dostupné on-line
Sborník příspěvků z konference.
978-80-261-0887-0

Interest of primary school pupils in technical activities and technical education

Jozef Pavelka, Jarmila Honzíková, Milan Ďuriš, Viera Tomková, Jaroslav Šoltés
Západočeská univerzita v Plzni
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0887-0
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.unipo.sk/zamestnanci
The monograph Interest of Primary School Pupils in Technical Activities and Technical Education deals with issues of interest/ non-interest of primary school pupils in science, technology and further study of technical study programs.
978-80-261-0890-0

The 2nd International Symposium on Future Mobility Safety Science and Technology

Luděk Hynčík, Petr Kavalíř, Michaela Gaea Čolakovová (eds.)
Nové technologie - výzkumné centrum ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0890-0 (tištěná verze)
ISBN 978-80-261-0870-2 (on-line verze)
Neprodejná publikace
Poptávejte u: http://symposium.ntc.zcu.cz/
Sborník z konference.
978-80-261-0879-5

Proceedings PING 2019 - Modern trends in material engineering (on-line)

Ludmila Kučerová, Hana Jirková, Štěpán Jeníček (eds.)
Fakulta strojní ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0879-5
Dostupné on-line
Sborník z konference.
978-80-261-0864-1

Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek

Gabriela Fatková, Andrea Königsmarková, Tereza Šlehoferová
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 2.
ISBN 978-80-261-0864-1
Doporučená cena: 499 Kč
https://e-shop.zcu.cz

Vydejte se na cestu Tachovskem – svéráznou krajinou západních Čech na hranici s Bavorskem. Poznejte tachovský region prostřednictvím chutí, vůní a vzpomínek jeho současných i minulých obyvatel. Tato kniha pojednává nejen o jídle, ale i o lidech, jejich životě a příbězích spojených s místními událostmi i velkými dějinami; je koláží vytvořenou z receptů, výpovědí pamětníků a střípků z historie, která poskytuje jedinečný pohled na každodennost zasazenou do kontextu klíčových momentů 20 století.
978-80-261-0803-0

Silniční vozidla: Vybrané statě z konstrukce a dynamiky vozidel

Vladislav Kemka, Jan Kovanda, Jan Krejčí
Fakulta strojní ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0803-0
Doporučená cena: 137 Kč
https://e-shop.zcu.cz

Publikace je zaměřena především na problematiku automobilů z pohledu vlastní konstrukce vozidla, sestavy jeho hlavních částí a na výpočty základních parametrů vozidla. Součástí publikace jsou základní principy počítačových simulací dynamiky prostorových vázaných mechanických systémů vozidel se zaměřením na metodiku sestavení pohybových rovnic systému s cílem vysvětlení principů naprogramovaných v používaných simulačních programech.
978-80-261-0883-2

Statistické zpracování dat

Milan Svoboda, Mikuláš Gangur, Kateřina Mičudová
Fakulta ekonomická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0883-2
Doporučená cena: 199 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Učební text o statistickém zpracování dat, doplněný o řešené příklady a úlohy na procvičení. Text navazuje na skripta Základy statistiky a pravděpodobnosti (2016).
978-80-261-0881-8

Vzpomínky na česko-guatemalské předky

Josef Polák
Západočeská univerzita v Plzni
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0881-8
Neprodejná publikace
Autor, dlouholetý zaměstnanec Fakulty aplikovaných věd ZČU, v knize vzpomíná na pozoruhodné životní osudy svých česko-guatemalských předků.
978-80-261-0818-4

Odstraňování sporů

Oto Kunz a kolektiv
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0818-4
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.fpr.zcu.cz/kmp/
Kolektivní monografie věnovaná problematice odstraňování sporů z pohledu soudního a rozhodčího řízení v ČR.
978-80-261-0874-0

Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině

Marie Čechová, Martina Spěváčková (eds.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0874-0
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fpe.zcu.cz/kcj/
Publikace je zaměřena na vybrané teoreticko-praktické problémy učitelského studia a měla by usnadnit absolventům bohemistického studia vstup do učitelské praxe.
978-80-261-0885-6

Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách: sborník ze 14. konference

Pavel Polach, Lukáš Stuna (eds.)
Fakulta strojní ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0885-6
Neprodejná publikace
Poptávejte u: http://srni.vzuplzen.cz/
Sborník z konference.
FEL

Applied Electronics 2019: 24rd International Conference

Jiří Pinker (ed.)
Fakulta elektrotechnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0813-9 (tištěná verze)
ISBN 978-80-261-0812-2 (on-line verze)
Neprodejná publikace
Poptávejte u: http://www.appel.zcu.cz/
Sborník z konference.
FST

Sborník 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů (on-line)

Roman Čermák (ed.)
Fakulta strojní ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0884-9
Dostupné on-line
Sborník z konference.
978-80-261-0810-8

Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva
do jiných právních odvětví

Monika Forejtová (ed.)
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0810-8
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.fpr.zcu.cz/kup/
Sborník příspěvků z konference.
978-80-261-0846-7

Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou

Zdeňka Chocholoušková, Lenka Hajerová Műllerová
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0846-7
Doporučená cena: 399 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Vysokoškolská učebnice didaktiky biologie, která má studenty učitelství vybavit profesními znalostmi a kompetencemi natolik, aby věděli „čemu a jak vyučovat“. Klade důraz na nezbytnost těsné spolupráce ve vertikálním směru, tj. mezi obecnou didaktikou a oborovými didaktikami, které pevně stojí na oborových základech.
978-80-261-0837-5

Plzeňské dny právní vědy 2018: Aktuální otázky soukromého práva

Ondřej Dostál, Michal Volf (eds.)
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0837-5
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.fpr.zcu.cz/kpo/
Sborník příspěvků z konference "Plzeňské dny právní vědy".
978-80-261-0865-8

