Přejít k obsahu

EURAXESS ČR

Západočeská univerzita v Plzni je jedním ze 7 regionálních spolupracujících míst EURAXESS ČESKÁ REPUBLIKA.
Projekt EURAXESS představuje jeden z kroků, jimiž i v České republice uskutečňujeme doporučení Evropské rady z Lisabonu z roku 2000. Je to náš příspěvek k posílení Evropského výzkumného prostoru (European Research Area - ERA), který podporuje ambice Evropy stát se jednou z nejvyspělejších ekonomik na světě.

Síť EURAXESS Česká republika je součástí Evropské sítě servisních center EURAXESS, jejíž činnost byla oficiálně zahájena 30. června 2004 v Paříži. Síť EURAXESS Česká republika vznikla v rámci projektu "České centrum pro mobilitu" v období 2005 - 2007. EURAXESS centrum je finančně podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO a EUPROII.

Webová stránka EURAXESS ČR
https://www.euraxess.cz/cs/czech-republic/euraxess-%C4%8Desk%C3%A1-republika

slouží pracovníkům ve výzkumu a ve vývoji při hledání informací o možnostech výjezdové a příjezdové mobility.

Více informací o kontaktním místu na ZČU naleznete zde:

http://international.zcu.cz/euraxess/euraxess.html


Kontaktní osoba:

Bc. Tereza Huclová

Zahraniční vztahy - kancelář UI 102

Univerzitní 20

312 00 Plzeň

Tel.:     377 635 711

e-mail: huclov@rek.zcu.cz

web:    http://international.zcu.cz/

Patička