Přejít k obsahu

Vydání skript - informace pro autory

Rozhodli jste se vydat nová skripta nebo připravit reedici starších? Budeme od Vás potřebovat vyplněný a podepsaný návrh na vydání skript, prohlášení o právu duševního vlastnictví a v případě, že jsou skripta dílem více autorů, i zmocnění. Formuláře je třeba před vyplněním stáhnout k Vám do počítače.

Dále Vás prosíme o anotaci a případně i kontakt na recenzenta, pokud byl vyžadován posudek skript a bude recenzentovi vyplácena odměna.

Nabízíme Vám, že za Vás text připravíme k tisku (sazba textu, grafický návrh obálky, apod.).

Náklady na vydání skript hradíme v souladu se směrnicí rektora č. 3R/2017 o ediční činnosti my, stejně tak zajistíme i následnou distribuci skript.

Kontaktujte nás e-mailem (vydavatel@uk.zcu.cz) nebo telefonicky na čísle +420 377 631 950 a domluvte se s námi na dalších podrobnostech.

Nabídku doposud vydaných skript naleznete v našem e-shopu.

Patička