Břežany. Kapitoly ze starších dějin obce

Jan Lhoták
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0865-8
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://khv.zcu.cz/about/contact.html
Kniha věnovaná regionálním dějinám obce Břežany (okres Klatovy).
978-80-261-0816-0

Ladislav Sutnar Shapes II

Kristýna Fišerová (ed.)
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0816-0
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fdu.zcu.cz/cz
Kniha je plná návrhů písem, fotografií, plakátů a ilustrací studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a prací studentů newyorské School of Visual Arts, vzniklých pod vedením Stevena Hellera.
978-80-261-0804-7

Der Struwwelpeter: Gedichte von dr. Heinrich Hoffmann im Comic

Heinrich Hoffmann
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0804-7
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fdu.zcu.cz/cz
Komiks od studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni inspirovaný slavnou knihou Heinricha Hoffmanna Struwwelpeter (česky Ježipetr).
FZS

Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Péče o pečující" (on-line)

Jiří Frei (ed.)
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0861-0
Neprodejná publikace
Poptávejte u:https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
Recenzovaný sborník příspěvků a abstrakt.

FZS

Konference přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb II. (CD-ROM)

Lukáš Štich (ed.)
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0878-8
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fzs.zcu.cz/about/structure/dekanatFZS.html
Sborník abstraktů.

978-80-261-0820-7

Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

Tomáš Veselý
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0820-7
Doporučená cena: 229 Kč
https://e-shop.zcu.cz

Publikace je věnována jedné ze zvláštních skutkových podstat dle stávajícího občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Konkrétně se jedná o skutkovou podstatu „Náhrada škody způsobená osobou nebezpečných vlastností“ (§ 2923 o. z.). Cílem publikace je nastínit možnosti výkladu § 2923 o. z. a řešení různých praktických problémů, které v souvislosti s jeho aplikací mohou v budoucnu vzniknout.
978-80-261-0877-1

English for Administrative Staff

Vendula Kokošková, Stanislav Rychtařík
Ústav jazykové přípravy ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0877-1
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://ujp.zcu.cz/
Učebnice angličtiny pro neakademické pracovníky univerzity.
978-80-261-0862-7

International Cross Cultural Project in Human Resource Management

Dana Egerová, Ladislava Holubová, Bernt Mayer, Emil Vacík (eds.)
Fakulta ekonomická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0862-7
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.fek.zcu.cz/divize.php?shortcutdiv=kpm
Sborník příspěvků.
978-80-261-0786-6

Civilizace Asie a Afriky od starověku po současnost (on-line)

Lukáš Pecha (ed.)
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0786-6
Dostupné on-line
Publikace je zaměřena na představení vybraných aspektů vývoje civilizací na území asijského a afrického kontinentu, které se vyvíjely během dlouhého časového úseku, sahajícího od starověku až do současné doby. Jednotícím prvkem dílčích studií, které jsou předloženy v tomto svazku, je myšlenkový odkaz těchto civilizací, který se projevuje především ve sféře náboženství.
978-80-261-0773-6

Kolejová vozidla II

Petr Heller
Fakulta strojní ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0773-6
Doporučená cena: 249 Kč
https://e-shop.zcu.cz

V knize jsou popsány stavební struktury železničních kolejových vozidel: podvozky, pohony dvojkolí, skříně kolejových vozidel, ventilace a chlazení, brzdy. Popsán je i proces volby optimálního kolejového vozidla.
ZCU

Výroční zpráva o hospodaření Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018

Kolektiv autorů
Západočeská univerzita v Plzni
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0852-8
Výroční zpráva o hospodaření Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018.
ZCU

Výroční zpráva o činnosti Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018

Kolektiv autorů
Západočeská univerzita v Plzni
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0863-4
Výroční zpráva o činnosti Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018.
FZS

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018

Kolektiv
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0842-9
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fzs.zcu.cz/about/structure/dekanatFZS.html
Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018.

978-80-261-0867-2

Studentská vědecká konference FAV 2019 - magisterské a doktorské studijní programy (on-line)

Jan Rendl (ed.)
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0867-2
Dostupné on-line
Sborník ze studentské vědecké konference.

978-80-261-0866-5

Studentská vědecká konference FAV 2019 - bakalářské studijní programy (on-line)

Jan Rendl (ed.)
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0866-5
Dostupné on-line
Sborník ze studentské vědecké konference.

978-80-261-0872-6

Olympiáda techniky Plzeň 2019: Sborník abstraktů
z mezinárodní studentské odborné konference (on-line)

Jarmila Honzíková, Petr Simbartl (eds.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0872-6
Dostupné on-line
Sborník abstraktů.

978-80-261-0840-5

Castellologica bohemica 18

Kolektiv autorů
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0840-5
Doporučená cena: 390 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.

978-80-261-0869-6

EUNIS 2019: Informační systémy pro podporu projektového řízení na vysokých školách

Jan Rychlík (ed.)
Centrum informatizace a výpočetní techniky ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0869-6
Neprodejná publikace
Sborník příspěvků ke konferenci EUNIS.

978-80-261-0831-3

Metternich a německá otázka v letech 1840–1848

Barbora Pásztorová
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0831-3
Doporučená cena: 190 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Publikace komplexně analyzuje problematiku Metternichova postoje k německé otázce v letech 1840–1848.

978-80-261-0843-6

S nadějí za oceán

Martin Boček
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0843-6
Doporučená cena: 190 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Publikace analyzuje fungování lodních společností v habsburské monarchii a současně mapuje fenoménu vystěhovalectví z Rakousko-Uherska v období masové migrace do USA na přelomu 19. a 20. století. Kniha se také věnuje soupeření vybraných společností o zákazníky, kteří se rozhodli emigrovat z předlitavské části monarchie do Severní Ameriky.

978-80-261-0859-7

Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019 (on-line)

Petr Hořejší, Václav Vaněk (eds.)
Fakulta strojní ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0860-3
Dostupné on-line
Sborník příspěvků.

