Přejít k obsahu

doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta filozofická
Katedra historických věd
Místnost:
Telefon:
37763 5336 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce proděkan pro vědu a výzkum fakulty filozofické
Telefon +420 37763 5018 volat
Funkce vedoucí katedry historických věd fakulty filozofické
Telefon +420 37763 5330 volat

Pracoviště: Katedra historických věd

Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 37763 5330 volat  SO216 (KHV)

Pracoviště: Oddělení řízení celouniverzitních projektů

Nadřazené pracoviště Projektové centrum (PC)
Pracovní zařazení lektor

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Pavlína CIVÍNOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra historických věd
Studijní program Historické vědy
Téma disertační práce Pakt čtyř velmocí (1932-1933) jako prostředek italského revizionismu
Mgr. Veronika KLEČKOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra historických věd
Studijní program Historické vědy
Téma disertační práce Osidlování teplického okresu po roce 1945
Mgr. Tereza HMÍROVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra historických věd
Studijní program Historické vědy
Téma disertační práce Proměny českého pohraničí z hlediska migrací
Ing. et Bc. Karel PUČELÍK
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra historických věd
Studijní program Historické vědy
Téma disertační práce Vznik poválečného politického konsenzu ve Velké Británii (1945 - 1955)
Mgr. Tereza LAIPERTOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra historických věd
Studijní program Historické vědy
Téma disertační práce Protektorátní film 1944 - 1945

Úřední hodiny

Den Od Do týden Poznámka
Pondělí 9.15 10.15 Každý SO 216
Čtvrtek 8.15 9.15 Každý SO 216

Další informace

Patička