Přejít k obsahu

prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr. h. c.

Nadřazené pracoviště: Centrum nových technologií a materiálů
Inženýrství speciálních materiálů

Pracoviště: Inženýrství speciálních materiálů

Nadřazené pracoviště Centrum nových technologií a materiálů (CTM)
Pracovní zařazení vědecko-výzkumný pracovník

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Ing. David RIEGER
Nadřazené pracoviště Fakulta strojní (FST)
Pracoviště: Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Studijní program Strojní inženýrství
Téma disertační práce Kinetika vytvrzení kompozitních systémů na bázi alkalickyaktivovaných pojiv s vlákennou výztuží

Další informace

Patička