Přejít k obsahu

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Nadřazené pracoviště: Fakulta právnická
Katedra občanského práva

Pracoviště: Katedra občanského práva

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení profesor

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Jakub HABLOVIČ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Ochrana osobnosti
Mgr. Tomáš KŘIVKA
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Východiska a důsledky harmonizace soukromého práva v rámci EU
JUDr. Petr TRINER, MBA
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Teoretickýkoncept odpovědnosti v evropském prostoru a jeho komparace s českou právní úpravou

Patička