Přejít k obsahu

prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr. h. c.

Nadřazené pracoviště: Nové technologie-výzkumné centrum
Chemické procesy a biomateriály

Pracoviště: Chemické procesy a biomateriály

Nadřazené pracoviště Nové technologie-výzkumné centrum (NTC)
Pracovní zařazení vědecko-výzkumný pracovník

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Ing. David RIEGER
Nadřazené pracoviště Fakulta strojní (FST)
Pracoviště: Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Studijní program Strojní inženýrství
Téma disertační práce Kinetika vytvrzení kompozitních systémů na bázi alkalickyaktivovaných pojiv s vlákennou výztuží

Patička