Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Naberte Směr ZČU, vyzývá na sociálních sítích nová kampaň https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1918.html Na výrobě kampaně pro uchazeče se podíleli zaměstnanci i studenti napříč všemi součástmi Západočeské univerzity. <p>Uchazeče o studium začala na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://smer.zcu.cz/">webu</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/SmerZCU/">Facebooku</a> i <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.instagram.com/smerzcu/">Instagramu</a> oslovovat nová kampaň Západočeské univerzity <b>Směr ZČU</b>. Její hlavní tváří je herečka plzeňského Divadla J. K. Tyla <b>Kateřina Falcová</b>, která se vžila hned do deseti úloh – v propagačních videích a na fotografiích totiž <b>představuje všech devět fakult Západočeské univerzity</b> a v desáté roli pak samotnou univerzitu.</p> <p>Mottem kampaně, jež budoucí studenty vyzývá <i>„Zůstaňte sami sebou a ukažte nám svoji jedinečnost!“</i>, je hashtag <b>#taktopodej</b>.</p> <p>Půlminutový i <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/SmerZCU/videos/2178922668836719/?__xts__[0]=68.ARCzxnuUTKa2Ly0NZAWrFo4ThBLjwJhtcQLDHPRnfm7xEv0JndmpgLbdiCEBqBmEBUwgymkxyMkpEbNH9_qdb8i3UQU7mAi6FO79coWfxaXy9C_wJ8iHarNfTMiQyOzIudSoxYK_S91TG63s6d039CCAmdZGOOHzjJkLz-7RwNRid3p8wPcHy6TUhO_2Uqtkgc-gJRoa_JH96DVqkCgUw9lOeeYspd1je_OOD85oG4VQzhw1yO_whELVTv7JzjIcjKKq-5ZrZA6U9FE-sFVAHH9Iyp1-GB91QNCwzz7GSOEGoRDEb9fOSFtTogQS7_3Z0yRcSN55127Ki5q5VnfWBlIfMzQol-davvE&amp;__tn__=-R">delší čtyřminutový příběhový spot</a> s Kateřinou Falcovou v hlavních rolích <b>ukazují Západočeskou univerzitu jako rozmanitou paletu příležitostí</b>, z nichž si mohou uchazeči vybírat. Kratší video oslovilo na sociálních sítích během několika dnů 36 000 lidí, delší video získalo během necelého týdne přes 6000 zhlédnutí, začalo se šířit sdílením a sbírá také pochvalné komentáře. Západočeská univerzita spoty stejně jako celou kampaň vyráběla „vlastními silami“, <b>podíleli se na ní zaměstnanci i studenti</b> napříč fakultami a dalšími součástmi.</p> <p><b>Západočeská univerzita bude do budoucna s kampaní Směr ZČU dále pracovat.</b> Její součástí má například být průvodce studiem, který s prostředím plzeňské vysoké školy seznámí nejen uchazeče, ale bude radit také studentům prvních ročníků.</p> Tue, 05 Mar 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1918.html 2019-03-05T23:00:00Z Studenti se mohou stát JA Manažerem nanečisto https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1954.html Troufnete si poměřit odborné znalosti a schopnosti ve virtuálním obchodním prostředí? <p><b>Nadace Tomáše Bati </b>a česká kancelář mezinárodní vzdělávací neziskové organizace <b>Junior Achievement o.p.s.</b> (JA) nabízejí studentům vysokých škol a univerzit jedinečnou možnost zúčastnit se celostátní vzdělávací soutěže <b>JA Manažerem nanečisto</b>. Klání studenty tradičně vyzývá, aby uplatnili odborné znalosti a schopnosti ve virtuálním, ale zároveň velmi reálném obchodním prostředí. </p> <p>„Soutěž je založena <b>na interaktivní počítačové simulaci </b><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://titan2018.ja.org/"><b>JA TITAN</b></a>, díky které statisíce studentů po celém světě poznávají, co v praxi obnáší každodenní manažerská rozhodnutí a jak velké dopady mohou mít na úspěch či neúspěch jednotlivých firem i celých trhů. Tato simulace je tak efektivním řešením velké poptávky vysokoškolských studentů po vzdělávání, které přináší konkrétní praktické zkušenosti a dovednosti,“ popisují organizátoři.</p> <p>Soutěžit mohou studenti bakalářského i magisterského studia, <b>uzávěrka </b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCOnZ-h0oLHKsasntHjymSx-cbh_PkTBB9czd8kgOwuPng-w/viewform"><b>registrací</b></a><b> je 18. března</b>. Dvoučlenné týmy se pak utkají ve dvou základních kolech, přičemž osm nejlepších týmů změří síly ve f<b>inále 11. června v Praze</b>. Kromě českých vysokoškoláků mohou soutěžit i slovenští. <b>Tři nejlepší týmy odmění za jejich manažerské schopnosti tradiční partner</b> soutěže, společnost Hewlett-Packard.