Přejít k obsahu

doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Nadřazené pracoviště: Fakulta právnická
Katedra obchodního práva
Telefon:
37763 7364 volat

Pracoviště: Katedra obchodního práva

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 37763 7364 volat  PC119 (KOP)

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Roman MATOUŠEK
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Honební společenstva a spolková činnost v myslivosti
JUDr. Jan PAULY
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Civilní právo a sport
JUDr. Roman CHALOUPKA
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra obchodního práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Mobiliární exekuce kontextu moderní doby a její dopad na život povinného
Mgr. et Bc. Ondřej DOSTÁL
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Dualistická a monistická akciová společnost
JUDr. Josef HOLEJŠOVSKÝ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Práva a povinnosti členů bytových družstev
JUDr. et Mgr. Silvie ANDERLOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra obchodního práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Postavení věřitelů v insolvenčním řízení
JUDr. Eva VODIČKOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Neplatnost a neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení se zřetelem k soudobým judikaturním trendům
JUDr. Marcela ŠIMÍČKOVÁ KRŮSOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra obchodního práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Společné jmění manželů

Úřední hodiny

Den Od Do týden Poznámka
Úterý 10.00 11.00 Každý [PC119]

Další informace

Poznámka Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. (nar. 1975) absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999, na jejíž katedře obchodního práva od svého absolutoria působí. V roce 2006 získal titul PhD., v roce 2013 se habilitoval a byl jmenován docentem.
      Je autorem řady monografií z oblasti soukromého práva, z nichž se uvádí zejména Družstevní právo (C. H. Beck, 3. vyd. 2006), Společnost s ručením omezeným (ASPI, 3. vyd. 2008), Akciová společnost a Evropská společnost (ASPI, 2. vyd. 2009), Vlastnictví bytů a nebytových prostor (ASPI, 2007), Bytové družstvo ? převody družstevních bytů a další aktuální otázky (C. H. Beck, 2009), Valná hromada společnosti s ručením omezeným (Wolters Kluwer ČR, 2011), Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva (Wolters Kluwer ČR, 2012) a Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev (Wolters Kluwer ČR, 2013).
      Dále se spoluautorsky podílí na dalších pracích z oboru obchodního práva a občanského práva hmotného, především Zákon o penzijním připojištění (Linde, 2001), Občanský zákoník ? Velký akademický komentář (Linde, 2008), v letech 2001-2010 na některých svazcích úspěšného kolektivního díla Kurs obchodního práva (C. H. Beck) a roce 2013 na kolektivním Komentáři k zákonu o obchodních korporacích (Aleš Čeněk).
      Pravidelně publikuje v odborném tisku; je autorem více než jednoho sta časopiseckých statí, recenzí a referátů přednesených na konferencích a seminářích z oblasti zejména obchodního práva a občanského práva hmotného.
      V letech 2001-2009 se podílel na přípravě nové soukromoprávní legislativy. V letech 2003-2004 byl členem Komise Legislativní rady vlády ČR pro obchodní právo a od roku 2005 je členem a od roku 2008 místopředsedou Komise Legislativní rady vlády ČR pro soukromé právo.

Patička