Přejít k obsahu

PhDr. Jan Musil

Nadřazené pracoviště: Fakulta filozofická
Katedra archeologie

Pracoviště: Katedra archeologie

Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracovní zařazení vědecko-výzkumný pracovník

Informace o doktorském studiu

PhDr. Jan MUSIL
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma disertační práce Keramická produkce pozdního středověku a raného novověku na pomezí středních a východních Čech

Další informace

Patička