</p> <p><b>Propozice soutěže a více informací čtěte pod tímto článkem.</b></p> Tue, 05 Mar 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1954.html 2019-03-05T23:00:00Z Knihovna předala darované knihy do domovů pro seniory https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1946.html Díky studentům, zaměstnancům i veřejnosti se během akce Daruj knihu vybralo přes 1200 knih. Knihovna je předala 21. února do domovů pro seniory SeneCura SeniorCentrum Plzeň a Baculus - Domova poklidného stáří Vejprnice. Akce <b>Daruj knihu</b> se na Západočeské univerzitě konala už potřetí a znovu s úspěchem. Univerzitní knihovna ji opět uspořádala u příležitosti 14. února, Mezinárodního dne darování knihy, a všechny potěšilo, že čtenáři do jejího hlavního sídla v kampusu na Borech i na pobočky v Plzni i Chebu přinesli zajímavé a čtivé tituly, které pomohou zpříjemnit seniorům čas. Počet knih předčil očekávání knihovníků - do domovů pro seniory tak knihovna mohla darovat přes 1200 titulů knih.<br><br>Fotografie z předání najdete <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/ukzcu/">na facebooku Univerzitní knihovny</a>.<i> "Pokud jste se nestihli letos zapojit, nezoufejte. Z akce se stala pěkná tradice, vzhledem k velkému zájmu ji knihovna zopakuje i napřesrok. Velký dík patří všem, kteří se letos do sbírky zapojili!"</i> vzkazuje za knihovnu Jakub Pokorný.<br> Sun, 24 Feb 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1946.html 2019-02-24T23:00:00Z Projektové centrum zve na seminář Horizont 2020 - poslední fáze výzev https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1908.html Jaké jsou zbývající příležitosti k individuálnímu výzkumu a vědecké spolupráci? Přijďte se informovat na seminář, který se uskuteční 11. března. Přihlášky se podávají do 1. března. &nbsp; Projektové centrum Západočeské univerzity zve na <b>informační seminář pro potencionální žadatele o podporu z programu Horizont 2020 z řad výzkumníků, firem i zaměstnanců, resp. projektového managementu. <br><br></b>Uskuteční se <b>v pondělí 11. března od 9 do 13 hodin v budově Fakulty filozofické v Sedláčově ulici, v zasedací místnosti SP 319.</b><br><br>Prezentace a diskuze se zaměří na <b>představení stávajících a připravovaných výzev v rámci končícího programu Horizont 2020</b>. Hovořit se bude o tom, jaké jsou možnosti a praktické aspekty přípravy řešení individuálních a kolaborativních projektů sekce podpory <b>Vynikající věda</b> (akce Marie Skłodowska-Curie, granty Evropské výzkumné rady) i aktuální výzvy v sekci podpory <b>Společenské výzvy</b>. &nbsp; <br><br> <p><u>Hosté: </u></p> <p><b>Mgr. Zuzana Čapková</b> (Technologické centrum AV ČR, národní kontakt pro MSCA a granty ERC)</p> <p><b>Ing. Kateřina Kopecká</b> (Centrum nanomateriálů a obnovitelných zdrojů, Synpo, a.s.)</p> <p><b>PhDr. Dino Numerato, Ph.D.</b> (vedoucí katedry sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, úspěšný řešitel projektů MSCA a Horizon 2020)</p> <p><b>Mgr. Michal Pacvoň, Ph.D.</b> (Technologické centrum AV ČR, národní kontakt pro společenskou výzvu 6 „Evropa v měnícím se světě“)</p> <p><b>Jan Petrásek</b> (Podnikatelské a inovační centrum Plzeň, BIC, konzultant)</p> <p><b>Přihlášky</b> na seminář je potřeba zaslat nejpozději <b>do 1. března 2019</b> na e-mail <b>mtobolov@rek.zcu.cz</b>. Uveďte prosím své <b>jméno, kontaktní informace, pracovní zařazení a institucionální příslušnost.</b></p> Thu, 21 Feb 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1908.html 2019-02-21T23:00:00Z Výzkum: Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou častěji oběťmi kriminality https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1943.html Projekt katedry antropologie Filozofické fakulty ZČU probíhal od listopadu 2015 do listopadu 2018 a jeho hlavním výzkumným cílem bylo přispět k poznání kriminality v kontextu českých sociálně vyloučených lokalit. <p><b></b>Výzkumný kolektiv pod vedením Ladislava Touška z katedry antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni zveřejnil jeden z klíčových výsledků projektu <i>Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality</i> (BRIZOLIT). Monografie <i>Labyrintem zločinu a chudoby: Kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách </i>představuje závěry z tříletého výzkumu, který pomocí smíšených metod usiloval o zjištění stavu kriminality a souvisejících fenoménů v českých sociálně vyloučených lokalitách.