Přejít k obsahu

doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta elektrotechnická
Katedra elektroenergetiky a ekologie
Místnost:
Telefon:
37763 4313 volat
ResearcherID:

Pracoviště: Katedra elektroenergetiky a ekologie

Nadřazené pracoviště Fakulta elektrotechnická (FEL)
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 37763 4313 volat  EK302 (KEE)

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Ing. Roman VYKUKA
Nadřazené pracoviště Fakulta elektrotechnická (FEL)
Pracoviště: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Studijní program Elektrotechnika a informatika
Téma disertační práce Rozvoj a provoz distribučních sítí se zaměřením na zabezpečení a kvalitu dodávek elektrické energie

Úřední hodiny

Den Od Do týden Poznámka
Pondělí 09:00 11:30 Každý EK302
Úterý 13:00 14:30 Každý EK302

Další informace

Poznámka

V roce 1996 absolvovala inženýrské studium v oboru Elektroenergetika na ZČU v Plzni. V roce 2000 ukončila doktorské studium a v roce 2007 se habilitovala v oboru Elektroenergetika na ZČU v Plzni.

Zaměřuje se na problematiku distribuce elektrické energie, zejména na otázky spojené s kvalitou dodávané elektrické energie a rozvojem distribuční soustavy. Od absolvování zahraniční studijní stáže na Brunel University ve Velké Británii (1999) se systematicky věnuje problematice krátkodobých poklesů napětí, jmenovitě predikci počtu a závažnosti poklesů napětí a vyhodnocování dlouhodobého monitorování. Výsledky výzkumu publikuje ve výzkumných zprávách, v odborných časopisech a na zahraničních a domácích vědeckých konferencích. V posledních letech se zaměřuje na problematiku distribuční automatizace a nepřetržitosti dodávek. Těmto oblastem se věnuje i v pedagogické činnosti.

Od roku 2007 je školitelkou v doktorském studijním programu Elektrotechnika a informatika, obor Elektroenergetika. Je garantem 3 povinných předmětů (KEE/PE, KEE/EE2, KEE/PEC), členkou státní zkušební komise magisterského studia oboru Elektroenergetika a Komerční elektrotechnika, vedoucí a oponentkou diplomových a bakalářských prací. V letech 2002-14 spolupracovala, později i vedla přípravu grantových vzdělávacích projektů Evropské unie Socrates - Erasmus, nyní Lifelong Learning Programme.

Je členkou pracovní skupiny Kvalita elektřiny a EMC ČK Cired. Spolupracuje se slovenskou grantovou agenturou AVV jako recenzent, jako recenzent působí i v odborných časopisech. Je zařazena do skupiny hodnotitelů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. 

Patička