Přejít k obsahu

Průvodce studiem

Průvodce studiem

 

Institucionální koordinátor ECTS na ZČU v Plzni

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. (prorektor pro studijní a pedagogickou činnost)

 

Na úrovni jednotlivých fakult plní funkci koordinátora ECTS následující akademičtí pracovníci:

Fakulta aplikovaných věd

Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (proděkan pro koncepci studia a pedagogické záležitosti) - pro Bc. a Mgr. programy
Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. (proděkan pro rozvoj a vnější vztahy) - pro Ph.D. programy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Mgr. Jindřich Lukavský (proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti)
Fakulta ekonomická  Lucie Šmuclerová (administrátorka zahraničních mobilit FEK)
Fakulta elektrotechnická Doc Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev (proděkan pro mezinárodní spolupráci a projekty)
Fakulta filozofická PhDr. David Šanc, Ph.D. (proděkan pro studijní záležitosti)
Fakulta pedagogická PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. (proděkan pro studijní činnost)
Fakulta právnická JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. (proděkanka pro studijní záležitosti)
Fakulta strojní Ing. Roman Čermák, Ph.D. (proděkan pro mezinárodní vztahy a projekty)
Fakulta zdravotnických studií Mgr.  Jaroslava Nováková (proděkanka pro pedagogickou činnost)

 

Administrativní podpora mobilitních programů je poskytována pracovištěm Zahraniční vztahy (ZV). Kontaktní osoby najdete na webových stránkách ZV.

Patička