<b></b></p> <p>Projekt probíhal od listopadu 2015 do listopadu 2018 a jeho hlavním výzkumným cílem bylo přispět k poznání kriminality v kontextu českých sociálně vyloučených lokalit.&nbsp;</p><p><b>Výzkum sestával ze</b> <b>dvou hlavních fází</b>. Nejprve bylo v téměř 300 sociálně vyloučených lokalitách po celé ČR provedeno dotazníkové šetření. Respondenti bydlící v těchto lokalitách byli dotazováni na řadu témat, od společenských problémů, strachu z kriminality a hodnocení institucí zajišťujících bezpečnost přes vlastní zkušenosti v roli obětí kriminality a diskriminace až po kontroly policií a orgánu sociálně-právní ochrany dětí i zkušenosti s pácháním kriminality. Za účelem srovnání pak tentýž dotazník, v mírně upravené podobě, vyplňovali také lidé žijící mimo navštívené sociálně vyloučené lokality, ale ve stejných obcích, kde se tyto lokality nacházejí.<i><br></i></p> <p>Během navazující etnografické fáze strávili výzkumníci přibližně 18 měsíců ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a doplnili číselné údaje zjištěními ze zúčastněného pozorování a rozhovorů.</p> <p>Monografie <b><i>Labyrintem zločinu a chudoby</i></b> vychází z obou těchto fází a přináší tak komplexní pohled na kriminalitu, jejímiž obětmi se stávají obyvatelé sociálně vyloučených lokalit. Vůbec poprvé v historii výzkumu sociálně vyloučených lokalit v České republice přináší empiricky podložené závěry o stavu kriminality z pohledu samotných obyvatel těchto oblastí. <i>„Zajímala nás především viktimizace, tedy proces, kdy někomu vzniká újma v důsledku jednání či nejednání jiných osob. V tomto ohledu můžeme konstatovat, že obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou oproti svému okolí výrazně častěji viktimizováni,“ </i>uvádí Laco Toušek<i>.</i> Kniha ovšem obsahuje množství dalších závěrů, mimo jiné poukazujících na relativně vysokou újmu, která je lidem ze sociálně vyloučených lokalit způsobována.</p> <p>Z výzkumu vyplynulo například také to, že uvnitř populace žijící v sociálně vyloučených lokalitách jsou kriminalitou ohroženi především mladí lidé a častěji také ti obyvatelé, kteří se hlásí k romské etnicitě či národnosti. Mezi nejčastější formy kriminality, jejichž obětí se lidé ze sociálně vyloučených lokalit stávali, patří násilí z nenávisti, krádeže, vyhrožování násilím a vandalismus. Nenávistné viktimizaci, tj. všem kategoriím kriminality, které byly motivovány předsudečně, byla v posledních 12 měsících vystavena zhruba pětina obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Diskriminován byl v posledních 12 měsících dokonce každý čtvrtý respondent, nejčastěji při hledání bydlení a hledání práce.</p> <p>Podle výsledků výzkumu je kriminalita vnímána obyvateli sociálně vyloučených lokalit jako vážný společenský problém. Jako ten vůbec nejpalčivější nicméně hodnotili nezaměstnanost. Kriminality se častěji obávaly ženy, nejstarší věkové skupiny, obyvatelé větších měst a ti respondenti, kteří byli v posledních 12 měsících viktimizováni. Z hlediska důvěry v instituce zajišťující bezpečnost důvěřovali obyvatelé sociálně vyloučených lokalit především asistentům prevence kriminality, nejméně pak místní samosprávě. Zatímco viktimizováno bylo někdy v minulosti devět z deseti obyvatel sociálně vyloučených lokalit, s vlastním překročením zákona jich měla zkušenost přibližně čtvrtina. Oproti svému okolí byli obyvatelé sociálně vyloučených lokalit častěji vězněni.</p> <p>Protože se jedná o výstup aplikovaného výzkumného projektu, obsahuje kniha množství tabulek i grafů, které mohou budoucím výzkumníkům poskytnout nejen možnost srovnání, ale také určitý rámec pro výzkumy zaměřené specificky na vybrané problémy. To je podle Laco Touška zvláště důležité v situaci, kdy žádný podobný výzkum nebyl dosud v kontextu českých sociálně vyloučených lokalit uskutečněn.