978-80-261-0859-7

„Jazyk, literatura a kultura jako prostor mezinárodní spolupráce“ – Sborník materiálů ze 4. ročníku mezinárodního vědeckého semináře

Ústav jazykové přípravy ZČU
Vydáno ve spolupráci s TERIS EXPO
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0835-1
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.ruskecentrum.zcu.cz/
Sborník příspěvků.

978-80-261-0859-7

Židé v islámu: Koncept ahl adh-dhimma a případová studie židovské menšiny v Maroku

Veronika Sobotková, Jan Pěchota et al.
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0795-8
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://kbs.zcu.cz/
Publikace Židé v islámu pojednává o postavení náboženských menšin na Blízkém východě. V první části se autoři věnují obecněji postavení chráněných náboženství v islámu. Druhá část publikace se pak zaměřuje na židovskou menšinu v Maroku.

978-80-261-0859-7

Tiglatpilesar III., král veškerenstva

Kateřina Šašková
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0830-6
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://kbs.zcu.cz/
Publikace se zaměřuje na období vlády novoasyrského panovníka Tiglatpilesara III. (745-727 př. n. l.). Na základě dobových pramenů sleduje zejména Tiglatpilesarovy válečné kampaně a postupný nárůst asyrského území.

978-80-261-0844-3

Základy konstruování: učební podklady pro cvičení

Václav Vaněk, Miroslav Duník, Miroslav Kuda, Zdeněk Reif
Fakulta strojní ZČU
Pořadí vydání: 3.
ISBN 978-80-261-0844-3
Doporučená cena: 197 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Skripta jsou určena nejen studentům Katedry konstruování na Fakultě strojní, ale rovněž i všem zájemcům, kteří se chtějí blíže seznámit s oborem konstruování. Cílem textu je stručnou a srozumitelnou formou seznámit čtenáře se základními konstrukčními projekty a poskytnout nezbytné základní poznatky pro jejich realizaci. Ve skriptech jsou uváděny následující tři projekty: přímočarý dvojčinný motor, svařované ozubené kolo a otočný upínací hrot soustruhu.

978-80-261-0859-7

Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě

Monika Forejtová a kol.
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0859-7
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fpr.zcu.cz/kup/
Publikace "Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě" má ambici přispět k objasnění základní otázky současného pojetí demokracie v evropském měřítku, různými formami atakované. Mezinárodní kolektiv autorů, složený zpravidla (ale nejen) z akademiků České republiky, Slovenské republiky, Polska a Francie, ve svých příspěvcích pojednává o vybraných otázkách demokracie a právního státu ve světle národních doktrín. Některé autorské příspěvky pak podstatně přihlížejí k evropským závazkům jednotlivých členských zemí plynoucích z jejich členství v Evropské unii.

ZCU

Funkční aspekty jazykového výzkumu a interdisciplinárních vědeckých poznatků: Problémy filologie, kultury a metodiky výuky

Kolektiv autorů
Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s Teris Expo, s.r.o.
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0807-8
Neprodejná publikace
Sborník příspěvků.

978-80-261-0684-5

Vojenské kapely v koncertech plzeňského pěveckého spolku Hlahol

Jaroslav Fiala
Západočeská univerzita v Plzni
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0684-5
Neprodejná publikace

Publikace zabývající se historií působení vojenských kapel na západě Čech.

978-80-261-0611-1

Formální logika a sémantický web

Alena Lukasová, Martin Žáček, Marek Vajgl, Zdeňka Telnarová
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 2.
ISBN 978-80-261-0611-1
Doporučená cena: 349 Kč
https://e-shop.zcu.cz
V rámci této knihy je čtenář seznámen s originálními výsledky autorů na poli formální logiky a sémantického webu. Začíná s pojmem sémantického webu, reprezentací znalostí formální logikou a postupně se dostává ke specifičtějším tématům. Autoři knihy definují základní formální jazyk jako rozšířenou verzi jazyka odpovídajícího RDF modelu o kvantifikaci proměnných pomocí převodu do klauzulární logiky (ve formě CFL). Na bázi rozšířeného RDF modelu pak zavádějí nové deduktivní formální systémy, a to formální systém GRDF s pravidlem Modus Ponens a formální systém RDF CFL disponující stejně jako klauzulární logika CFL rezolučním odvozovacím pravidlem. Závěr knihy je věnován dotazovacímu jazyku SPARQL.

978-80-261-0834-4

ProfiLingua 2018: sborník příspěvků z konference (on-line)

Alice Tihelková, Ivona Mišterová, Diana Matviyuková (eds.)
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0834-4
Dostupné on-line
Sborník příspěvků z konference.

978-80-261-0763-7

Křídla zamrzlá v ledu bez obav zvedněme: Proměna recepce básnické tvorby Konstantina Biebla na přelomu 40. a 50. let

Jana Königsmarková
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0763-7
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fpe.zcu.cz/kcj
Monografie se zabývá složitým tvůrčím procesem, kterým prochází básník Konstantin Biebl na přelomu 40. a 50. let, kdy opouští avantgardní postupy a snaží se naplnit pořadavky dobové normy socialistického realismu. Nahlíženo je na tento proces prostřednictvím Bieblovy osobní korespondence, která částečně rozkrývá jeho nejhlubší strachy a nejistoty při psaní poslední sbírky ironického názvu – Bez obav. Intimní pohled do básníkova nitra doplňuje linie, která paralelně zkoumá Bieblovo postavení v tehdejší spletité hierarchické mozaice kulturní politiky a recepci jeho díla v závislosti na proměnách dobového diskursu.

978-80-261-0829-0

Manufacturing Technology - Pilsen 2019: Abstracts proceedings

Kateřina Bícová (ed.)
Fakulta strojní ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0829-0
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://rti.zcu.cz/rti/
Sborník z konference.

