Přejít k obsahu

doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Nadřazené pracoviště: Fakulta filozofická
Katedra antropologie
Místnost:
Telefon:
37763 5313 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce vedoucí katedry antropologie fakulty filozofické
Telefon +420 37763 5300 volat

Pracoviště: Katedra antropologie

Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 37763 5313 volat  SP305 (KSA)

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Ing. Monika TOŠNEROVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra antropologie
Studijní program Historické vědy
Téma disertační práce Formování ukrajinské kolektivní identity v současném kontextu
Mgr. Přemysl OVSKÝ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra antropologie
Studijní program Historické vědy
Téma disertační práce Dějiny české cizokrajné etnografie
Christoph MAUERER, B. A.
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra antropologie
Studijní program Historické vědy
Téma disertační práce Němečtí Plzeňané za první Československé republiky 1918-1938. K jazykové situaci němčiny
Mgr. Markéta LEHNEROVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra antropologie
Studijní program Historické vědy
Téma disertační práce Komemorační akty a symbolická místa druhé světové války v Západočeském regionu
Mgr. Václav KŘIVANEC
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra antropologie
Studijní program Historické vědy
Téma disertační práce Víra a obchod

Další informace

Patička