Přejít k obsahu

Aktuality

24. 5. 2019 proběhlo zasedání komise MS ZČU - část POSTDOC 2018 a část TALENT 2019.

24. 5. 2019 zasedne komise pro MS ZČU - část TALENT a část POSTDOC.

25. dubna 2019 byla zveřejněna pravidla pro získání a využití podpory v rámci motivačního systému ZČU - část TALENT a část POSTDOC na rok 2019.

18. 2. 2019  navazuje seminář k Hodnocení kvality vědy na CEITEC MU, který povede jeho vědecká tajemnice Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D.

6. 2. 2019 a 14. 2. 2019 navazují praktické semináře věnující se analytickému a vizualizačnímu nástroji Power BI. Na semináře je nutné se přihlásit emailem na tgorner@rek.zcu.cz. Semináře začínají v 9.00 v UI202.

25. 1. 2019 se uskutečnily první semináře věnující se strategii hodnocení kvality tvůrčí činnosti na ZČU a následoval Hodnocení vědy a bibliometrie - srozumitelně pro akademickou obec.

Dne 23. 11. 2018 proběhlo zasedání komise MS ZČU - část POSTDOC 2018 a byly vyhodnoceny závěrečné zprávy jednotlivých projektů. Všechny osoby byly podpořeny.

Dne 19. 10. 2018 proběhlo zasedá komise pro MS ZČU - část TALENT - 2. kolo - proběhlo vyhodnocení žádostí a následně vydal PR-V rozhodnutí o podaných žádostech.

Dne 10. 10. 2018 zasedla Vědecká rada Západočeské univerzity v Plzni.

Dne 2. 10. 2018 se uskutečnila na půdě ZČU konference Implementace M17+.            

Zveřejněn formulář pro žádosti do Programu podpory projektů s celouniverzitním významem.

20.11.2017 zasedají komise pro MS ZČU části TALENT a POSTDOC.

V srpnu 2016 se očekává spuštění zbývajících modulů IS VaVaI a to Centrální evidence projektů (CEP) a Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

 

Od června 2016 jsou spouštěny dílčí moduly Inforamčního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) - databáze veřejných soutěží ve výzkumu (VES), 10. července 2016 byla spuštěna další část IS VaVaI - Centrální evidence aktivit (CEA). Vše dostupné na https://www.rvvi.cz/.

V průběhu května přestal být dostupný informační portál o VaVaI - www.isvav.cz, včetně všech výsledků odevzdaných do RIV.

 

17. května 2016 zasedly komise pro MS ZČU části TALENT a POSTDOC, proběhlo vyhodnocení žádostí a následně vydal PR-V rozhodnutí o podaných žádostech.

 

Dne 25. dubna 2016 byla zveřejněna pravidla pro získání a využití podpory v rámci motivačního systému ZČU - část TALENT a část POSTDOC na rok 2016.

 

V dubnu a květnu 2016 byly zaslány výsledky VaVaI za ZČU jednotlivým poskytovatelům k předání do RIV.

 

Dne 18. prosince 2015 schválila RVVI v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2016) konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2014, které byly zveřejněny dne 21. 12. 2015. O možném uplatnění sankcí na základě doporučení KHV (Komise pro hodnocení výsledků - jeden z poradních orgánů RVVI) rozhodne Rada na svém dalším (lednovém) 312. zasedání.

 

30. listopadu 2015 byla zveřejněna pravidla pro získávání a využití podpory motivačního systému ZČU - část RIV na rok 2016.

Prodloužení platnosti stávající Metodiky hodnocení VO do roku 2016 - Dne 7. 7. 2015 bylo zveřejněno, že hodnocení výzkumných organizací i v roce 2016 bude probíhat podle upravené Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Prodloužení platnosti Metodiky schválila RVVI 29. 5. 2015. Bude upraven harmonogram hodnocení VO v letech 2015 a 2016.

 

K 30.6.2015 byla ukočena realizace popularizačního projektu Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky (CZ.1.07/2.3.00/45.0007), díky kterému byla podpořena velká řada popularizačních akcí pro zájemce o VaV a vznikly metodické materiály pro pedagogy ZŠ a SŠ, využitelné i při volnočasových aktivitách.

 

25. 5. 2015 zasedly komise pro MS ZČU části TALENT a POSTDOC, proběhlo vyhodnocení žádostí a 26. 5. 2015 vydal PR-V rozhodnutí o podaných žádostech.

 

30. 4. 2015 byla zveřejněna pravidla pro Motivační systém ZČU - část TALENT a POSTDOC pro rok 2015.

 

K 22. 4. 2015 byla odeslána data do RIV15 na jednotlivé poskytovatele.

 

5. 2. 2015 byla podána na MŠMT Žádost o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ve výši 193 mil. Kč.

 

30. 1. 2015  byly zveřejněny výsledky pilíře II za rok 2014 dle platné Metodiky hodnocení výsledků a výzkumných organizací 2013-2015. ZČU má 3 výsledky třídy A.

 

Dne 22. 1. 2015 byly zveřejněny Informace pro dodavatele dat do RIV v roce 2015, zejména Popis údajů dodávaných do IS VaVaI v roce 2015.

 

16. 1. 2015 - Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 bude dokončeno.

 

4. 12 .2014 byla zveřejněna Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR v roce 2014, aktualizovaný seznam bude použit pro hodnocení v roce 2015.

 

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013-2015) byla schválena Vládou ČR dne 19. čevna 2013. Více

Patička