</p> <p>Projekt aplikovaného sociálně-vědního výzkumu BRIZOLIT byl podpořen z Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015–2020 (BV III/1-VS) Ministerstva vnitra. Kromě popisované závěrečné monografie vznikla také <b>Metodika prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách</b>. Ta čerpá nejen z provedeného výzkumu a sekundární literatury, ale také ze tří workshopů uspořádaných v rámci projektu, jichž se účastnili odborníci z akademické obce, veřejné správy i občanské společnosti. <b>Více informací o projektu, včetně samotné publikace, naleznete na webu projektu </b><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.brizolit.org/"><b>www.brizolit.org</b></a><b>.</b></p> Thu, 21 Feb 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1943.html 2019-02-21T23:00:00Z Rektor Miroslav Holeček převzal jmenovací dekret https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1941.html Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček převzal v úterý 19. února z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací dekret. Druhé funkční období v čele ZČU zahájí 1. března.&nbsp; <p>Pro Miroslava Holečka se na konci listopadu vyslovil nadpoloviční většinu hlasů Akademický senát ZČU. Na základě jeho návrhu pak 11. ledna prezident Miloš Zeman jmenoval Miroslava Holečka do funkce rektora na další čtyři roky.</p> <p>Jmenovací dekret v úterý 19. února odpoledne Miroslavu Holečkovi předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Jmenováni byli také další tři rektoři českých veřejných vysokých škol - rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Martin Balej, rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja a rektor Ostravské univerzity Jan Lata, který se ceremoniálu nemohl zúčastnit a dekret mu byl zaslán. Všichni čtyři rektoři vstupují do svého druhého funkčního období, univerzity povedou do roku 2023.</p> <p>Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (nar. 1961) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát získal na Západočeské univerzitě v Plzni v oboru mechanika a ve stejném oboru se zde také habilitoval. Začínal jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu Škoda Plzeň, v roce 1996 přešel na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vyučoval předměty zaměřené na mechaniku na Fakultě strojní a Fakultě aplikovaných věd. V letech 2007 – 2015 působil jako ředitel vysokoškolského ústavu ZČU Nové technologie – výzkumné centrum (NTC). V březnu 2015 vystřídal Ilonu Mauritzovou v čele Západočeské univerzity. Jeho první funkční období skončí 28. února 2019. Plzeňskou univerzitu povede do konce února 2023.</p> Ve svém volebním programu Miroslav Holeček připomněl, že vysoké školy se v důsledku nové legislativy stávají stále samostatnějšími subjekty, které si samy stanovují svou interní strategii<b>. </b>Ve svém druhém funkčním období tak chce rektor převést plzeňskou univerzitu do této „nové doby“, v níž vidí univerzitu jako jednotnou, kompaktní instituci, jejíž jednotlivé součásti úzce spolupracují. Jedním z nejdůležitějších úkolů nového vedení bude získání institucionální akreditace. Předměty i celé studijní programy by měly být pojaty interdisciplinárně a měly by být založené na spolupráci jednotlivých součástí univerzity. Silný důraz bude rektor klást na rozvíjení internacionalizace. Právě pro tuto oblast byl nově zřízen post prorektorky. Tue, 19 Feb 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1941.html 2019-02-19T23:00:00Z Fakulta filozofická nabídne Bavorská a Evropská studia https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1932.html Pro akademický rok 2019/2020 připravila Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni nové profesně zaměřené studijní programy, jimiž reaguje na potřeby praxe. <h3><b>Co nabídnou Bavorská studia?</b></h3> <p>Fakulta filozofická ZČU v Plzni rozšiřuje portfolio své nabídky navazujících magisterských studijních programů o Areálová studia: Bavorská studia.