Přejít k obsahu

Civilní proces v moderní době

  • Vedoucí týmu:

JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra občanského práva.

Specializace: civilní proces včetně práva Evropské unie.

Okresní soud Praha – západ.

Vysoká škola Karlovy Vary.

  • Členové týmu:

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra obchodního práva.

Specializace: občanské právo hmotné, obchodní právo a rozhodčí řízení.

Hospodářská komora (HK).

Česká advokátní komora (ČAK).

Rozhodčí soud při HK a AK České republiky.

AIPPI (Česká národní skupina Mezinárodní sdružení pro ochranu průmyslového vlastnictví).

Dilia, občanské sdružení (divadelní, literární, audiovizuální agentura).

Vysoká škola Karlovy Vary.

JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra občanského práva.

Specializace: civilní proces, rozhodčí řízení.

Česká advokátní komora (ČAK).

Rozhodčí soud při HK a AK České republiky.

Mgr. Miroslav Hromada

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra občanského práva.

Krajský soud v Plzni.

JUDr. Antonín Tripes

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra občanského práva.

Specializace: Exekuce.

Krajský soud České Budějovice.

Patička