Přejít k obsahu

Vydání odborné publikace - informace pro autory

Recenzní řízení

Abychom mohli zahájit recenzní řízení Vaší odborné publikace, budeme od Vás potřebovat:

Recenzní řízení zajišťuje Vydavatelství ZČU ve spolupráci s Vědeckou redakcí ZČU a řídí se od 1.2.2017 směrnicí rektora č. 3R/2017 o ediční činnosti.

Náležitosti RIV

V případě, že chcete publikaci zadat do RIVu nezapomeňte na formální atributy knihy:

 • rozsah alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh
 • odkazy na literaturu v textu
 • seznam použité literatury
 • souhrn v alespoň jednom světovém jazyce
 • eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů
 • ISBN nebo ISMN

Zásady hodnocení výzkumných organizací od roku 2017 schválila vláda na svém 107. zasedání ze dne 8. února 2017 a schválená Metodika hodnocení výzkumných organizací bude zaváděna postupně v následujících třech letech. Bude probíhat pravidelné každoroční hodnocení výzkumných organizací a zároveň bude zaváděno hodnocení kompletní. Od roku 2020 pak bude probíhat kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.

Více o publikační činnosti, jejím vykazování a hodnocení naleznete na webu Univerzitní knihovny.

Další náležitosti publikace

Žádáme Vás, abyste neopomněli v publikaci uvést:

 • logo ZČU: na obálku publikace umístěte logo ZČU, popřípadě logo Vaší fakulty (viz Směrnice o jednotném vizuálním stylu). Loga ZČU naleznete na portálu ZČU.
 • ISBN a rok vydání: na druhé straně publikace uveďte číslo ISBN a pod něj text „Vydala Západočeská univerzita v Plzni“ a rok vydání. Číslo ISBN, stejně jako ediční číslo a číslo publikace, Vám bude sděleno ihned, jakmile bude publikace schválena Vědeckou redakcí ZČU. ISBN uvádějte v tomto tvaru: ISBN 978-80-261-XXXX-X, tzn. se zkratkou ISBN a bez dvojtečky (více o pravidlech přidělování ISBN).
 • tiráž: tiráž publikace, obvykle umístěná na konci publikace, by měla obsahovat:
  • informaci, že "Vydání publikace bylo schváleno Vědeckou redakcí Západočeské univerzity v Plzni."
  • jména recenzentů
  • ediční číslo a číslo publikace
  • povinné údaje ze zákona: autor, název publikace, překladatel (jde-li o překlad), název nakladatelství a adresa, jméno a adresa tiskárny, rok vydání, originální název díla a původního nakladatele (jde-li o překlad) - viz ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích
  • případné další nepovinné údaje: číslo vydání, počet stran, výše nákladu, případně editora/editory aj.
  • nabízíme Vám vzorovou tiráž, kterou stačí upravit dle Vašich potřeb

Rovněž nezapomeňte ohlídat licenční práva u případných obrazových příloh. Zde jsou základní informace k licenčním právům. Pokud si nejste jisti, doporučujeme kontaktovat Odbor právní a řízení rizik.

Předání povinných výtisků

Do 4 dnů od vydání editor/autor předá 18 kusů publikace Vydavatelství ZČU i spolu s anotací. V případě on-line publikace je nutné zaslat na Vydavatelství ZČU text on-line publikace (ideálně ve formátu .pdf nebo jiném nepřepisovatelném formátu), který bude uveřejněn na webových stránkách Vydavatelství ZČU nebo v Digitální knihovně ZČU.

Zajištění tisku

Ve Vydavatelství ZČU Vám rovněž rádi zajistíme tisk Vaší publikace, případně i grafický návrh obálky, sazbu textu apod. V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem (vydavatel@uk.zcu.cz) nebo telefonicky na čísle +420 377 631 950.

Pár rad k přípravě tiskových podkladů

Připravili jsme pro Vás několik rad k přípravě tiskových podkladů. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte. Rádi Vám pomůžeme.

Patička