</p> <p><i>„Kromě toho, že program svým jedinečným interdisciplinárním zaměřením na Bavorsko doplní a obohatí celorepublikové možnosti studia německého jazyka, je jeho studijní plán střižen přesně na míru našemu interregionu,“ </i>popisuje vedoucí katedry germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické Andrea Königsmarková.<i> </i>Program rozšiřuje studium němčiny o její regionální variety, systematicky bude vzdělávat odborníky na přeshraniční spolupráci, navíc s důrazem na provázanost s praxí a se získáváním zkušeností s kulturou a jazykem studované oblasti přímo u našich sousedů, a to díky rozmanité spolupráci s bavorskými univerzitami, kulturními institucemi i komerčními subjekty. <i>„Jedná se o první neučitelský magisterský studijní program s němčinou v Plzni. Navazující magisterský studijní program Učitelství německého jazyka pro ZŠ i SŠ nabízí již mnoho let Fakulta pedagogická,“</i> dodává Andrea Königsmarková.</p> <p>Již samotná příprava studijního programu probíhala v úzké spolupráci s Univerzitou Regensburg v rámci projektu č. 97 „Interdisciplinární bavorská studia (Plzeň – Řezno)“, který byl podpořen Programem EÚS: Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Při vlastní realizaci bude fakulta pokračovat v kooperaci a nabízet studentům různorodé společné akce.</p> <p>Součástí studia budou stáže na bavorských univerzitách – v Regensburgu, Pasově, Augsburgu aj. Další perspektivou je společný double degree program s Univerzitou Regensburg, jehož absolventi by získali diplom z plzeňské i bavorské univerzity.</p> <p>V navazujícím magisterském studijním programu Bavorská studia bude fakulta vzdělávat studenty už od září 2019. Do prvního ročníku plánuje přijmout 20-25 uchazečů.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Proč by měli uchazeči volit právě Bavorská studia:</p> <p>◦&nbsp; &nbsp; &nbsp; <i>AByS porozuměl/a našim nejbližším sousedům</i><i>.</i></p> <p>◦&nbsp; &nbsp; &nbsp; <i>AByS zevrubně poznal/a našeho nejsilnějšího partnera v oblasti hospodářství i interregionálního kulturního života</i><i>.</i></p> <p>◦&nbsp; &nbsp; &nbsp; <i>AByS měl/a perspektivu přímo v našem interregionu</i><i>.</i></p> <p>◦&nbsp; &nbsp; &nbsp; <i>AByS získal/a přidanou hodnotu nejen na interregionálním trhu práce</i><i>.</i></p> <p>◦&nbsp; &nbsp; &nbsp; <i>AByS i ty přispěl/a k česko-bavorskému přátelství</i><i>.</i></p> <p>◦&nbsp; &nbsp; &nbsp; <i>AByS i ty byl/a součástí proměn a rozvoje přeshraniční spolupráce</i><i>.</i></p> <p><b>&gt;&nbsp; &nbsp;</b> &nbsp;<b><i>AByS byl/a FIT </i></b><b><i>pro</i></b><b><i> česko-bavorský interregion</i></b><b><i>.</i></b></p> <p><br></p> <h3><b>Studium mezinárodních vztahů se rozšiřuje o specializaci Evropská studia</b></h3> <p>Katedra politologie a mezinárodních vztahů rozšířila nabídku specializací v bakalářském studijním oboru Mezinárodní vztahy – teritoriální studia. K již tradičním a mezi uchazeči oblíbeným specializacím Britská a americká studia a Ruská studia nově přibyla možnost ucházet se o studium ve specializaci Evropská studia, a to bud´ se zaměřením na němčinu nebo na francouzštinu. <i>„Absolventi Evropských studií získají výbornou orientaci v aktuálních reáliích evropské politiky a mezinárodních vztahů v Evropě, porozumí fungování evropské integrace a výrazně zdokonalí své jazykové kompetence v německém či francouzském jazyce,“ </i>vysvětluje vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů Petr Jurek.</p> <p>Smyslem nové specializace je podle něj vybavit absolventy znalostmi a dovednostmi, které jim otevřou cestu k zaměstnání vyžadujícím dobré komunikační a prezentační dovednosti a schopnost samostatně zpracovávat a vyhodnocovat informace. Absolventi se uplatní ve státní a diplomatické službě, v neziskových organizacích, v mediální sféře či v oblasti mezinárodních obchodních vztahů. Po absolventech orientujících se v evropské politice je rovněž setrvale vysoká poptávka ve strukturách Evropské unie, kde je Česká republika dlouhodobě nedostatečně reprezentována.