Přejít k obsahu

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Nadřazené pracoviště: Fakulta pedagogická
Katedra historie

Pracoviště: Katedra historie

Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracovní zařazení docent

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Josef JÍRA
Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracoviště: Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Studijní program Specializace v pedagogice
Téma disertační práce Vybrané kapitoly z historie astronomie v západních Čechách

Další informace

Patička