Přejít k obsahu

doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta filozofická
Katedra antropologie

Pracoviště: Katedra antropologie

Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracovní zařazení odborný asistent

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Josef JEŽEK
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma disertační práce Traseologie: stopy výroby a užití artefaktů doby bronzové
Mgr. Lada HEŘMANOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma disertační práce Vrcholně středověká až novověká pohřebiště v Plzeňském kraji
Mgr. Lenka ČERNÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma disertační práce Strukturování pohřebních kontextů na přelomu eneolitu a starší doby bronzové ve střední Evropě

Další informace

Poznámka Konzultační hodiny po dohodě e-mailem.

Patička