Přejít k obsahu

Alokace ECTS kreditů

Alokace ECTS kreditů

Kredity jsou alokovány podle časového objemu studentovy studijní činnosti potřebné pro dosažení očekávaných výstupů z učení. Počet kreditů přidělených každému předmětu vyjadřuje míru studijní zátěže nutnou pro jeho úspěšné absolvování. 1 kredit má hodnotu 26 pracovních hodin. Studijní činnosti zahrnují jednak kontaktní výuku, jednak projekty, praxi, zpracování seminárních úkolů, zpracování kvalifikačních prací, přípravu na zkoušky a další formy samostudia. Součástí sylabu předmětu, jehož kreditní ohodnocení je vyšší než 0 kreditů, jsou plánované studijní a výukové aktivity (a u každé z nich je uveden počet hodin, tedy čas, který daná aktivita zabere při standardním studiu).

Přidělování kreditů je projednáváno na univerzitní úrovni v akreditační komisi ZČU. Tentýž předmět má stejné kreditní ohodnocení pro všechny studenty bez ohledu na statut tohoto předmětu.

Kredity jsou studentům udělovány po absolvování předmětu s úspěšným hodnocením dosažených výstupů

Celkový počet kreditů za jeden akademický rok je 60, tj. 30 kreditů za semestr. V tomto počtu jsou zahrnuty kredity za předměty povinné, povinně volitelné a výběrové.

Převodní tabulka do systému ECTS:

Patička