Přejít k obsahu

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.

Nadřazené pracoviště: Fakulta strojní
Regionální technologický institut

Pracoviště: Regionální technologický institut

Nadřazené pracoviště Fakulta strojní (FST)
Pracovní zařazení vědecko-výzkumný pracovník

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Ing. Thomas SIMSON
Nadřazené pracoviště Fakulta strojní (FST)
Pracoviště: Katedra technologie obrábění
Studijní program Mechanical Engineering
Téma disertační práce Výzkum vlivu renovace kovových součástí technologiemi aditivní výroby na jejich provozní vlastnosti
Ing. Max PONETSMÜLLER
Nadřazené pracoviště Fakulta strojní (FST)
Pracoviště: Katedra technologie obrábění
Studijní program Mechanical Engineering
Téma disertační práce Research on the influence of the renovation of metallic parts by means of additive production on their operational properties
Ing. Marek URBAN
Nadřazené pracoviště Fakulta strojní (FST)
Pracoviště: Katedra technologie obrábění
Studijní program Strojní inženýrství
Téma disertační práce Zefektivnění výroby, měření a funkčnosti nesymetricky zatěžovaného ložiska v energetice

Patička