Přejít k obsahu

Tiskopisy Vydavatelství

Formuláře je třeba před vyplněním uložit ve Vašem počítači!

Skripta

Odborné publikace

V případě, že chcete publikaci zadat do RIVu nezapomeňte i na formální atributy knihy. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Požadavky, které kniha musí splňovat naleznete v aktuální Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015).

Přidělení ISBN a vydání nerecenzované publikace (sborníky, ročenky, výroční zprávy apod.)

Přidělování DOI a on-line kontrola plagiátorství

Žádanka na tiskové služby v Copycentru na Borech

Žádanky na zajištění tisku a na vystavení objednávky u externích dodavatelů

Pro dostatečnou specifikaci tisku jsou pro Vás připraveny 2 přílohy k výše uvedené žádance. V přílohách můžete rovnou zaškrtávat vybraná pole, popř. do nich vpisovat (šedá pole v dokumentu). Přílohu můžete vložit k žádance v MAGIONu.

Patička