978-80-261-0841-2

Food price transmission – estimation techniques and empirical evidence

Ján Pokrivčák, David Martinčík, Miroslava Rajčániová, Lucia Vargová,
Martin Bušik, Abdulmajid Bobokhonov
Fakulta ekonomická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0841-2
Neprodejná publikace
Poptávejte u: http://www.fek.zcu.cz/kem
This book introduces empirical study of price transmission in agricultural and food markets. It specifically focuses on transition countries in Central and Eastern Europe as well as Central Asia.

978-80-261-0838-2

HRY 2018: Sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů (on-line)

Petr Valach, Luboš Charvát (eds.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0838-2
Dostupné on-line
Sborník referátů z 13. Mezinárodní vědecké konference Hry 2018 konané v Úborsku ve dnech 26.–27. dubna 2018.

fzs

Speciální ošetřovatelské intervence v porodnicko neonatologickém, pediatrickém a komunitním ošetřovatelství (CD-ROM)

Alexandra Archalousová, Erika Krištofová, Ľuboslava Pavelová
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0824-5
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fzs.zcu.cz/kos/
Publikace shrnuje výsledky ošetřovatelského výzkumu. Výzkumný tým se ve své práci zaměřil na vytvoření souboru empiricky ověřených ošetřovatelských intervencí. Klinicky ověřené ošetřovatelské intervence jednotlivých oborů ošetřovatelství a výběr validovaných ošetřovatelských intervencí umožnil vytvořit databázi ve formě odborných modulů s využitím dostupných poznatků mezinárodního klasifikačního systému ošetřovatelských intervencí (NIC).
fzs

Špeciálne ošetrovateľské intervencie v geriatrickom, onkologickom a paliatívnom ošetrovateľstve (CD-ROM)

Ľubica Poledníková, Alica Slamková, Zuzana Spáčilová
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0823-8
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fzs.zcu.cz/kos/
Monografia predkladá problematiku špeciálnych ošetrovateľských intervencií v geriatrickom, onkologickom a paliatívnom ošetrovateľstve.
fzs

Špeciálne ošetrovateľské intervencie v internom, neurologickom a psychiatrickom ošetrovateľstve (CD-ROM)

Miroslava Líšková, Andrea Solgajova, Dana Zrubcová
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0822-1
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fzs.zcu.cz/kos/
Monografia predkladá problematiku špeciálnych ošetrovateľských intervencií v odboroch vnútorného lekárstva, neurológii a psychiatrii.
fzs

Speciální ošetřovatelské intervence v intenzivním, dermatovenerologickém a gynekologickém ošetřovatelství (CD-ROM)

Alexandra Archalousová, Erika Krištofová, Ľuboslava Pavelová
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0821-4
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fzs.zcu.cz/kos/
Monografia uvádza výsledky ošetrovateľského výskumu. Výskumný tím sa vo svojej práci zameral na vytvorenie súboru empiricky overených ošetrovateľských intervencií v intenzívnej, gynekologickej a dermatovenorolickej ošetrovateľskej starostlivosti.
978-80-261-0836-8

Systémový přístup k projektovému managementu (on-line)

Jiří Skalický, Jiří Vacek, Jarmila Ircingová
Fakulta ekonomická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0836-8
Dostupné on-line:
http://hdl.handle.net/11025/30871
On-line publikace je určena pro projektové manažery a účastníky projektů, pro studenty oborů projektový management a systémová dynamika, a pro ty, kteří se zajímají o řízení projektů, programů a portfolií ve všech oborech lidské činnosti.
978-80-261-0755-2

Pružnost a pevnost ve stavebním inženýrství: sbírka příkladů

František Plánička, Jan Krystek, Radek Kottner
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0755-2
Doporučená cena: 176 Kč
https://e-shop.zcu.cz

Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti ve stavebním inženýrství.
978-80-261-0826-9

Metamorfózy práva ve střední Evropě VI.

Peter Brezina, Helena Jermanová (eds.)
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0826-9
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fpr.zcu.cz/ktp/index.html
Nedůvěra a skepse jakoby prostupovaly atmosféru ve středoevropské společnosti a také její vztah k těm, které bychom ještě nedávno hrdě nazývali elitami. Jakoby plamen lidské zvídavosti a tvůrčí zápal strhávající davy ke společnému dílu byly jenom vzdálenou vzpomínkou. Potřebujeme opravdu přímo božskou, či spíše titánskou pomoc, aby se to změnilo? Již tradiční vědecká konference Metamorfózy práva ve střední Evropě a tento sborník příspěvku z ní snad dávají optimističtější odpověď. Spíše než povzdechy – poučení. Spíše než skuhrání – společný pohled na řešené problémy. Spíše než hašteření – hřejivé kolegiální přátelství. A zvídavé kladení otázek, které jsou v právní vědě, právní praxi i ve výuce práva (stále) aktuální a které přímo pobízejí k hledání odpovědi nepřikované ke skále.
fzs

4. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence: Sborník příspěvků (CD-ROM)

Petr Simbartl (ed.)
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0832-0
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fzs.zcu.cz/kos/
Sborník příspěvků.
978-80-261-0805-4

Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek

Gabriela Fatková, Andrea Königsmarková, Tereza Šlehoferová
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0805-4
Neprodejná publikace
Poptávejte u: http://www.antropologie.org/cs/kontakt
Vydejte se na cestu Tachovskem – svéráznou krajinou západních Čech na hranici s Bavorskem. Poznejte tachovský region prostřednictvím chutí, vůní a vzpomínek jeho současných i minulých obyvatel. Tato kniha pojednává nejen o jídle, ale zejména o lidech, jejich životě a příbězích spojených s místními událostmi i velkými dějinami; je koláží vytvořenou z receptů, výpovědí pamětníků a střípků z historie, která poskytuje jedinečný pohled na každodennost zasazenou do kontextu klíčových momentů 20 století.

fek

Trendy v podnikání 2018 (CD-ROM)

Fakulta ekonomická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0833-7
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.tvp.zcu.cz
Recenzovaný sborník příspěvků.

