Přejít k obsahu

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta právnická
Děkanát
Telefon:
37763 7280 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce vedoucí katedry občanského práva
Funkce děkan fakulty právnické
Telefon +420 37763 7000 volat

Pracoviště: Děkanát

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení docent

Školitel/ka doktorských studentů/ek

JUDr. Bc. Michal VOLF
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Základní právní aspekty spolků
JUDr. Jan NEMANSKÝ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Zajištění závazku zástavním právem a zajišťovacím převodem práva
JUDr. Tereza VYORALOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra obchodního práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Volené orgány obchodních korporací
Mgr. Bc. Kateřina HEŘMANOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Služebnosti

Další informace

Poznámka

 

Patička