Přejít k obsahu

PaedDr. Jana VEJVODOVÁ, CSc.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Místnost:
Telefon:
37763 6543 volat

Pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury

Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 37763 6543 volat  VC224 (KČJ)

Pracoviště: Katedra výpočetní a didaktické techniky

Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracovní zařazení technicko hospodářský pracovník

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Aneta SZÜLLÖOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury
Studijní program Specializace v pedagogice
Téma disertační práce Problémy mediální výchovy u nás a v zahraničí
Mgr. et BcA. Petr PÁNEK, DiS.
Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury
Studijní program Specializace v pedagogice
Téma disertační práce Kognitivně-komunikační princip ve vyučování syntaxi

Další informace

Patička