Přejít k obsahu

prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.

Nadřazené pracoviště: Fakulta aplikovaných věd
Katedra mechaniky
Místnost:
Telefon:
37763 2320 volat

Pracoviště: Katedra mechaniky

Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracovní zařazení profesor
Telefon +420 37763 2320 volat  UN453 (KME)

Pracoviště: Výzkumný program 3

Nadřazené pracoviště Nové technologie pro informační společnost (NTIS)
Pracovní zařazení vědecko-výzkumný pracovník
Telefon +420 37763 9173 volat  UN453 (VP3)

Pracoviště: Strategie a rozvoj

Nadřazené pracoviště Odbor strategie (STR)

Pracoviště: Výzkumný program 5

Nadřazené pracoviště Nové technologie pro informační společnost (NTIS)

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Ing. Jan HOLEČEK
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra mechaniky
Studijní program Aplikované vědy a informatika
Téma disertační práce Multifyzikální interakce a nelinearity v dynamice kompozitních a porźních materiálů
Ing. Jana TURJANICOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra mechaniky
Studijní program Aplikované vědy a informatika
Téma disertační práce Aplikace víceškálového popisu tkání pro vývoj jejich mikrostrukturálně orientovaných modelů

Patička