</p> <p>Ke studiu bakalářského studijního oboru Mezinárodní vztahy – teritoriální studia se specializací Evropská studia se uchazeči mohou hlásit už nyní. Přihlášky ke studiu fakulta přijímá do 31. března.</p> Sun, 17 Feb 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1932.html 2019-02-17T23:00:00Z Projekt Desing+ prověřil schopnost studentů spolupracovat napříč obory https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1928.html <p>Spolupráce, systematičnost, kreativita, vytrvalost – nejen to jsou schopnosti, které rozvíjí výukový projekt DESING+, jehož 15. ročník se letos uskutečnil na Západočeské univerzitě v Plzni. Zúčastnilo se ho 73 studentů ze čtyř fakult.</p> <p>Ti vytvořili deset interdisciplinárních týmů, v nichž zpracovávali vždy jedno ze čtyř témat zadaných průmyslovými podniky. Svoje produkty představili 13. a 14. února hodnotitelským komisím. Nejúspěšnější týmy se zúčastní 10. mezinárodního workshopu DESING+ , který se v Plzni uskuteční na začátku dubna.</p> <p>Systém podjezdových zábran tramvaje, integrovaný dopravník do vstřikolisu, kombinované vozítko pro děti od 3 do 6 let a univerzální elektricky poháněný rolátor - taková témata zadaly firmy Škoda Transportation, Engel, Kovodružstvo Žebrák a Konstruktionsbüro Dostal ve spolupráci s Technische Hoschule Deggendorf v rámci letošního ročníku výukového projektu DESING+. Řešili je studenti Fakulty strojní (36), Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (10), Fakulty zdravotnických studií (17) a Fakulty ekonomické (7) v interdisciplinárních týmech.</p> <p>Konstruktéři, designéři, odborníci na marketing i na bezpečnost a ochranu zdraví spolupracovali pod vedením studentských manažerů a jejich zástupců v průběhu zimního semestru. Během této doby se opakovaně setkávali s odborníky ze zadavatelských firem v rámci motivačních workshopů a konzultací.</p> <p>Více než sedmdesát studentů si tak vyzkoušelo spolupráci mezioborovou i spolupráci s firmami a všechno, co k ní patří <i>„Pokud vím, jedná se o ojedinělý projekt, kdy studenti propojují konstrukční schopnosti a kreativitu, učí se spolupracovat i řešit se zástupci firem jejich aktuální odborné problémy,“</i> říká profesor Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, který na ZČU interdisciplinární projekt DESING+ založil, rozvíjí a garantuje.</p> <p>Ve dnech 13. a 14. února studenti před hodnotitelskými komisemi, tvořenými zástupci zadavatelských podniků a zúčastněných fakult ZČU, obhajovali formou závěrečných soutěžních prezentací své produkty. Představili je z hlediska konstrukčního, designérského, marketingového i bezpečnostního a ergonomického. Hodnotila se především aplikovatelnost v praxi, úroveň konstrukčního a designérského řešení i úroveň dokumentace, prezentací a týmové práce.</p> <p><i>„Je úžasné, k jaké systematičnosti projekt studenty vede,“ </i>konstatoval během hodnocení Jiří Vokoun ze společnosti Škoda Transportation. Ocenil, že studenti dokázali propojit hlediska jednotlivých oborů. Pozitivně ohodnotil postup založený na porovnání a hodnocení několika navržených výchozích alternativ a rozpracování té nejvýhodnější. Hodnotil také snahu jít k podstatě zadání, ale třeba i návrhy směřující k vyšší bezpečnosti nebo zohlednění vlivu navržených systémů na životní prostředí.</p> <p><i>„Děkujeme za vaše návrhy. Moc jste nás jimi inspirovali,“ </i>neskrývali své překvapení z výsledků studentských týmových prací zástupci společnosti Kovodružsto Žebrák.<i>&nbsp; </i></p> <p>Projekt přináší mnohé z toho, s čím se jeho účastníci později setkají v pracovním životě.<i> „Když se studenti při řešení zadaného tématu dostanou do slepé uličky, naučí se, že i takové poznání má smysl. Důležité je, aby pokračovali a snažili se dospět k cíli,“ </i>zmiňuje profesor Hosnedl jeden z aspektů práce na zadaných tématech.