978-80-261-0828-3

ISVK FPE 2018 (on-line)

Lenka Benediktová, Jan Baťko (eds.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0828-3
Dostupné on-line
Sborník příspěvků 8. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů Fakulty pedagogické ZČU.
978-80-261-0788-0

UMOPED – SRDCESVĚT

Věra Uhl Skřivanová (ed.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0788-0
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fpe.zcu.cz/kvk/kontakty.html
Katalog Katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
978-80-261-0780-4

Základy plastické anatomie

Radek Petříček
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0780-4
Neprodejná publikace
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU ve spolupráci s Radkem Petříčkem vydala unikátní skripta Základy plastické anatomie. Autor, který je v současné době špičkou v oblasti výuky anatomie pro výtvarníky, se v ní zabývá výkladem jednotlivých kosterních a svalových soustav těla a jejich vzájemných vztahů. Struktura knihy odpovídá výkladu Radka Petříčka na jeho workshopech, kde jej léta cizeloval tak, aby odpovídal skutečným potřebám studentů a jejich aktuálním kresebným schopnostem.
978-80-261-0808-5

Specific Landart

Josef Mištera, Richard Drudy, Ivan Neumann, Jiří Beránek
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0808-5
Neprodejná publikace
Kniha mapuje projekt Zaniklých a ohrožených kostelů a zároveň představuje výběr z díla vedoucího Ateliéru Socha a prostor prof. akad. soch. Jiřího Beránka a jeho asistenta MgA. Benedikta Tolara.
FDU

Být součástí / To be a part

Petr Vogel (ed.)
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0734-7
Neprodejná publikace
Publikace představující ateliér Design kovu a šperku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.
978-80-261-0798-9

Naděje právní vědy 2018: Právní věda v praxi

Eva Benešová, Kateřina Burešová, Patrik Kurz (eds.)
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0798-9
Neprodejná publikace
Poptávejte u: http://fpr.zcu.cz/about/contact.html
Sborník z konference.
fzs

Validace ošetřovatelských intervencí / Validation of Nursing Interventions

Alexandra Archalousová, Jiří Frei (eds.)
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0825-2
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fzs.zcu.cz/kos/
Recenzovaný sborník vědeckých prací.
978-80-261-0651-7

Město Sušice a jeho poddaní

Jan Lhoták
Vydalo nakladatelství Scriptorium a Západočeská univerzita v Plzni
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0651-7 (ZČU)
ISBN 978-80-88013-63-1 (Scriptorium)
Kupujte na: www.scriptorium.cz
Rozsáhlá publikace je příspěvkem k problematice hospodářského vývoje českých zeměpanských měst v pobělohorské době, konkrétně k vzniku, rozsahu a významu jejich vrchnostenských aktivit. Tento fenomén je zasazen do obecného vývoje, ale především je zkoumán na příkladu konkrétního města – Sušice v jihozápadních Čechách. Kniha je doprovozena tabulkovými i textovými přílohami, barevnou obrazovou přílohou a důkladnými rejstříky.
978-80-261-0819-1

Computational Mechanics 2018 (on-line)

Vítězslav Adámek, Alena Jonášová, Stanislav Plánička, Martin Zajíček (eds.)
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0819-1
Dostupné on-line
Sborník z konference.
978-80-261-0809-2

Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám

Miroslav Hromada (ed.)
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0809-2
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fpr.zcu.cz/kpp/
Sborník vydaný k 85. narozeninám doc. Pavlátové.
978-80-261-0827-6

Mezinárodní vědecká konference k 10. výročí založení Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

Štěpánka Rybová (ed.)
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0827-6
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fzs.zcu.cz/kfe/
Sborník z konference.
978-80-261-0785-9

Elektrotechnika a informatika 2018

Jaroslav Fiřt (ed.)
Fakulta elektrotechnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0785-9
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://ei.fel.zcu.cz/
Sborník z konference.
978-80-261-0791-0

Jiné Plzeňsko / Das andere Pilsen

Kateřina Dobrovolná, Petr Janeček, Markéta Lehnerová, Petr Lozoviuk, Nela Štorková, Marta Ulrychová
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0791-0
Neprodejná publikace
Poptávejte u: http://www.antropologie.org/cs/kontakt
Publikace představuje stručný exkurz do problematiky "jinakosti" vyjadřované prostřednictvím současných pověstí a dalších narativů, jako například anekdot. V textu uvedené pověsti, fámy a anekdoty nejsou typické pouze pro oblast Plzeňska, na kterou se publikace především zaměřuje, nýbrž pro celou Českou republiku a mnoho dalších zemí po celém světě, kde si je vyprávějí lidé napříč věkovými i sociálními skupinami.
978-80-261-0811-5

Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky

Ladislav Čapek, Kateřina Těsnohlídková, Karel Slavíček, Dalibor Všianský, Pavel Pracný
Fakulta filozofická ZČU (ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně)
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0811-5
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.kar.zcu.cz/
Publikace popisuje jednotlivé fáze výroby středověké keramiky - od získávání surovin, po jejich zpracování do podoby keramické hmoty, formování keramiky na kruzích, výpalu, sušení až do hotového výrobku určeného k exportu a distribuci. Ke každému jednotlivému procesu byly shromážděny a doloženy historické, archeologické, ikonografické, etnografické prameny nebo poznatky vyplývající z experimentálního výzkumu.
978-80-261-0802-3

Průmyslové inženýrství 2018: Sborník příspěvků

Marek Bureš (ed.)
Fakulta strojní ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0802-3
Neprodejná publikace
Poptávejte u: http://pi.zcu.cz/
Sborník z konference.
978-80-261-0794-1

Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách: sborník z 13. konference

