Přejít k obsahu

Historie

Západočeská univerzita v Plzni byla zřízena zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb. o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity J. E. Purkyně a Ostravské univerzity v platném znění. Vznikla spojením již existující Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni dne 28. 9. 1991.

Vysoká škola strojní a elektrotechnická byla založena v roce 1949 jako součást Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 1953 získala nezávislé postavení a začala se rychle rozvíjet. V roce 1960 byla rozdělena na dvě fakulty - strojní a elektrotechnickou. Převážnou část své existence nabízela studium pro strojní a elektrotechnické inženýry. Další dvě nové fakulty - aplikovaných věd a ekonomická - vznikly v roce 1990, krátce po sametové revoluci.

Pedagogická fakulta v Plzni byla založena v roce 1948 nejprve jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1953 působila jako samostatná Vyšší pedagogická škola, později jako Pedagogický institut a od roku 1964 byla samostatnou Pedagogickou fakultou. Jejím úkolem je připravovat učitele základních a středních škol. V roce 1991 se stala součástí Západočeské univerzity.

V roce 1993, dva roky po svém založení, byla zřízena Fakulta právnická na základě stále vzrůstající potřeby právníků v době přeměny sociálního i právního řádu a ekonomiky po roce 1989.

Podle nově přijatého zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách změnila Západočeská univerzita od roku 1999 svůj název na Západočeská univerzita v Plzni.

V roce 1999 vznikla sedmá fakulta Fakulta humanitních studií, jejíž základ vznikal od roku 1997 na Fakultě právnické jako Středisko humanitních studií. Od 3. 1. 2005 fakulta přejmenována na Fakultu filozofickou.

1. 7. 2000 bylo zřízeno centrum "Nové technologie - výzkumné centrum" jako vysokoškolský ústav ZČU.

V roce 2004 byl na ZČU zřízen Ústav umění a designu jako samostatný vysokoškolský ústav. V roce 2008 byla zřízena Fakulta zdravotnických studií a v témže roce i Ústav jazykové přípravy.

Transformací Ústavu umění a designu 1. 9. 2013 vzniká Fakulta umění a designu, která od 26. 3. 2014 nese název Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Západočeská univerzita je schopna poskytnout vzdělání ve většině hlavních vzdělávacích oborů. Přestože zde studují studenti z celé republiky i ze zahraničí, je určena hlavně pro studenty ze západních Čech, kde jako jediná vysokoškolská instituce tohoto regionu připravuje odborníky v oblastech strojírenství, elektrotechniky, informatiky, aplikované matematiky, fyziky a mechaniky, ekonomiky, pedagogiky, filozofie, filologie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, práva a veřejné správy, zdravotnictví, designu a umění.

Patička