Přejít k obsahu

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta pedagogická
Centrum biologie, geověd a envigogiky
Místnost:
Telefon:
37763 6588 volat
ResearcherID:

Didaktika - Člověk a příroda A

Kód projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 02.01.2017 - 31.12.2019
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

akční (aplikovaný) výzkum, společenství praxe, klíčové kompetence, oborové didaktiky, vzdělávací oblast člověk a příroda, RVP ZV

Zpět na seznam projektů

Didaktika - Člověk a příroda A

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Časoprostorová variabilitia hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty)

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Rekonstrukce vývoje geosystémů na Šumavě v pozdním glaciálu a v holocénu (se zaměřením na oblasti glaciálního původua recentní geomorfologické pochody)

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Akademie věd České republiky
Detail projektu

Geomorfologický a enviromentální informační systém jako nástroj výzkumu a managementu krajiny

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Digitální atlas geomorfologických tvarů Plzeňského kraje

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných částí Šumavy

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Akademie věd České republiky
Detail projektu

Geomorfologický informační systém jako základ enviromentálních aplikací

Trvání: 01.09.2004 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Patička