Pavel Polach, Lukáš Stuna (eds.)
Fakulta strojní ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0794-1
Neprodejná publikace
Poptávejte u: http://srni.vzuplzen.cz/
Sborník z konference.
978-80-261-0781-1

Provídky: eseje na pomezí vědy a filozofie přírody

Jaroslav Šesták
Nové technologie - Výzkumné centrum ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0781-1
Doporučená cena: 289 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Sbírka esejí představuje souborné dílo sestavené po mnoha letech předchozích úvah, zápisků a reflexí odrážejících autorův široký záběr nejen na poli vědy ale i v literatuře, umění, fotografii a vůbec všeho, co si člověk může představit uskutečnitelným.
978-80-261-0800-9

Úvod do operativního řízení podniku

Martin Januška
Fakulta ekonomická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0800-9
Doporučená cena: 299 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Publikace představuje vybrané základní pojmy, metody a postupy používané v operativním řízení podniku.
FEL

Applied Electronics 2018

Jiří Pinker (ed.)
Fakulta elektrotechnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0721-7 (tištěná verze)
ISBN 978-80-261-0722-4 (on-line verze)
Neprodejná publikace
Poptávejte u: http://www.appel.zcu.cz
Sborník z konference.
978-80-261-0817-7

Sborník PING 2018 a PING 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů (on-line)

Ludmila Kučerová, Hana Jirková, Štěpán Jeníček (eds.)
Fakulta strojní ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0817-7
Dostupné on-line
Sborník z konference.

978-80-261-0815-3

Pracovní listy k seminářům kurzu Političtí aktéři v demokracii (on-line)

Jiří Zákravský
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0815-3
Dostupné on-line na:
https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/29906

Pracovní listy k seminářům kurzu Političtí aktéři v demokracii vyučovaném na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

978-80-261-0765-1

Přirozené číslo a manipulace s Cuisenairovými hranolky

Šárka Pěchoučková
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0765-1
Doporučená cena: 198 Kč
https://e-shop.zcu.cz

Zajímáte se o matematiku? Chcete se dozvědět, jak děti získávají představu o přirozených číslech? Přečtěte si odbornou knihu, kterou jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Fakultou pedagogikou ZČU.

978-80-261-0711-8

Hrádek u Sušice: dějiny městečka a panství pod Svatoborem do poloviny 19. století

Jan Lhoták
Fakulta filozofická ZČU
Vydáno ve spolupráci s obcí Hrádek u Sušice.
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0711-8
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.sumavanet.cz/ouhradek/
Publikace o regionálních dějinách obce Hrádek u Sušice.

978-80-261-0799-6

Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS Region plzeňský „Nemocnice podporující zdraví“ (on-line)

Jiří Frei (ed.)
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0799-6
Dostupné on-line na:
https://konferencefzsplzen.wordpress.com/
Sborník z konference.

978-80-261-0772-9

Přezkumné řízení

Jan Malast
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0772-9
Doporučená cena: 249 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Publikace je zaměřena na problematiku přezkumného řízení v procesních předpisech českého správního práva, především pak ve správním řádu.
978-80-261-0801-6

Fyziologie a patologická fyziologie pro záchranáře

Imrich Andrási, Oto Masár, Karel Pitr a Hana Belejová
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0801-6
Doporučená cena: 199 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Učební text fyziologie a patologické fyziologie určený zejména pro záchranáře a studenty tohoto oboru.
978-80-261-0796-5

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie (DVD)

Ota Kéhar (ed.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0796-5
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://kof.zcu.cz/ak/astro/2016/index.php?sbor
Sborník z konference.
978-80-261-0797-2

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8 (DVD)

Ota Kéhar (ed.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0797-2
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/8/index.php?co=sbor
Sborník z konference.
FDU

FIGURA KRAJINA / FIGURE LANDSCAPE

Pavel Trnka
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0778-1
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.fdu.zcu.cz/cz/373-katerina-parisis-dis
Katalog k výstavě Figura Krajina.
978-80-261-0782-8

Zpráva o životě z různých stran

Miroslav Šťastný
Západočeská univerzita v Plzni
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0782-8
Neprodejná publikace
Autobiografie prof. Miroslava Šťastného, předního českého a mezinárodně uznávaného odborníka v oblasti parních turbín a turbostrojů. Miroslav Šťastný spojil celý svůj profesní život s plzeňskou Škodovkou, kde od roku 1970 až do roku 1993 vedl oddělení výzkumu proudění v parních turbínách. O jeho úspěšné aplikaci vědy do praxe svědčí dvanáct českých a dva evropské patenty. Významně se podílel na mnoha grantových projektech a organizoval výzkumnou spolupráci s domácími i zahraničními pracovišti. Podílel se rovněž na vybudování turbínové laboratoře Západočeské univerzity v Plzni. V Plzni také ve spolupráci s Asociací strojních inženýrů, Škodou Power a ZČU spoluorganizoval každoroční mezinárodní seminář o turbínovém strojírenství.
978-80-261-0806-1

Symmetry vs. Regularity: Book of abstracts

A.A. Ivanov, M. Klin, A. Munemasa, R. Nedela (eds.)
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0806-1
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://ntis.zcu.cz/cz/o_centru/kontakt/
Sborník abstraktů z konference "Conference in Algebraic Graph Theory".
978-80-261-0726-2

Osobní organizace vysokoškolských studentů

Lenka Dejmalová
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0726-2
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://kaj.zcu.cz/about/contact.html
Téma této publikace vychází z aktuální potřeby vysokoškolské pedagogiky lépe porozumět současným vysokoškolským studentům a jejich studijním zvyklostem. V práci je řešena problematika osobního managementu vysokoškolských studentů.
ZCU

Výroční zpráva o hospodaření Západočeské univerzity v Plzni za rok 2017

Kolektiv autorů
Západočeská univerzita v Plzni
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0774-3
Výroční zpráva o hospodaření Západočeské univerzity v Plzni za rok 2017.
ZCU

