Přejít k obsahu

Vědecké týmy Západočeské univerzity v Plzni

V rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU (dále jen SPPVaV) bylo zmapováno více než 70 vědeckých, výzkumných a vývojových týmů, které působí v nejširším možném oborovém záběru a prochází napříč fakultami, ústavy a vědeckými pracovišti Západočeské univerzity v Plzni. Vysoká odbornost vědeckých pracovníků, mezioborová spolupráce a provázanost se soukromým sektorem přináším mnoho ocenění a i v mezinárodním měřítku řadu vynikajících výsledků.

V rámci této záložky, webových stránek Západočeské univerzity v Plzni, Vám přinášíme možnost vyhledat vědecký tým dle Vašeho zájmu či odbornosti, získat základní informace a kontakty pro navázání případné spolupráce.

V případě zájmu o další informace o projektu SPPVaV navštivte naše webové stránky www.sppvav.zcu.cz.

Patička