Přejít k obsahu

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta právnická
Katedra obchodního práva
Telefon:
37763 7365 volat

Pracoviště: Katedra obchodního práva

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 37763 7365 volat  PC119 (KOP)

Další informace

Poznámka Specializuje se především na právo obchodních společností, cenných papírů a veřejných zakázek. V letech 2004 - 2006 byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady vlády České republiky. Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dále je členem Rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a členem Rozkladové komise ministra životního prostředí. Aktivně se podílí na legislativní činnosti, a to přípravou návrhů zákonů pro jednotlivé resorty státní správy nebo pozměňovacími návrhy pro jednotlivé poslance Poslanecké sněmovny PČR. Věnuje se i přednáškové činnosti, zejména pro orgány státní správy a samosprávy. Jindřich Vítek absolvoval právnická studia na Právnické fakultě ZČU v Plzni (1998). Od ukončení studia působí jako odborný asistent na tamější katedře obchodního práva. V roce 2008 obhájil rigorózní práci z oboru obchodní právo a v roce 2012 disertační práci v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy ve shodném studijním oboru. Od roku 2002 do roku 2004 externě přednášel na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Je autorem monografií Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností Praha - Wolters Kluwer ČR, a.s. a Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s.. Spoluautorsky se podílel na publikacích MERITUM Obchodní právo, Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., Kurs obchodního práva. 1 ? 4 díl, C.H. Beck, Praha, (Díl druhý ? Právnické osoby, Díl třetí ? Obchodní závazky a Díl čtvrtý ? Cenné papíry); Obchodní zákoník ? poznámkové vydání, Linde, Praha; Das tschechische Privat- und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des europäischen Fechte, LIT Verlag Berlin-Hamburg-Münster a Sbírka příkladů z obchodního práva, C.H. Beck. Publikuje hlavně v časopisu Právník a v letech 2000 až 2002 vedl pravidelnou přílohu ?Legislativa do kapsy? ekonomického týdeníku Profit.

Patička