Výroční zpráva o činnosti Západočeské univerzity v Plzni za rok 2017

Kolektiv autorů
Západočeská univerzita v Plzni
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0783-5
Výroční zpráva o činnosti Západočeské univerzity v Plzni za rok 2017.
978-80-261-0793-4

Olympiáda techniky Plzeň 2018 (on-line)

Jarmila Honzíková, Petr Simbartl (eds.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0793-4
Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference.
978-80-261-0770-5

Automatické generování parametrizovaných úloh a testů

Mikuláš Gangur, Miroslav Plevný, Václav Sova Martinovský
Fakulta ekonomická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0770-5
Doporučená cena: 150 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Cílem publikace je prezentovat čtenáři teoretické aspekty i praktické aplikace problematiky týkající se jak automatického generování jednotlivých úloh (otázek) pro účely testování tak i automatického generování jednotlivých variant ucelených výsledných testů v požadované struktuře z hlediska zastoupení jednotlivých tematických oblastí i jejich požadovaného bodového ohodnocení.
978-80-261-0790-3

Studentská vědecká konference FAV 2018 - magisterské a doktorské studijní programy (on-line)

Jan Rendl (ed.)
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0790-3
Sborník ze studentské vědecké konference.
978-80-261-0789-7

Studentská vědecká konference FAV 2018 - bakalářské studijní programy (on-line)

Jan Rendl (ed.)
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0789-7
Sborník ze studentské vědecké konference.
978-80-261-0762-0

Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy

Monika Forejtová (ed.)
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0762-0
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fpr.zcu.cz/kup/index.html
Sborník příspěvků z konference.
978-80-261-0758-3

Proměny ústavy a evropského práva

Zuzana Vostrá (ed.)
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0758-3
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fpr.zcu.cz/kup/index.html
Sborník příspěvků z konference.
978-80-261-0784-2

EUNIS 2018: Knihovní informační systémy
a jejich začlenění do IS vysokých škol

Jan Rychlík (ed.)
Centrum informatizace a výpočetní techniky ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0784-2
Neprodejná publikace
Sborník příspěvků ke konferenci EUNIS.
978-80-261-0767-5

Den plzeňské keramiky

Věra Uhl Skřivanová (ed.)
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0767-5
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fpe.zcu.cz/kvk/kontakty.html
Katalog ke Dni plzeňské keramiky (3.6.2017).
978-80-261-0769-9

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni za rok 2017

Kolektiv autorů
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0769-9
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://fzs.zcu.cz/about/contact.html
Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni za rok 2017.
978-80-261-0686-9

Proměny funkce veřejné správy

Miloš Matula
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0686-9
Doporučená cena: 249 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Kniha se zaměřuje na proměny funkce a mechanismus fungování veřejné správy v podmínkách České republiky s přihlédnutím k obecným tendencím evropského vývoje.
978-80-261-0766-8

Applied Mechanics 2018 (on-line)

Vladimír Lukeš, Jan Rendl, Michal Hajžman, Miroslav Byrtus (eds.) 
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0766-8
Dostupné on-line na:
https://am2018.zcu.cz/AM2018_proceedings.pdf
On-line sborník z konference Applied Mechanics 2018.
978-80-261-0771-2

The evolution of TBC with emerging thermal spray technologies: Proceedings (on-line)

Šárka Houdková (ed.) 
NTC ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0771-2
On-line sborník z konference 2nd Thermal Spray Workshop.
978-80-261-0655-5

Bahno, bída, bohémové

Kolektiv autorů
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0655-5
Neprodejná publikace
V 60. letech 19. století se ve vesnici Stod na Plzeňsku rozkřikla zpráva, že správa Nového Zélandu hledá nové usedlíky, kterým nabízí bohaté množství půdy. Přes 80 chudých a přesvědčených obyvatel včetně malých dětí se rozhodne zanechat všechno doma a vyrazit na dalekou cestu. Na konci této strastiplné cesty je však nečeká vytoužený ráj, ale spíše všudypřítomné bahno a neznámá divočina. Komiksový příběh stvořený na základě skutečných událostí vznikl jako studentská práce na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara na ZČU v Plzni.
978-80-261-0606-7

Richard Conte - Láska a válka ve Versailles

Josef Mištera (ed.)
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0606-7
Neprodejná publikace
Katalog k výstavě.
978-80-261-0664-7

Benedikt Tolar

Benedikt Tolar
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0664-7
Neprodejná publikace
Katalog představující dílo Benedikta Tolara.
978-80-261-0736-1

ArtCamp 2017

Jindřich Lukavský, Vojtěch Aubrecht (eds.)
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0736-1
Neprodejná publikace
Katalog k mezinárodní letní škole umění každoročně pořádané Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.
978-80-261-0737-8

Ladislav Sutnar - Shapes

Kristina Fišerová (ed.)
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0737-8
Neprodejná publikace
This book presents a project realized by students of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art at the University of West Bohemia in Pilsen and MFA Design students at the School of Visual Arts in New York.
978-80-261-0776-7

Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2018

Vladislav Laš, Jan Krystek (eds.)
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0776-7
Neprodejná publikace
Poptávejte u: https://www.kme.zcu.cz/kontakt-a6
Sborník z konference Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2018.
978-80-261-0716-3

Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky (on-line)

Lukáš Pecha (ed.)
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0716-3
Dostupné on-line na:
http://hdl.handle.net/11025/29427
Předkládaná publikace si klade za cíl představit kulturní vývoj rozsáhlého teritoria, jež se rozprostírá od severní Afriky přes Blízký východ až do východní Asie. Odborníci z různých vědeckých a vědecko-pedagogických pracovišť, kteří se dlouhodobě zabývají studiem jednotlivých regionů na tomto teritoriu, předkládají výsledky svých dílčích projektů, které jsou věnovány různým aspektům kulturního vývoje civilisací na území Afriky a Asie v dlouhém časovém úseku sahajícím od starověku až do současnosti.
978-80-261-0744-6

