Přejít k obsahu

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta pedagogická
Centrum biologie, geověd a envigogiky
Místnost:
Telefon:
37763 6240 volat

Lingulátní brachiopodi siluru a devonu v Barrandienu

Kód projektu: 205/97/0398
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Hlavní řešitel:
Zpět na seznam projektů

Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Multidisciplinární přístup při posuzování biotických krizí středního paleozoika - devonský dalejský a kačácký event (pražská pánev,Česká republika)

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Multimediální podpora předmětu Evoluční biologie

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Faunistická dynamika klimaxového stádia společenstev svrchního ordoviku před glob. krizí způsobenou klimat. změnami: záznam z králodvorského souvrs. Barrandienu

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Akademie věd České republiky
Detail projektu

Inovace mikroskopických laboratoří

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Potravní strategie v kambriu až středním ordoviku barrandienské oblasti

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Virtuální regionální geologie

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Původ a evoluce discinidních brachiopodů v paleozoiku

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Nová koncepce výuky geologických oborů na FPE ZČU

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Paleoekologie a trofická struktura vybraných fosilních asociací kambria a ordoviku barrandienské oblasti

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Příprava kombinované formy magisterského studia učitelství přírodovědných oborů

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Fauna a tratigrafie tremadoku v Čechách

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Nová koncepce výuky zoologie bezobratlých pro učitelské studium

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Nová koncepce výuky paleobiologických oborů

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Silicifikované brachiopodové fauny lochkovského souvrství (spodní devon, Barrandien)

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Laboratoř fluorescenční mikroskpie

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Středisko dalšího vzdělávání učitelů v botanice nižších rostlin v regionu

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Lingulátní brachiopodi třenického až dobrotivského souvrství (ordovik) v Barrandienu

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.2001
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Malakofauna vybraných vodních toků v západních Čechách

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Předplatné časopisu Nature na 1. pololetí 1999

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
Detail projektu

Biodiverzita a funkce ekologických soustav

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Akademie věd České republiky
Detail projektu

Lingulátní brachiopodi siluru a devonu v Barrandienu

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Patička