Přejít k obsahu

prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta strojní
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Místnost:
Telefon:
37763 8329 volat

Přínos progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev v procesu obrábění

Kód projektu: GP106/03/P092
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

PVD/CVD vrstvy, nanovrstvy, trvanlivost, mechanické vlastnosti

Zpět na seznam projektů

ATTL a SPOL. APLIKACE

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Detail projektu

Vývoj technologie laserového navařování speciálních antikorozních kompozitních systémů na bázi neželezných a přírodních anorganických materiálů na vnitřní stěny trubek pro aplikaci v energetickém a chemickém průmysluVývoj technologie laserového navařování speciálních antikorozních kompozitních systémů na bázi neželezných a přírodních anorganických materiálů na vnitřní stěny trubek pro aplikaci v energetickém a chemickém průmyslu

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Detail projektu

Scholarship for Przemyslaw Snopinsky

Trvání: 01.09.2019 - 31.07.2020
Poskytovatel: International Visegrad Fund
Detail projektu

Národní centrum pro energetiku

Trvání: 01.04.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Detail projektu

Inovace procesu tažení válcovaného drátu

Trvání: 10.01.2019 - 30.07.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Detail projektu

Vývoj a inovace austenitického korozivzdorného plechu se specifickými vlastnostmi pro skladování vyhořelého jaderného paliva (ATABOR)

Trvání: 01.06.2018 - 31.05.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Detail projektu

Laserové navařování vnější korozivzdorné vrstvy obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Detail projektu

Výroba prototypového karbidického řezného nástroje aditivní technologií SLM

Trvání: 01.09.2017 - 31.08.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Detail projektu

Inovační voucher - Analýza technologií povrchového zpevnění tlakově namáhaných dílců v kluzných ložiskách

Trvání: 01.07.2017 - 28.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Detail projektu

Vývoj vysoce legované oceli s vysokou metalurgickou čistotou, ultrajemnou strukturou a enormním stupněm protváření pro speciální aplikace

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Detail projektu

Scholarship for Agnieszka Paradecka

Trvání: 01.09.2016 - 31.07.2017
Poskytovatel: International Visegrad Fund
Detail projektu

Zvýšení kvality výroby ozvučníku dechových plechových hudebních nástrojů

Trvání: 01.05.2016 - 24.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Metalografické výbrusy plechů

Trvání: 17.02.2016 - 16.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Lití klapek mechanik hudebních nástrojů do ztraceného vosku

Trvání: 01.02.2013 - 31.10.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje
Detail projektu

Vytvoření podmínek pro výuku magisterských a doktorksých studentů se zaměřením na kovové materiály

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Scholarship for Mr. Marcin Staszuk

Trvání: 01.09.2012 - 31.07.2013
Poskytovatel: International Visegrad Fund
Detail projektu

Scholarship for Mr. Krzysztof Lukaszkowicz

Trvání: 01.09.2011 - 31.07.2012
Poskytovatel: International Visegrad Fund
Detail projektu

Stanovení příčin deformace po chemicko tepelném zpracování a jejich následná eliminace pro klíčové díly převodovek větrných elektráren

Trvání: 01.03.2011 - 30.04.2014
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Detail projektu

Tvorba multimediálních podkladů pro předměty se zaměřením na materiálové inženýrství

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Využití impact testu při výuce materiálově orientovaných předmětů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Scholarship for Mr. Daniel Pakula

Trvání: 01.09.2008 - 30.06.2009
Poskytovatel: International Visegrad Fund
Detail projektu

Inovace laboratoře světelné mikroskopie

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Vývoj vrtacích multifunkčních nástrojů pro vysoce produktivní a přesnou výrobu kruhových otvorů

Trvání: 01.06.2007 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Detail projektu

Metalografický atlas kovů a slitin

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Inovace laboratoře řádkovací elektronové mikroskopie

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Studium metodik zjišťování adhezivně-kohezivního a tribologického chování tenkých vrstev.

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Studium vlivu předdepozičních procesů na vlastnosti progresivních tenkých vrstev

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Vývoj a zavedení výroby nových řezných nástrojů s využitím progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Trvání: 01.04.2005 - 30.06.2007
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Detail projektu

Studium mechanismů tribologického chování systémů tenká vrstva - substrát při analýze "Pin - on - Disc"

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

New generation of PVD and CVD coatings on Al2-03 based ceramic tools for high speed cutting processes - Material Engineerign

Trvání: 01.09.2004 - 30.06.2005
Poskytovatel: International Visegrad Fund
Detail projektu

Studium indentační lomové houževnatosti žárových nástřiků

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Přínos progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev v procesu obrábění

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Komplexní vlastnosti řezných nástrojů vytvořených reaktivní obloukovou depozicí binárními a multikomponentními tenkými vrstvami nitridu kovů

Trvání: 01.09.2000 - 31.08.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Modelování heterogenních funkčně strukturovaných materiálů

Trvání: 01.01.1996 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Patička