Přejít k obsahu

Přidělení ISBN - informace pro autory

Abychom mohli Vaší publikaci přidělit ISBN, budeme od Vás potřebovat podepsaný formulář Žádost o přidělení ISBN, který bude navíc doplněn stanoviskem vedoucího pracoviště. Formulář je třeba před vyplněním stáhnout k Vám do počítače.

Prosím, seznamte se se základními pravidly přidělování ISBN.

Pokud publikace nevyjde do 6 měsíců po plánovaném termínu vydání, informuje editor/autor publikace Vydavatelství o novém termínu nebo "vrátí" přidělené ISBN.

Náležitosti publikace

Žádáme Vás, abyste neopomněli v publikaci uvést:

  • logo ZČU: na obálku publikace umístěte logo ZČU, popřípadě logo Vaší fakulty (viz Směrnice o jednotném vizuálním stylu). Loga ZČU naleznete na portálu ZČU.
  • ISBN a rok vydání: na druhé straně publikace uveďte číslo ISBN a pod něj text „Vydala Západočeská univerzita v Plzni“ a rok vydání. Číslo ISBN uvádějte v tomto tvaru: ISBN 978-80-261-XXXX-X, tzn. se zkratkou ISBN a bez dvojtečky (více o pravidlech přidělování ISBN).
  • tiráž: tiráž publikace, obvykle umístěná na konci publikace, by měla obsahovat:
    • povinné údaje ze zákona: autor, název publikace, překladatel (jde-li o překlad), název nakladatelství a adresa, jméno a adresa tiskárny, rok vydání, originální název díla a původního nakladatele (jde-li o překlad) - viz ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích
    • případné další nepovinné údaje: číslo vydání, počet stran, výše nákladu, editora/editory aj.
    • nabízíme Vám vzorovou tiráž, kterou stačí upravit dle Vašich potřeb

Rovněž nezapomeňte ohlídat licenční práva u případných obrazových příloh. Zde jsou základní informace k licenčním právům. Pokud si nejste jisti, doporučujeme kontaktovat Odbor právní a řízení rizik.

Při nedodržení výše uvedených podmínek editor/autor zajistí opravu ve všech výtiscích, resp. zajistí stažení publikace.

Předání povinných výtisků

Do 4 dnů od vydání editor/autor předá 18 kusů publikace Vydavatelství ZČU i spolu s anotací. V případě on-line publikace je nutné zaslat na Vydavatelství ZČU text on-line publikace (ideálně ve formátu .pdf nebo jiném nepřepisovatelném formátu), který bude uveřejněn na webových stránkách Vydavatelství ZČU nebo v Digitální knihovně ZČU.

Zajištění tisku

Ve Vydavatelství ZČU Vám rovněž rádi zajistíme tisk Vaší publikace, případně i grafický návrh obálky, sazbu textu apod. V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem (vydavatel@uk.zcu.cz) nebo telefonicky na čísle +420 377 631 950.

Pár rad k přípravě tiskových podkladů

Připravili jsme pro Vás několik rad k přípravě tiskových podkladů. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte. Rádi Vám pomůžeme.

Patička