<i> </i></p> <p>Na prvních místech v řešení jednotlivých projektů se umístily týmy ve složení:</p> <p><b>Téma: <u>univerzální elektricky poháněný rolátor</u></b></p> <p>zadáno firmou <b>Konstruktionsbüro DOSTAL a Technische Hoschule Deggendorf</b></p> <p>Miroslav Bednář (FST) - manažer, Lenka Baumanová (FDULS) - zástupkyně manažera, Jiří Pomahač (FST), Aleksandr Velikorechin (FST), Monika Stajnerová (FZS), Viktorie Šeflová (FZS)</p> <p><b>Téma: <u>systém podjezdových zábran tramvajového vozidla</u> </b></p> <p>zadáno firmou <b>Škoda Transportation</b></p> <p>Lucie Šimečková (FST) – manažerka, Rostislav Prokop (FDULS) – zástupce manažerky, Petr Kanta (FST), Pavel Skála (FST), Tereza Doležalová (FZS), Tereza Vašíčková (FZS)</p> <p><b>Téma: <u>kombinované vozítko pro děti od 3 do 6 let</u> </b></p> <p>zadáno firmou <b>Kovodružstvo Žebrák</b></p> <p>Jakub Albl (FST) – manažer, Simona Nguyen (FDULS) – zástupkyně manažera, Aleš Vildman (FST), Michael Pompl (FST), Josef Kozák (FST), Petr Voltr (FST), Denisa Sudová (FEK), Tereza Tesařová (FEK), Petra Moulisová (FEK), Jozef Blichar (FZS)</p> <p><b>Téma: <u>integrovaný dopravník do vstřikolisu</u> </b></p> <p>zadáno firmou <b>Engel strojírenskÁ</b></p> <p>Karel Ritter (FST) – manažer, Pavel Kotva (FDULS) – zástupce manažera, Tomáš Bláha (FST), Pavlína Vodičková (FST), Kristýna Karafová (FZS), Amálie Mašková (FZS), Hana Vlčková (FZS)</p> <p>Kromě diplomů ZČU a certifikátů od zadavatelských firem, které si studenti každoročně odnášejí, jsou významným výsledkem užitné vzory a průmyslové vzory na originální části navržených řešení. Dosud jich Úřad průmyslového vlastnictví udělil více než 30. Odměnou je jistě také možnost představit nejlepší týmové práce na mezinárodním workshopu DESING+. Ten letošní se uskuteční začátkem dubna v Plzni.</p> <p><i>V projektu <b>DESING+</b> studenti spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, elektrotechniky, zdravotnictví a marketingu při řešení projektů zadávaných a konzultovaných českými i zahraničními průmyslovými partnery. Od roku 2004 se projektu zúčastnilo již téměř 1300 studentů z pěti fakult Západočeské univerzity, kteří ve 185 týmových projektech řešili 48 různých témat. Do projektu již bylo, příp. stále je zapojeno 16 českých a německých průmyslových a institucionálních partnerů. Projekt DESING+ se koná pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka.</i></p> Thu, 14 Feb 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1928.html 2019-02-14T23:00:00Z Fakulta designu a umění uspěla v soutěži Grafika roku 2018 https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1917.html Celostátní soutěžní výstava bude v dubnu k vidění i v plzeňské Galerii Ladislava Sutnara a v Galerii Inkubátor v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. <p><b>Anna Bydžovská</b>, studentka třetího ročníku magisterského stupně ateliéru Ilustrace, a <b>Bedřich Kocman</b>, pedagog ateliéru Ilustrace Grafika se stali laureáty prestižního klání Grafika roku 2018. Soutěž s dlouholetou tradicí je v České republice zcela jedinečná, zaměřuje se na představení a zprostředkování současné grafické tvorby širokého spektra českých umělců. </p> <p>Do letošního ročníku bylo přihlášeno na 361 prací, z toho na výstavě je k vidění 151 děl a 15 autorských knih. <b>Na Grafiku roku 2018 byli za SUTNARKU nominováni čtyři studenti</b>, jmenovitě Anna Bydžovská, Dagmar Dolíhalová, Markéta Knorová a Kateřina Villinová, a <b>tři pedagogové </b>Mikoláš Axmann a Bedřich a Jan Kocmanovi.</p><p><b>Hlavní cenu v kategorii C/A – velký formát</b>&nbsp;studentská práce, tedy Cenu Simeony Hoškové (grafické listy větší než 297 x 210 mm) získala právě studentka <b>Anna Bydžovská</b>. Ocenění obdržela za práci Paneland IV. (kolagrafie, vel. listu 1035 x 760 mm), která vznikla pod vedením Mikoláše Axmanna. Součástí ocenění byl také stipendijní pobyt, který vítězce poskytuje Galerie Klatovy/Klenová. Grafický list Anny Bydžovské se zdánlivě banálním námětem fasády panelového domu představující formálně organizovanou abstraktní i konkrétní strukturu přesvědčil komisi svým výrazem i netradiční technikou tisku z papírové matrice. Sama autorka říká:&nbsp;<i>„Paneland IV. je součástí grafického cyklu, který vznikl v průběhu mé roční stáže v Polské Lodži. Inspirací mi bylo místo, kde původně stálo Lodžské ghetto a kde nyní stojí sídliště plné panelových domů."