Přejít k obsahu

Stát, náboženství a právo

  • Vedoucí týmu:

prof. JUDr. JCLic. Antonín Hrdina, DrSc.

Je členem katedry právních dějin FPR ZČU. Vědecké tituly získal v oborech právní dějiny, kanonické právo a teologie. Profesorem od roku 2008. Svoji vědeckou činnost zaměřuje zejména na kanonické právo, věnuje se však také právu konfesnímu, římskému právu a právním dějinám. Je také předsedou Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské a působí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Autor řady monografií a odborných článků publikovaných v ČR i v zahraničí. Věnuje se také překladům pramenů kanonického a konfesního práva do češtiny a jejich zpřístupnění veřejnosti. Své vědecké poznatky prezentuje studentům v rámci předmětů Kanonické právo, Konfesní právo, Obecné dějiny státu a práva a Římské právo.

  • Členové týmu:

JUDr. Lenka Bezoušková, LL.M., Ph.D.

Je členkou katedry teorie práva na FPR ZČU, kde se zabývá zejména islámským právem. Dále pak působí na Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. Je absolventkou FPR ZČU a v roce 2012 na ní ukončila doktorské studium. Absolvovala řadu studijních a výzkumných pobytů v zahraničí. Ve své vědecké práci se zabývá islámským právem, a to zejména právem statusovým. Ve vazbě na svou vědeckou činnost v rámci týmu působí pedagogicky v předmětech Islámské právo, Vybrané kapitoly z židovského a islámského práva a je spoluorganizátorkou Zimní školy v Izraeli na téma Stát, právo a náboženství na Blízkém východě.

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Na FPR ZČU působí v rámci katedry právních dějin. Zabývá se zejména středověkými právními dějinami. S týmem spolupracuje na zpracování historické problematiky, přičemž se věnuje tématice křižáckých států a jejich práva. Zabývá se také rytířskými řády a jejich působením ve středověku. Je spoluorganizátorem Zimní školy Stát, právo a náboženství na Blízkém východě v Izraeli.

JUDr. Tomáš Pezl

Toho času působí jako člen katedry ústavního a evropská práva FPR ZČU, kde působí od roku 2002 jako odborný asistent. V roce 2000 absolvoval FPR ZČU. Dlouhodobě se věnuje problematice židovského práva minulosti i současnosti a ústavněprávnímu zakotvením náboženských svobod v ČR i ve světě, přičemž v této souvislosti absolvoval zahraniční studijní pobyty. Na téma publikuje a výsledky své vědecké činnosti prezentuje mimo jiné při výuce v předmětu Vybrané kapitoly z židovského a islámského práva. Je organizátorem Zimní školy v Izraeli na téma Stát, náboženství a právo na Blízkém východě. Působí jako koordinátor práce týmu.

JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.

Na FPR ZČU působí v rámci katedry právních dějin. Je absolventem FPR ZČU, kde v roce 2008 ukončil také doktorské studium. V roce 2011 ukončil studium teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se zejména konfesním a kanonickým právem, zejména pak vztahem mezi státem a náboženskými společnostmi. Autor několika monografií a řady odborných článků. Ve vazbě na svou specializaci působí pedagogicky zejména v předmětech Kanonické právo, Konfesní právo, ale také v předmětech právněhistorických.

  

Patička