Přejít k obsahu

Aktuality

Zveřejněn formulář pro žádosti do Programu podpory projektů s celouniverzitním významem.

Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR bude schválena k 30.8.2013 s platností od 1.1.2014. V hodnocení pro rok 2013 bude použit Seznam platný v roce 2012, a to pouze pro Jrec ve vybraných hodnocených oborech (viz Metodika 2013-2015).

 

Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka pro rok 2013 za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji. (předkládání nominací do 13.9.2013)

 

Vyhlášení Ceny Milady Paulové za celoživotní přínos vědě 2013 pro vědkyně působící v oblasti farmakologie, resp. experimentální a klinické farmakologie a toxikologie. (předkládání nominací do 13.9.2013)

 

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013-2015) byla schválena Vládou ČR dne 19. čevna 2013. Více

 

Přednáška Ing. Zuzany Čapkové z Úřadu průmyslového vlastnictví na téma Využití patentových databází k přípravě projektu výzkumu, vývoje a inovací se uskuteční 23. května 2013 od 10h v UF122, Univerzitní 22. Více informací naleznete v pozvánce. Materiály z přednášky jsou k dispozici zde.

 

Stipendium  L´Oréal Pro ženy ve vědě uzavírá přihlášky 31.1.2013. Více informací zde.

Podepsané originály přihlášky doručte do 22.1.2013 k rukám PhDr. Ireny Vlachynské - REK/VYZ.

 

Dne 10. října 2012 byl na Západočeské univerzitě v Plzni přijat dokument Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Západočeské univerzity v Plzni.

 

Dne 21. května 2012 proběhla na ZČU přednáška Ing. Jaroslava Pecena (sekretariát RVVI) na téma: Hodnocení výsledků výzkumných aktivit, vazby mezi metodikou hodnocení a RIV. Materiály jsou k dispozici zde.

 

Patička