Přejít k obsahu

Podpora projektů s celouniverzitním významem


V listopadu 2017 byl na Západočeské univerzitě v Plzni zřízen program Podpora projektů s celouniverzitním významem.

Pro přijetí projektu k financování jsou rozhodující následující kritéria:

   - intenzita mezifakultní spolupráce,

   - míra zapojení studentů,

   - mimořádný přínos pro propagaci ZČU.

Program podpory celouniverzitních projektů neslouží k podpoře konferencí.

Žadatelé předkládají své žádosti průběžně. Vyplněný formulář předávají odboru Výzkum a vývoj, místnost UR 312, Univerzitní 8.

Po projednání žádosti ve vedení Západočeské univerzity v Plzni bude žadatel o výsledku vyrozuměn odborem Výzkum a vývoj.

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Görner, Ph.D.

Úsek prorektora pro výzkum a vývoj
Výzkum a vývoj

tgorner@rek.zcu.cz
UR 312 (Univerzitní 8, Plzeň )
Telefon: 37763 1039

Patička