Přejít k obsahu

Měnící se EU - suverenita a převzetí pravomocí

  • Vedoucí týmu:

JUDr. Tomáš Pezl

Od roku 2002 působí jako člen katedry ústavního a evropská práva FPR ZČU. V roce 2000 absolvoval FPR ZČU. Věnuje se především výuce předmětů Evropské právo v praxi, Státověda, Ústavní právo, Ústavní soudnictví, ale i předmětu Srovnávací ústavní právo a Stát, náboženství a právo. V těchto oborech také realizuje svou vědeckou činnost. Jako advokát České advokátní komory poskytuje právní poradenství v oblasti veřejného i soukromého práva.

  • Členové:

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Tohoto času je pověřenou vedoucí katedry ústavního a evropského práva FPR ZČU, kde působí od roku 1995 jako odborná asistentka. V roce 1995 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2001 ukončila rovněž doktorské studium v oboru mezinárodní, evropské a ústavní právo.  V rámci ústavního a evropského práva se zaměřuje především na problematiku suverenity EU, ochranu lidských práv se zaměřením na zákaz diskriminace a judikaturu Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva. Je členkou legislativní komise Svazu průmyslu a dopravy, jako advokátka poskytuje právní poradenství v oblasti veřejného i soukromého práva.

Mgr. Tomáš Křivka

Od roku 2004 působí jako odborný asistent katedry ústavního a evropského práva FPR ZČU. V roce 2004 absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se především otázkám soudního řízení před Soudním dvorem Evropské unie, problematice hospodářské soutěže v EU. Jako advokát České advokátní komory poskytuje právní poradenství v oblasti veřejného i soukromého práva.

Patička