Přejít k obsahu

Právnické elektronické slovníky a právní jazyk

  • Vedoucí týmu:

JUDr. František Novák, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra teorie práva.

Specializace: teorie práva, právní informatiku a civilní právo.

  • Členové týmu:

JUDr. František Cvrček, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra teorie práva.

Specializace: koncepce, správa programů, tvorba struktur a příprava dat.

Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra právních dějin.

Specializace: římské právo, analýza struktur.

JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra trestního práva.

Specializace: trestní právo hmotné, analýza struktur.

JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra teorie práva.

Specializace: anglické překlady, kontrola datových struktur.

JUDr. Helena Jermanová

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra teorie práva.

Specializace: administrativní a organizační podpora, příprava dat.

 

Struktura týmu se přizpůsobuje plánu zpracování jednotlivých právníci odvětví a je postupně rozšiřována.

Spolupracující instituce – tým Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, Centrum zpracování přirozeného jazyka - vedoucí doc. PhDr. K. Pala, CSc., zajištění programové části

Patička