Přejít k obsahu

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta právnická
Katedra občanského práva
Telefon:
37763 7647 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce tajemník katedry občanského práva

Pracoviště: Katedra občanského práva

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení odborný asistent

Pracoviště: Katedra ústavního a evropského práva

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení technicko hospodářský pracovník

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Bc. Marián BYSZOWIEC
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Práva a povinnosti manželů - komparativní pohled
Mgr. Bc. Andrea HODINOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Registrované partnerství - komparativní pohled
JUDr. Jaroslav HOBL
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Právní důsledky rozvodu manželství rodičů na poměry nezletilého dítěte
Mgr. Vojtěch VRBA
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Společná havárie jako zvláštní případ povinnosti k náhradě škody a občanskoprávní instituty s ní bezprostředně související

Úřední hodiny

Den Od Do týden Poznámka
Středa 13.00 14.00 Každý -

Další informace

Poznámka

 

Patička