Přejít k obsahu

Základní informace

20_let

p { margin-bottom: 0.08in; }

p { margin-bottom: 0.08in; }

p { margin-bottom: 0.08in; }

Západočeská univerzita (ZČU) vznikla 28. 9. 1991 na základě zákona České národní rady č. 314/1991 Sb. Sloučily se v ní již existující Vysoká škola strojní a elektrotechnická a Pedagogická fakulta.

Vysoká škola strojní a elektrotechnická byla založena v roce 1949 jako součást Českého vysokého učení technického

v Praze. V roce 1953 získala nezávislé postavení a začala se rychle rozvíjet. V roce 1960 byla rozdělena na dvě fakulty -strojní a elektrotechnickou. Převážnou část své existence nabízela studium pro strojní a elektrotechnické inženýry. Další dvě nové fakulty -aplikovaných věd a ekonomická -vznikly v roce 1990, krátce po sametové revoluci.

Pedagogická fakulta byla založena v roce 1948, nejprve jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1953 působila jako samostatná Vyšší pedagogická škola, později jako Pedagogický institut a od roku 1964 byla samostatnou Pedagogickou fakultou. Jejím úkolem je připravovat učitele základních a středních škol. V roce 1991 se stala součástí Západočeské univerzity.

V roce 1993 byla zřízena Fakulta právnická na základě stále vzrůstající potřeby nových právníků v době přeměny sociálního i právního řádu a ekonomiky po roce 1989.

Podle nově přijatého zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách změnila univerzita od roku 1999 svůj název na Západočeská univerzita v Plzni.

Po deseti letech existence ZČU byla založena sedmá fakulta -humanitních studií, jejíž základ vznikal od roku 1997 na Fakultě právnické jako Středisko humanitních studií. Od 3. 1. 2005 byla přejmenována na Fakultu filozofickou. V roce 2000 byl zřízen vysokoškolský ústav Nové technologie a o čtyři roky později Ústav umění a designu. V roce 2008 vznikla Fakulta zdravotnických studií a v témže roce i Ústav jazykové přípravy.

Západočeská univerzita poskytuje ucelenou nabídku studijních oborů technického i humanitního zaměření. Přestože zde studují mladí lidé z celé republiky i ze zahraničí, je volbou především pro studenty ze západočeského regionu, kde jako jediná veřejná vysoká škola připravuje odborníky v oblasti strojírenství, elektrotechniky, informatiky, aplikované matematiky, fyziky a mechaniky, ekonomiky, pedagogiky, filozofie, filologie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, práva a veřejné správy i zdravotnictví. Za dobu své existence si vydobyla důstojné postavení mezi nejvýznamnějšími institucemi v západočeském regionu.

V akademickém roce 2011/2012 uplyne 20 let od jejího založení. Toto významné výročí si univerzita připomene a oslaví řadou kulturních, sportovních i společenských akcí. Součástí oslav budou také výstavy a vydání knižní publikace k 20. výročí. V rámci oslav vyjde i první zvláštní číslo univerzitních novin v nové podobě.

Za jeden z vrcholů oslav lze považovat komponovaný kulturní program Den se Západočeskou univerzitou s podtitulem "To bejvávaly na koleji časy...”, který se za účasti významných hostů a především široké veřejnosti uskuteční 4. 10. 2011 přímo v univerzitním areálu na Borech. Hlavním účinkujícím bude Michal Prokop se skupinou Framus Five spolu s Janem Hrubým a Lubošem Andrštem. V odpoledním programu Rádio Bomba Live zahrají studentské kapely, zájemci budou mít možnost nahlédnout do univerzitní knihovny, tělocvičny i vybraných laboratoří a poslucháren.

Patička