Přejít k obsahu

Medailonky účinkujících absolventů ZČU

Mgr. Miro Bartoš (nar. 1982)

Po studiu Plzeňské konzervatoře u prof. Lilky Ročákové - Rybářové pokračoval na Fakultě pedagogické ZČU, učitelství pro SŠ, zpěv a hudební výchovu. Zpěv studoval u docentky Svatavy Luhanové-Jirouškové, absolvoval v roce 2011. Ještě za studií reprezentoval Západočeskou univerzitu v Plzni ve finále mezinárodní pěvecké soutěže v Montrealu.

Od r. 2008 je členem opery Divadla Josefa Kajetána Tyla a provozuje koncertní činnost.

Vyučoval zpěv na ZUŠ v Mariánských lázních a Nýřanech.

Koncertuje v ČR a i v zahraničí - USA, Německo, Švýcarsko, Polsko, Francie.

V roce 2013 byl poradcem náměstka ministra na MPSV  záležitostech Romského etnika.

Další info na www.bartmibo.wz.cz.

 

 

 

Mgr. Hana Bezděková

Vystudovala obor hra na klavír na plzeňské konzervatoři a magisterské studium na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni – obor Sbormistrovství. Během studia jí byla udělena cena rektora za vynikající prospěch a úspěšnou práci se sborem a Cena města Plzně, studium absolvovala s vyznamenáním.

V únoru 2007 založila komorní pěvecký sbor Ko.Mar, který vede jako sbormistryně dosud. Sbor je velmi úspěšný v českých pěveckých soutěží a je pravidelně je zván na mezinárodní festivaly či koncertní cesty (Francie).

Hana Bezděková působí jako učitelka klavíru na ZUŠ Stříbro, kde pořádá se svými žáky mimoškolní hudební akce a spolupracuje s Městským muzeem ve Stříbře. Na 15. ZŠ v Plzni s rozšířenou estetickou výchovou pracuje ve třech funkcích – jako učitelka HV, jako korepetitorka DPS Mariella (doprovází sbor při mnoha příležitostech v ČR i v zahraničí) a jako sbormistryně dětského pěveckého sboru Sluníčka. Pod jejím vedením se Sluníčka již tři roky po sobě umístila ve zlaté pásmu v krajské přehlídce dětských sborů. S mezzosopranistkou Mgr. Janou Hoffmannovou spolupracují dlouhodobě v komorním duu a natočily také první CD „Memory...“.

Hana Bezděková je již 28 let vdaná, má tři děti, kterým se snaží věnovat svůj volný čas.

 

Mgr. Jana Hoffmannová

Pochází ze Sokolova, v letech 1999 - 2004 studovala FPE ZČU, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s rozšířenou hudební a tělesnou výchovou. Po obhájení diplomové práce z matematiky u Doc. PaedDr. Jany Coufalové, CSc. působila 5 let jako pedagog na Katedře matematiky FPE ZČU v Plzni.
Od roku 2004 studovala pod vedením Mgr. Romany Feiferlíkové, Ph.D., obor sólový zpěv na Katedře hudební kultury FPE ZČU, ve kterém se dále soukromě zdokonalovala u MgA. Veroniky Hajnové Fialové. Absolvovala s vyznamenáním v roce 2009.

Od roku 2009 spolupracuje s klavíristkou Mgr. Hanou Bezděkovou. Nahrály spolu CD „Memory...“. a pořádají společně také charitativní koncerty.

Už během svých studií získala řadu ocenění v ČR i v zahraničí, např. 2. místo v celostátním kole Interpretační soutěže pedagogických fakult ČR v oboru sólový zpěv či čestné uznání na Mezinárodní pěvecké soutěži duchovní a koncertní hudby v Olomouci.

Od roku 2004 je ve stálém angažmá operního souboru DJKT.

Nastudovala a úspěšně provedla tyto sólové role:

Opera: Páže Herodiady (Salome), Třetí žínka (Rusalka), Pastuchyňa (Její pastorkyňa), Panna pošetilá a Děvče (Hry o Marii), Pepík (Liška Bystrouška) v Japonsku 2005, Venkovanka (Boris Godunov), Družička (Figarova svatba), Laická sestra (Suor Angelica)

Opereta/muzikál: Cauzy Shell (Vévodkyně z Chicaga), Romana (Kristián 2), Mitzy (Crazy For You), Služebná (My Fair Lady), Bílá slečna (Špatně placená procházka)

Činohra: Poluša (Gazdina roba)

V roce 2010 se jí narodil syn Jan, v roce 2013 syn Jiří.

 

 

Ing. Milan Benedikt Karpíšek (nar. 1963)

Od dětství se věnoval hudbě – hře na housle, později přibyly další instrumenty. V roce 1986 absolvoval na VŠSE Plzeň – obor Automatizované systémy řízení, současně se stále věnoval soukromému studiu hudby.

V roce 1991 zakončil postgraduální studium hudební teorie na Akademii múzických umění v Praze

Pracoval nejprve ve Škodě Plzeň, později (1990 – 2001) jako hudební redaktor Českého rozhlasu Plzeň a Praha, publikoval v novinách i odborném tisku v ČR i USA. Nyní je profesionálním hudebníkem, majitelem hudební a divadelní agentury BEST BOHEMIA AGENCY, skladatelem, textařem, scénáristou.

