Přejít k obsahu

prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta pedagogická
Katedra hudební výchovy a kultury

Pracoviště: Katedra hudební výchovy a kultury

Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracovní zařazení profesor

Školitel/ka doktorských studentů/ek

JUDr. Soňa BAŘTIPÁNOVÁ, LL.A.
Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracoviště: Katedra hudební výchovy a kultury
Studijní program Hudební teorie a pedagogika
Téma disertační práce Aplikované hudební umění a management projektů

Další informace

Poznámka Konzultace probíhají po předchozí domluvě termínu.

Patička