Přejít k obsahu

doc. JUDr. František Cvrček, CSc.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta právnická
Katedra teorie práva
Telefon:
37763 7205 volat

Pracoviště: Katedra teorie práva

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 37763 7205 volat  PC416 (KTP)
Telefon +420 37763 7200 volat  (vedoucí katedry teorie práva fakulty právnické) (KTP)

Pracoviště: Děkanát

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení technicko hospodářský pracovník

Úřední hodiny

Den Od Do týden Poznámka
Úterý 12,00 14,00 Každý PC417

Další informace

Poznámka JUDr. František Cvrček, CSc. 1. Stručný životopis JUDr. František Cvrček, CSc. Narozen 6. srpna 1956 v Praze. 1979 ? Ukončení právnické fakulty UJEP Brno 1980 ? Obhájení doktorské práce - titul JUDr. (právnická fakulta UJEP Brno) 1979 ? 1981 základní vojenská služba 1981 ? Zahájení interní aspirantury v ÚSP 1986 ? Obhájení disertační práce - titul CSc. (ÚSP AV ČR) 1985 ? 1988 Postgraduální kurs ?Matematická analýza dat? ? Filosofická fakulta UK Praha 1989 ? 1991 Faculté internationale de droit comparé Strasbourg ? Diplom Superieur de Droit Comparé 1990 ? založení Laboratoře pro právní informatiku jako součásti oddělení Teorie práva ÚSP 1991 ? 1999 spoluřešitel řady grantů GA AV ČR a GAČR 1999 ? 2008 odpovědný řešitel řady grantů GA AV ČR a GAČR 2004 ? 2006 spoluřešitel grantu LOIS ? podporovaný Evropskou komisí 1994 ? odborný asistent na FPR ZČU Plzeň ( katedra teorie práva) 1997 ? externí učitel právnické fakulty UK Praha (právní informatika) 2004 ? 2008 učitel na Metropolitní universitě Praha (teorie práva a právní informatika) 2012- vedoucí katedry teorie práva FPR ZČU Zástupce ČR v EAL (Evropská asociace pro legislativu), člen redakční rady časopisu Právník a člen Rady instituce ÚSP AV ČR. Výzkumné zaměření: Teorie práva, právní filosofie a právní informatika Žák prof. V. Knappa, DrSc., zakladatel Laboratoře pro právní informatiku (společně s dr. Novákem), zakladatel výuky Právní informatiky v ČR (společně s dr. Novákem), spoluautor analytické databáze LEGSYS (150 000 dokumentů českého právního řádu), autor desítek prací, databází a programů z oblasti analýzy právního jazyka, kvantitativní analýzy českého právního řádu, právní terminologie a teorie interpretace. Významné granty: 1991 ? 1992 GA AV ČR "Kvantitativní analýza právních textů" (spoluřešitel) 1992 ? 1993 GA AV ČR ?Právní informační systémy - PIS? (spoluřešitel) 1994 ? 1998 "Konceptuální analýza právních textů 1 a 2" (spoluřešitel) 1999 ? 2004 GA AV ČR "Kontextově orientovaný právní slovník 1 a 2" (řešitel) 2004 ? 2006 Evropská komise ?Lexical Ontologies for Legal Information Sharing ? LOIS? 2005 ? 2009 GA AV ČR "Pojmová struktura českého právního řádu" (řešitel) 2007 - 2011 GAČR "Právní e_slovník PES? (řešitel)

Patička