Věnuje se hudbě různých žánrů – od středověku po jazz, se svými hudebními projekty účinkoval v různých zemích Evropy - Anglie, Francie, SRN, Itálie, Švýcarsko, Belgie, Lichtenštejnsko, Dánsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Portugalsko,...v letech 1995-2002 pravidelně působil na prestižních hudebních festivalech v USA, účinkoval v Mexiku, Kolumbii, Brazílii, Číně, Vietnamu, Koreji, Kazachstánu...

Vydal 6 autorských CD, napsal hudbu a texty k 9 divadelním hrám, OSA registroval jeho cca 350 skladeb, věnuje se též hudební a divadelní tvorbě pro děti - především z historie Plzeňska.

Další info na www.bestbohemiaagency.cz

 

 

Mgr. Stanislav Jurík (nar. 1972)

Absolvoval FPE ZČU v roce 1994 a poté pracoval jako učitel 1. stupně ZŠ a hudební výchovy.

První maturitní ples moderoval v sezóně 1993-94. Má za sebou moderování a organizaci mnoha tradičních i tématicky různorodých matutitních plesů (např. Plzeň, Karlovy Vary, Domažlice, Klatovy, Mariánské Lázně, Kralovice). 

Od r. 1992 je rozhlasovým a televizním moderátorem, později konferenciérem kulturních, společenských a sportovních akcí. Moderuje plesy, módní přehlídky, firemní akce, dětské diskotéky, diskusní fóra, sportovní události atd., a to i v angličtině.

V portfoliu má řadu událostí, které moderuje pravidelně každý rok, např.: ceremoniál Stavba roku Plzeňského kraje,  Galavečer veletrhu FINPEX, mezinárodní soutěž Flamencopa Plzeň, ceremoniál vyhlášení  vítězů soutěže Prazdroj lidem, společenský večer sociálních služeb Anděl, mezinárodní festival pěveckých sborů Musica Sacra, reprezentační ples Fakultní nemocnice Plzeň, Pivní slavnosti ve Zbiroze…

Další info na www.speakeragency.cz

 

Ing. Pavel Pavel (nar. 1957)

Strakonický rodák po studiu na Vysoké škole strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni působil jako projektant v Agrostavu Strakonice. Neobvyklý koníček – experimentální archeologie – jej zavedl až na Velikonoční ostrov s proslulými obřími sochami. Zaměřil se na dosud nevyřešený problém jejich dávného transportu pomocí primitivních metod. Svou hypotézu potvrdil praktickými pokusy nejprve na modelu sochy doma ve Strakonicích a v roce 1986 jako člen expedice legendárního norského cestovatele a etnografa Thora Heyerdahla rozhýbal skutečné sochy Moai přímo na ostrově samotném.

O své práci, při které řešil i další záhady jako stavbu anglické svatyně Stonehenge, transport obřích kamenů přes jihoamerické jezero Titicaca dávnými indiány či obnovu spadlých viklanů, napsal desítky článků, knihy a mnohokrát vystupoval v rozhlase a televizi. V současné době využívá svých hypotéz a zkušeností i prakticky – ve Strakonicích vlastní firmu na stěhování těžkých břemen.

Již čtvrté volební období je místostarostou rodného města, v letech 2004-8 byl radním Jihočeského kraje.

K jeho koníčkům patří cyklistika, cestování a lyžování, kde zastává funkci předsedy Krajského svazu lyžařů Jihočeského kraje.

 

 

Ing. Jan Trávníček (nar. 1976)

V roce 2000 absolvoval FAV ZČU, obor geomatematika.

Je znám jako plzeňský cestovatel a horolezec.  Přes zdravotní omezení (kloubní psorióza) čtyřikrát dosáhl na vrcholu „osmitisícovky” ve 4 pokusech. Pracuje jako geodet, učitel a organizátor sportovních a kulturních akcí. Je také „ředitelem“ a spoluorganizátorem Škoda Bike Marathonu a správcem lezecké stěny v Plzni (TJ - Loko).

Sám sebe charakterizuje jako příležitostného atleta, cyklistu, běžce na lyžích,  kuřáka dýmky a vegetariána.

Cestovatelská historie:

Francie 1994:                                    Mont Blanc 4810 m

Nepál, Himaláje 2000:          Parchamo Peak 6237 m.n.m., dosažená výška 6000 m

Tádžikistán, Pamír 2003:    Pik Korženěvská 7106 m.n.m., dosažená výška 7000 m

Bolívie, Cordillera 2005:      Huana Potosí 6088 m.n.m.

Expedice Gasherbrum 2009: 3.6. dosažen vrchol Gasherbrum I 8068 m.n.m.

Expedice Manaslu 2011:      29. 4. dosažen vrchol Manaslu 8163 m.n.m.

Expedice Annapurna 2012: 6. 5. dosažen vrchol Annapurny 8091 m.n.m. společně s Radkem Jarošem

Expedice Jižní Amerika 2013:Nevado Chopicalqui 6354 m.n.m., Huarascan 6768 m.n.m.

a Chimborazo 6268 m.n.m. (pod vrcholem)

Expedice K2 2014:               27. 6. dosažen vrchol K2 8611 m.n.m. společně s Radkem Jarošem

 

Patička