Přejít k obsahu

Ing. Jan Rendl

Nadřazené pracoviště: Nové technologie pro informační společnost
Výzkumný program 3
Místnost:
Telefon:
37763 2330 volat

Pracoviště: Výzkumný program 3

Nadřazené pracoviště Nové technologie pro informační společnost (NTIS)
Pracovní zařazení vědecko-výzkumný pracovník

Informace o doktorském studiu

Ing. Jan RENDL
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra mechaniky
Studijní program Aplikované vědy a informatika
Téma disertační práce Nelineární dynamika rotujících soustav s kluznými ložisky

Další informace

Patička