Přejít k obsahu

doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Nadřazené pracoviště: Fakulta aplikovaných věd
Katedra mechaniky
Místnost:
Telefon:
37763 2312 volat

Pracoviště: Katedra mechaniky

Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 37763 2312 volat  UC124 (KME)

Pracoviště: Středisko projektových aktivit

Nadřazené pracoviště Fakulta ekonomická (FEK)
Pracovní zařazení vědecko-výzkumný pracovník

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Ing. Monika FRÉMUNDOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra mechaniky
Studijní program Aplikované vědy a informatika
Téma disertační práce Modelování nelineárních materiálových vlastností historického zdiva

Patička