</i></p><p><b>Bedřich Kocman </b>získal v GRAFICE ROKU 2018 <b>Speciální cenu za grafické techniky - tisk z plochy – serigrafie</b>. Oceněná grafika vznikla jako součást souboru, prezentovaného na Kocmanově výstavě Polymorpha v Galerii Jiřího Trnky v březnu loňského roku. Stejnojmenná kompozice odkazuje redukovanými grafickými prostředky k proměnlivosti a mnohotvárnosti organických forem. <i>"Toto, stejně jako jiná ocenění, samo o sobě mnoho neznamená, jsou to epizodky, náhody, nehody, na které je třeba, bez vědomí toho, co předcházelo a co by mělo následovat, nejlépe zapomenout,"</i> skromně k ocenění podotkl Bedřich Kocman.</p><p>Slavnostní vyhlášení 25. ročníku celostátní soutěžní výstavy <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://hollar.cz/grafika-roku-cat/">Grafika roku 2018 a 24. Ceny Vl. Boudníka</a>&nbsp;se konalo 3. února v Obecním domě v Praze, kde je rozsáhlá výstava k vidění do 27. února. <b>V dubnu se výstava přesune do plzeňské Galerie Ladislava Sutnara a do Galerie Inkubátor v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.</b>&nbsp;Letošní ročník nabízí různorodé grafické práce a autorské knihy renomovaných grafiků, studentů a výtvarníků s přesahem do různých oborů. Návštěvníci se mohou těšit na grafické práce všestranného výtvarníka Petra Nikla, malířů Jakuba Špaňhela, Martina Mainera, Patrika Hábla, Martina Salajky, sochaře Čestmíra Sušky, Jana Kalába, Pasty Onera i Michala Škapy, na světovou autorskou knihu Květy Pacovské a mnohé další.&nbsp;</p><p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://hollar.cz/grafika-roku-cat/" title="Link: http://hollar.cz/grafika-roku-cat/">Přehled všech laureátů a doprovodný program výstavy naleznete zde</a>.</p> <br> <b>Foto: FB Grafika roku</b><br> Wed, 13 Feb 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1917.html 2019-02-13T23:00:00Z Štafeta Západočeské univerzity si dojela na běžkách pro stříbro https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1913.html Tým ZČU v Plzni se z Akademického mistrovství ČR v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě nevrátil s prázdnou. <p>Od 4. do 7. února se v Novém Městě na Moravě konalo Akademické mistrovství ČR v běhu na lyžích. Na programu byly dva individuální závody a závod smíšených štafet, ve kterém startovali vždy dva muži a jedna žena. Šampionátu se zúčastnil i pětičlenný tým Západočeské univerzity, vedený trenérem a členem katedry tělesné výchovy a sportu <b>Ondřejem Vodrážkou</b>. Tři muži a dvě ženy o sobě dali vědět.</p> <p>"<i>Hned v prvním závodě se </i><b></b><b><i>Veronice Kubínové</i></b><b></b><i> (FPE) podařilo vybojovat v její silnější disciplíně - volné technice na 5 km bronzovou medaili. Smůlu si ale bohužel vybrali </i><b><i>Pavel Burt</i></b><i> (FPR) a </i><b><i>Marek Švejnoha</i></b><i> (FST), kteří za medailí zaostali na desetikilometrové distanci o titěrných 0,2 respektive 0,9 sekundy. Velmi ceněného výsledku v první desítce dosáhl v tomto závodě i student fakulty strojní </i><b><i>Tomáš Matějka</i></b><i> (FST)</i>," popisuje Ondřej Vodrážka.</p> <p>Smolaři z předešlého dne si chuť spravili v závodě smíšených štafet, do kterého nastoupili právě s Veronikou Kubínovou. "<i>Dojeli si s přehledem </i><b><i>pro druhé místo a stříbrnou medaili pro ZČU</i></b><i>. O zlato je připravila štafeta Technické univerzity Liberec, za kterou nastoupila reprezentantka ČR a účastnice závodů SP a MS Sandra Schutzová, která vytvořila rozhodující náskok,</i>" pokračuje Ondřej Vodrážka.</p> <p>Akademický šampionát zakončily vytrvalostní závody na 10 km pro ženy a 20 km pro muže s hromadným startem. Nejlepšího výsledku z týmu ZČU dosáhl Pavel Burt, ale bohužel opět to bylo „jen“ 4. místo. Hned za ním dojel na 5. místě Marek Švejnoha. </p>"<i>Všem reprezentujícím běžcům na lyžích ze ZČU patří díky za výbornou reprezentaci a především týmový duch. A také za </i><b><i>udržení medailové série, které trvá již od roku 2004</i></b><i>. Od tohoto roku se běžci na lyžích ZČU nikdy nevraceli do Plzně bez cenného kovu</i>," cení si úspěchů Ondřej Vodrážka. Tue, 12 Feb 2019 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1913.html 2019-02-12T23:00:00Z