Kulturní vývoj asijského a afrického kontinentu (on-line)

Lukáš Pecha (ed.)
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0744-6
Dostupné on-line na:
http://hdl.handle.net/11025/29428
Příspěvky vydané v předkládané publikaci jsou zaměřeny na zkoumání rozličných aspektů vývoje kulturních tradic v oblasti, která zahrnuje rozsáhlá území na asijském kontinentu a v přilehlých regionech severovýchodní Afriky. Největší pozornost je věnována náboženským tradicím, které se projevují v nejrůznějších oblastech života; od lidových obyčejů spojených s uzavíráním sňatku, přes odraz náboženských představ v jazyce až po uctívání božstev a duchů. Stranou však nezůstaly ani otázky související s materiální základnou, z níž vyrůstají kořeny duchovních hodnot. Cílem publikace je demonstrovat širokou škálu a rozmanitost projevů náboženského cítění, které představují neodmyslitelnou součást kulturního vývoje starých civilisací na asijském a africkém kontinentu.
978-80-261-0715-6

Historie a kultura asijských zemí (on-line)

Lukáš Pecha (ed.)
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0715-6
Dostupné on-line na:
http://hdl.handle.net/11025/29426
Tato publikace si klade za cíl představit historický vývoj civilisací na rozsáhlém teritoriu, které zahrnuje především oblast Blízkého východu a rovněž některá území nacházející se ve střední a jižní Asii. Odborníci z různých vědeckých a vědecko-pedagogických pracovišť, kteří se dlouhodobě zabývají studiem kultury jednotlivých regionů na tomto teritoriu, v této knize předkládají výsledky svých dílčích projektů, které jsou věnovány rozličným aspektům kulturního vývoje v dlouhém časovém úseku od starověku až do současnosti, přičemž hlavní pozornost je věnována vývoji asijských civilisací v období starověku.
978-80-261-0775-0a

Identifikace systémů a filtrace (on-line)

Jindřich Duník 
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Pořadí vydání: 2. přepracované a rozšířené
ISBN 978-80-261-0775-0
Dostupné on-line na:
https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/29322
Cílem těchto skript je seznámit čtenáře se základními myšlenkami, koncepty a metodami identifikace a estimace.
978-80-261-0757-6

Problematika dysfunkce pánevního dna pro nelékaře

Otto Kott, Šárka Stašková, Lukáš Ryba a Jitka Krocová
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0757-6
Doporučená cena: 165 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Studijní materiál s ucelenými informacemi o problematice a významu pánevního dna. Na první anatomické kapitoly, včetně obrazové dokumentace, navazují části diagnostické a terapeutické z pohledu fyzioterapeutické a ošetřovatelské péče.
978-80-261-0719-4

Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny

Jan Kopp, Pavel Raška a kolektiv 
Fakulta ekonomická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0719-4
Neprodejná publikace
Publikace „Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny“ byla zpracována kolektivem autorů ze dvou geografických pracovišť Plzně a Ústí nad Labem se zapojením dalších externích spolupracovníků. Prvním cílem publikace je představit rozbor problematiky ekohydrologického managementu měst v kontextu světových trendů a prostředí českých měst. Druhým cílem je shrnout doporučené přístupy pro česká města, přičemž podrobněji vycházíme ze zkušeností z Plzně a Ústí nad Labem. Třetím cílem je představit metodický postup tvorby katalogu městských mikrostruktur a specializovaných ekohydrologických map, sloužících k hodnocení prostorové struktury měst a vymezení problémových lokalit z hlediska ekohydrologické kvality.
978-80-261-0743-9

Postavení ženy na Plzeňsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století v českém a evropském kontextu

Martina Kratochvílová
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0743-9
Doporučená cena: 190 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Publikace vykresluje obraz ženy na Plzeňsku v druhé polovině 19. a prvním desetiletí 20. století. Autorka analyzuje postavení žen, jejich vzdělání, povolání či účast na společenském dění. Vedle veřejného života si všímá ale i soukromé sféry života a představuje ženu rovněž jako manželku, hospodyni, matku nebo aktivní věřící.
978-80-261-0764-4

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2

Kolektiv autorů
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0764-4
Neprodejná publikace
Kniha Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2 navazuje na publikaci Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků (Pešková, Kubíková 2016).
978-80-261-0707-1

Soukromý zájem ve veřejném prostoru

Miroslav Kalný 
Fakulta právnická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0707-1
Doporučená cena: 250 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Publikace je zevrubnou studií veřejného prostoru. Jako veřejný prostor přitom autor chápe například i prostor médií, internetu a v zásadě jakýkoli prostor volně přístupný ostatním. Ve své knize se snaží o vymezení hranice mezi soukromým a veřejným, jejich analýzu a diferenciaci. Zajímá ho například, jakým způsobem může každý z nás naplňovat svoje vlastní zájmy ve veřejném prostoru.
978-80-261-0747-7

Castellologica bohemica 17

Kolektiv autorů
Fakulta filozofická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0747-7
Doporučená cena: 650 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
978-80-261-0524-4

Podvedená strana

Jakub Šlouf
Fakulta pedagogická ZČU
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-261-0524-4
Doporučená cena: 320 Kč
https://e-shop.zcu.cz
Publikace analyzuje proces poválečné organizační obnovy komunistické strany na Plzeňsku v letech 1945–1948. Z úzké disciplinované sekty třicátých let se komunistická strana stávala masovou stranou se statisíci nových členů. Zároveň se přetvářela v univerzální stranu zahrnující ve svých řadách kromě dělníků též ostatní sociální a profesní složky společnosti. Jak transformace probíhala? Co přinesla stoupencům strany? Splnila jejich očekávání?

Patička